smog w krakowie
Fotowoltaika

3-dniowa wizyta w Krakowie wpływa na zdrowie podobnie jak wypalenie 1 paczki papierosów

Coraz wyższy poziom zanieczyszczenia powietrza w Polsce

Na podstawie raportu Światowej Organizacji Zdrowia, miastem o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu na świecie jest Zabol znajdujący się w Indiach, dwa kolejne zatrute miasta to Allahabad i Gwalijar mieszczące się w Indiach. Przez wiele lat uważano, że Polskę nie obejmuję kwestia smogu, aż do momentu gdy z raportu wypłynęła informacja, że aż sześć miast Europy o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu znajduję się właśnie w Polsce. W mediach, na temat smogu zwykle przytaczano Pekin, stolicę Chin lub miasta indyjskie jako zasadniczy przykład miejsc zanieczyszczonych.

W Polsce mieszczą się aż 33 spośród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej. W rankingu zawierają się takie miasta jak Rybnik na miejscu 4, Wodzisław Śląski- miejsce 5, Opoczno- miejsce 6, Sucha Beskidzka- miejsce 7 oraz Godów- miejsce 8.  Ponadto, pierwsze miejsce w rankingu przypisano również polskiemu miastu jakim jest Żywiec. W rankingu w podobnym stopniu wypadła tylko Bułgaria, natomiast pierwsze miasto spoza tych krajów umieszczono dopiero na dwudziestym czwartym wyniku. Analizy UNECE doniosły, że zła jakość powietrza występuje także w południowej części Rumunii i w Serbii. W sąsiadujących z Polską państwach, jakość powietrza jest na dużo wyższym poziomie.

Zanieczyszczenie powietrza należy do jednego z najbardziej powszechnych problemów świata. Jest istotnym zagrożeniem, które może przyczynić się do śmierci ludzi. Dlatego niezbędne jest podjęcie działań zmierzających w kierunku ochrony zdrowia oraz zredukowania jego skutków poprzez zmianę swoich zwyczajów, a także wprowadzenie racjonalnych rozwiązań.

Jak zanieczyszczenia powietrza wpływają na nasze zdrowie?

Mieszkanie w zanieczyszczonym mieście pociąga za sobą wzrost zachorowań na astmę, osłabienie czynności płuc, ostre reakcje układu oddechowego, alergie, czy nawet zwiększenie liczby zgonów wynikających z wyżej wymienionych chorób układu oddechowego i krążenia. Są to najczęściej występujące przypadki, choć odnotowanych schorzeń jest zdecydowanie dużo więcej. Dokonano porównania, iż oddychanie zanieczyszczonym powietrzem jest niemalże równoznaczne z wypaleniem 7 papierosów dziennie.

Według Światowej Organizacji Zdrowia, do jednej w największym stopniu trujących cząstek smogu mieszczących się w atmosferze, należy PM2.5. Jest to zanieczyszczenie atmosferyczne ze średnicą 2,5 mikrometrów, mniejszą od średnicy włosa ludzkiego o kilkadziesiąt razy. Składnik ten w pewnym stopniu przyczynia się na zmniejszenie długości życia.

W centralnej Polsce, przeciętna długość życia zostaje skrócona przez zanieczyszczenia powietrza o 9 miesięcy. Podobna sytuacja występuje na Dolnym Śląsku, Śląsku, Małopolsce i Lubelszczyźnie. W okolicach Krakowa, Katowic i Wrocławia długość życia skraca się o 12 miesięcy, natomiast w pozostałych rejonach, obniżenie wynosi o 6 do 9 miesięcy życia.

Życie w zanieczyszczonym mieście

Z roku na rok obserwuje się wzrost popularności urządzeń, które dają pomiar jakości badanego powietrza nawet we własnym domu.  Chcąc monitorować powietrze, możemy także skorzystać z danych, najbliżej nas położonej stacji pogodowej.

Polacy opracowali urządzenie zwane Emerald Air. Złożone jest z dwóch części, a pierwsza z nich, czyli sensor, bada klasę powietrza i dostarcza dane do filtra włączającego się w przypadku zaistnienia potrzeby. System służy pomiarowi wielkości lotnych związków organicznych, czyli tych, które zostają wydzielone z farb, tynków i innych tego typu rzeczy. Owe związki wpływają na bóle głowy, kaszel oraz złe samopoczucie. Koszt Emerald to 109 dolarów, a stosunkowo niewielka kwota wynika z faktu, iż urządzenie bada sumę substancji zawartych w powietrzu, a nie oddzielnie ilość każdej z nich. Praca przyrządu polega na doprowadzeniu próbki powietrza przez czujnik do temperatury 300°C i spaleniu węglowodorów, które opadły na jego powierzchnię. Emerald określa liczebność szkodliwych substancji w oparciu o wzrost oporu i w razie konieczności załącza filtr powietrza. Podobnym urządzeniem jest produkcji chińskiej, marki Xiaomi, czujnik pyłów w zestawieniu z oczyszczaczem powietrza.

