Działanie magazynu energii.

Działanie magazynu energii.

Magazyn energii jest systemem zaprojektowanym do współpracy z elektrownią słoneczną sieciową, mającym na celu optymalizację kosztów energii poprzez gromadzenie i wykorzystanie energii własnej. Proces ten wygląda następująco:

 • Dostępność energii słonecznej: Kiedy energia słoneczna jest dostępna z paneli fotowoltaicznych, w pierwszej kolejności zasila ona urządzenia wewnątrz domu. Nadmiar energii jest następnie przesyłany do akumulatorów.
 • Wykorzystanie wewnątrz domu: Jeśli energia jest wykorzystywana przez odbiorniki wewnętrzne, ale nadal pozostaje dostępna, nadwyżka jest magazynowana w akumulatorach na przyszłe użycie.
 • Sprzedaż do sieci: Jeśli nadmiar energii wciąż występuje pomimo konsumpcji wewnętrznej i akumulatory są naładowane, nadwyżka może być sprzedawana do sieci elektroenergetycznej.
 • Brak energii słonecznej: W przypadku braku energii słonecznej, na przykład podczas nocy lub zachmurzenia, energia zostaje pobrana z akumulatorów, zamiast z sieci.
 • Rozładowanie akumulatorów: Jeśli poziom naładowania akumulatorów spadnie do minimum, energia zostaje pobrana z sieci, aby zasilić odbiorniki, ale akumulatory nie zostaną naładowane. Ładowanie akumulatorów następuje po ponownym pojawieniu się energii słonecznej.

Podzespoły niezbędne do budowy magazynu energii:

 • Jednostka MultiPlus-II GX: Główne urządzenie, które umożliwia ładowanie akumulatorów, produkcję energii 230V oraz jej sprzedaż do sieci.
 • Akumulatory LiFePO4: Akumulatory litowo-żelazowe z systemem zarządzania BMS, które współpracują z urządzeniem MultiPlus-II.
 • System zarządzania akumulatorami BMS: Zapewnia kontrolę i monitorowanie akumulatorów.
 • Zewnętrzny licznik energii: Pomaga obliczyć moc chwilową i ciągłą z elektrowni słonecznej.
 • Urządzenie GX (Cerbo GX lub inne): Steruje i monitoruje pracę systemu magazynu energii.
 • Interfejs MK3-USB: Umożliwia konfigurację magazynu energii poprzez aplikacje komputerowe.

Zarządzanie i konfiguracja:

Systemy magazynowania energii są zarządzane za pomocą systemu GX (Color Control GX lub Cerbo GX). Konfiguracja odbywa się za pomocą programów takich jak Ve.Configure i Victron Connect. Urządzenia GX umożliwiają zarządzanie pracą systemu oraz monitorowanie go zdalnie, poprzez internet, dzięki portalowi Victron Remote Management (VRM).

Różnice pomiędzy magazynem energii jednofazowym a trójfazowym:

Główną różnicą między magazynami energii jednofazowymi a trójfazowymi jest ilość falowników MultiPlus. W przypadku magazynu jednofazowego używany jest jeden falownik MultiPlus. Natomiast w systemie trójfazowym, konieczne jest wykorzystanie trzech falowników MultiPlus-II, z czego jedno z urządzeń może być jednostką GX do zarządzania pozostałymi falownikami. Wszystkie trzy falowniki MultiPlus-II muszą być połączone ze sobą za pomocą portu Ve.Bus i kabla RJ45.

Warto również zaznaczyć, że różnice obejmują ilość faz i rodzaj połączeń elektrycznych (230V/400V). Niezależnie od tego, czy instalacja jest jedno- czy trójfazowa, ważne jest, aby używać jednego banku energii, a nie oddzielnych banków na każde urządzenie MultiPlus-II.

Podłączenie i konfiguracja magazynu energii:

Podłączenie kablowe DC i AC: Pierwszym krokiem jest podłączenie akumulatora do urządzenia MultiPlus oraz do systemu zarządzania akumulatorami VE Bus BMS. Następnie do wyjścia AC In 1 podłączamy rozdzielnice elektryczną wraz z elektrownią słoneczną. Na elektrowni słonecznej podłączamy zewnętrzny licznik energii kWh i przewodem RS485 oraz złączem USB łączymy go z jednostką MultiPlus-II GX lub urządzeniem Cerbo GX.

Wyjścia AC Out: Pod wyjście AC Out 1 podłączamy odbiorniki pracujące z magazynem energii i zasilane w przypadku zaniku napięcia w sieci. Do wyjścia AC Out 2 podłączamy urządzenia większe niż moc falownika. Jeśli odbiornik przy wyjściu AC Out 2 ma większą moc niż falownik, brakującą energię pobierze bezpośrednio z sieci, co oznacza pobór energii z dwóch źródeł jednocześnie – z sieci i akumulatorów.

Instalacja trójfazowa: Dla instalacji trójfazowej, połączenia są analogiczne, ale na trzech fazach.

Konfiguracja urządzeń MultiPlus – system jednofazowy:

Po poprawnym podłączeniu przystępujemy do konfiguracji. W przypadku systemu jednofazowego, korzystamy z interfejsu MK3-USB do urządzenia GX za pomocą złącza Ve.Bus. Następnie uruchamiamy aplikację VE.Configure, wybieramy rodzaj sieci (np. Europejska) i instalujemy asystenta ESS z opcją akumulatorów LiFePO4. System poprowadzi nas przez proces konfiguracji. Po tym kroku rejestrujemy urządzenie w portalu Victron Remote Management (VRM), podłączając je do internetu.

Konfiguracja urządzeń MultiPlus – system trójfazowy:

Wykonujemy podobne kroki, ale w przypadku systemu trójfazowego uruchamiamy program VE.BusConfigure, aby przyporządkować falowniki do poszczególnych faz. Falowniki powinny być wcześniej połączone przewodami RJ45 za pomocą złączy VE.Bus. Ustawiamy kolejność falowników i faz w intuicyjnym środowisku graficznym. Następnie kontynuujemy z taką samą konfiguracją, jak w przypadku magazynu jednofazowego.

Podsumowanie

Magazyn energii jest inteligentnym systemem, który umożliwia efektywne gromadzenie, wykorzystanie i zarządzanie energią słoneczną, co pozwala użytkownikom na oszczędność kosztów energii oraz minimalizację wpływu na środowisko. Dzięki odpowiedniej konfiguracji i zarządzaniu, można skutecznie wykorzystywać energię elektryczną na własne potrzeby oraz ewentualnie sprzedawać nadwyżki do sieci.

 

 

 

 

 

 

 

Related Posts
1 Comment

Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

five − one =