Bilansowanie energii z elektrowni fotowoltaicznej na rok 2018
Dotacje na fotowoltaikę

Bilansowanie energii z elektrowni fotowoltaicznej na rok 2018

Jak wygląda rozliczenie dla PROSUMENTA w roku 2018r.? I o co chodzi z ty rozliczeniem międzyfazowym oraz systemów opustów?

PROSUMENT

      Zgodnie z ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii Prosument jest to osoba która wytwarza energię ze źródeł odnawialnych tylko i wyłącznie na własne potrzeby. Czyli jest jednocześnie producentem oraz konsumentem energii. Prosument nie jest osobą która może czerpać korzyści materialne pochodzące ze sprzedaży energii elektrycznej do sieci.

Bilansowanie międzyfazowe

            Co to właściwie jest rozliczenie międzyfazowe i jakie niesie ze sobą korzyści? Największe korzyści z bilansowania międzyfazowego będą odczuwali konsumenci posiadający 3-fazową instalację fotowoltaiczną i właściwie bilansowanie to jest dla nich skierowane. Na czym tak naprawdę polega? Przyjmując założenia, że Prosument jest właścicielem instalacje 3-fazowej o mocy 3kW, w założonym czasie instalacja dostarcza 3kW (3 kWh) energii, rozkładając je równomiernie na każdą z faz po 1 kW: czyli L1 = 1kW, L2 = 1kW, L3 = 1kW. W tym samym czasie urządzenie podłączone do fazy 2(L2) pobiera moc o wartości 3 kWh. W sytuacji gdy nie mamy do czynienia z rozliczeniem międzyfazowym licznik pokazuje nam następujące rozliczenie:  2 kWh energii solarnej oddawana jest do sieci z faz L1 oraz L3, pobór z sieci elektroenergetycznej przez faze L2 2 kWh energii, 1 kWh został dostarczona z instalacji fotowoltaicznej co daje nam razem 3 kWh – pobór urządzenia.

W przypadku rozliczenia między fazowego licznik energii elektrycznej będzie pokazywał 0 kWh oddanych do sieci oraz 0 kWh z niej pobranych, dzięki czemu cała energia produkowana przez instalację jest wykorzystana na nasze potrzeby. Zmiana ta jest korzystna zważając na fakt, że za każda oddana do sieci kWh możemy odebrać od 0,8 do 07, kWh z sieci. Więc przy braku bilansowania tracimy od 70% do 80% z naszej instalacji.

Dla właścicieli 1-fazowych instalacji fotowoltaicznych sposób rozliczenia w zasadzie nie ulega zmianie, rozliczenie międzyfazowe w ich przypadku nie ma przełożeni i nie przynosi wymiernych korzyści. Dlatego zaleca się, żeby instalację fotowoltaiczna przyłączać do fazy najbardziej obciążonej. Niestety nie zawsze jesteśmy świadomi która z faz w naszym gospodarstwie domowym jest tą najbardziej obciążoną. Dla instalacji jednofazowych rozliczenie wygląda następująco: jeżeli instalacja jest przyłączona do fazy pierwszej L1 i w danym czasie faza ta pozostaje nie obciążona całą wyprodukowana przez instalację energia jest oddawana do sieci np.: 2kW. Jeżeli na innej z faz np. L1 pobór w tym samym momencie wynos 1 kW to energia ta jest pobierana z sieci. A konsument jest rozliczany na zasadzie bilansu po koniec okresu rozliczeniowego.

System opustów

            W myśl nowej Ustawy OZE Prosument nie może sprzedawać energii do sieci, rozlicznie z zakładem energetycznym odbywa się więc bezgotówkowo. Sposób w jaki jesteśmy rozliczanie (wielkość opustów ) zależy od wielkości naszej instalacji. Właściciele elektrowni słonecznych o mocy do 10 kW za każdą 1kWh oddana do sieci mogą sobie odebrać 0,8 kW właściciele instalacji powyżej 10 kW do 40 kW mogą sobie odebrać 0,7 kWh z każda 1 kWh oddaną do sieci. Jak wygląda rozliczenie? Z zakładem energetycznym rozliczamy się na zasadzie bilansu po koniec naszego okresu rozliczeniowego. Im dłuższy okres rozliczeniowy tym większe oszczędności jesteśmy w stanie odczuć.

Wyjaśniając system opustów na przykładzie: zakładamy, że pod koniec półrocznego okresu rozliczeniowego Prosument pobrał z sieci elektroenergetycznej 100 kWh i oddał do sieci 100 kWh. Dla współczynnika 0,8 (instalacji do 10 kW) ilość energii po zbilansowaniu to 100 kWh * 0,8 = 80 Kwh – tyle energii możemy odebrać z sieci za 100 kWh do niej wysłanych. Wynik bilansowania kilowatogodziny pobrane z sieci odjąć energia zbilansowana: 100 kWh – 80kWh= 20 kWh. Właściciel instalacji fotowoltaicznej musi uiścić opłatę za 20 kWh plus oczywiści opłaty manipulacyjne. Przedstawiony wyżej przykład pokazuje skale oszczędności wynikających z zamontowania elektrowni fotowoltaicznej.

Na pewno dzięki wejściu w życie rozliczeniu międzyfazowemu większe oszczędności będą zauważali właściciele instalacji 3-fazowych. Bez tego rozliczeni zawsze bowiem tracimy od 20% do 30% energii z instalacji. Wprowadzenie rozliczenia międzyfazowego jest korzystnym rozwiązaniem dla Prosumenta. Pozwala ona na pełne wykorzystanie energii wytworzone  z elektrowni fotowoltaicznej co jest bardziej opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia. Wprowadzenie  opustów też nie jest złym rozwiązaniem, natomiast rozliczenie 1:1 byłoby na pewno bardziej zachęcające zwłaszcza dla osób zastanawiających się nad montażem elektrowni słonecznej.

Zostaw odpowiedź