Kolejną opcją jest system Vision BMS. Największe zainteresowanie nim występuje wśród alergików, gdyż to zwłaszcza im zanieczyszczone powietrze przeszkadza najbardziej. Działanie systemu polega na analizie danych podanych do publicznej wiadomości, chociażby informacji wydanych przez stacje zajmujące się sprawdzeniem alergenu i pyłu zawieszonego w powietrzu. Dzięki zespoleniu tych informacji razem z komunikatem o kierunku czy sile wiatru, możliwe jest wydanie efektywnej opinii o jakości powietrza. W przypadku wykrycia zanieczyszczenia, na smartfonach pojawia się komunikat, automatycznie zostają zamknięte drzwi i okna, a także załącza się filtr powietrza.

Jaki sami możemy wpłynąć na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza?

Niepodważalnie za największą część szkodliwych substancji odpowiedzialny jest przemysł. Nie wiąże się to jednak z tym, że sami nie mamy zrobić kroku w stronę zmniejszania zatrucia powietrza. Powinniśmy postarać się w tym kierunku i chociaż odstąpić od jazdy samochodem, korzystając z transportu publicznego czy roweru kiedy to możliwe.

Duże znaczenie mają także nasze nawyki związane z zużyciem energii. Powinniśmy wyłączać światła, gdy nie są nam potrzebne lub nie jesteśmy w danym pomieszczeniu . Przydatna w tym celu okazuje się być automatyka budowlana. Zdalnie kontrolowane  przy użyciu komputera sprzężone żarówki wyposażone w czujniki ruchu czy gniazdka elektryczne odciążą nas z konieczności pamiętania o wyłączeniu światła.

Najważniejszym rozwiązaniem jest wyszukanie alternatywy dla paliw kopalnianych. W tym celu stosuje się panele słoneczne i fotowoltaiczne. Coraz częściej wykorzystuję się również inteligentne systemy sterowania budynkiem, na przykład opracowany przez APA Group – Vision BMS. Dzięki takim rozwiązaniom mamy możliwość zmniejszyć stopień zanieczyszczenia powietrza na świecie i nadzorować zużycie energii.

Dyrektywy kluczem zmniejszenia kłopotu zanieczyszczeń

Do naturalnych źródeł zanieczyszczenia powietrza należy zaliczyć wybuchy wulkanów czy burze piaskowe, choć dla Polski nie mają większego znaczenia z punktu widzenia położenia naszego kraju. Natomiast pozostałe przyczyny można w pewnym stopniu zredukować . Dlatego też unijni politycy pracują nad nowelizacją dyrektywy dotyczącej krajowych pułapach zanieczyszczeń (NEC) od roku 2013. Na chwilę obecną osiągnięto porozumienie między państwami  Unii Europejskiej. Sugestie dotyczące zamierzonych pomysłów uwzględniają obniżenie emisji substancji szkodliwych w energetyce, rolnictwie, energetyce oraz ruchu drogowym.

Lobby rolnicze i polscy europosłowie domagali się przekreślenia zapisu nawiązującego do ograniczenia emisji metanu. Ustalono, że wprowadzenie limitów przyniesie kosztowne skutki dla rolników, a to z kolei znajdzie odzwierciedlenie w potrzebie zawężenia hodowli bydła i zmniejszenia produkcji rolnej.

Wedle dotychczasowego stanu porozumienia Polska zobowiązana zostanie do zmniejszenia emisji dwutlenku siarki (SO2) aż o 59 proc. w zestawieniu z rokiem 2015. Czas na wprowadzenie zmian przewiduję się od 2020 roku do 2029. Prognozy informują, że do 2023 roku ograniczona zostanie liczba zgonów na skutek złej jakości powietrza, limity zostaną zniżone, a poziom substancji zanieczyszczających powietrze zmaleje.

Kładźmy nacisk na jakość powietrza

Skutki zanieczyszczonego powietrza dotykają nie tylko osób chorujących na alergię, ale wszystkich mieszkających w miejscowościach o słabej jakości powietrza. Dlatego tak ważnym aspektem jest poszerzenie ekologicznych rozwiązań. Niegdyś środki takie należały do bardzo kosztownych, jednak w dzisiejszych czasach można spokojnie sobie na nie pozwolić . Nowoczesne podejścia umożliwią spełnienia wizji czystego powietrza w miastach i zmniejszenia zanieczyszczeń celem ochrony zdrowia.

Leave a Response