Dom energooszczędny

Charakterystyka energetyczna budynku
Dom energooszczędny

Charakterystyka energetyczna budynku

Określenie charakterystyki energetycznej budynku Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, jest dokumentem wystawianym przez osobę do tego uprawnioną, ważny przez 10 lat. Świadectwo wskazuje zapotrzebowanie energetyczne lokalu lub budynku potrzebne do pokrycia potrzeb związanych z jego eksploatacją (zużycie energii na przygotowanie ciepłej wody użytkowej, ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji oraz oświetlenia pomieszczeń). Dokument nie...
1 2
Page 2 of 2