Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne są to urządzenia mające za zadanie konwersję promieniowania słonecznego w ciepło, które następnie jest przekazywane do dalszego wykorzystania, np. do przygotowania ciepłej wody użytkowej lub do centralnego ogrzewania. Absorber jest najważniejszym elementem kolektora, ponieważ następuje w nim pochłanianie promieniowania. Promieniowanie słoneczne bez przeszkód powinno docierać do absorbera i go...