Dotacje na fotowoltaikęFotowoltaika

Dofinansowanie do energii odnawialnej w Warszawie

Dofinansowanie do energii odnawialnej w Warszawie

Pomimo coraz większej popularności systemów fotowoltaicznych ich cena jest relatywnie  nadal wysoka. Można jednak zauważyć, że z sezonu na sezon jest mniejsza. Również dostęp do wszystkich komponentów składających się na system fotowoltaiczny jest coraz łatwiejszy. O ile zbudowanie systemu składającego się z jednego czy dwóch paneli oraz akumulatora (akumulatorów) jest w zasięgu przeciętnego Kowalskiego tak zakup i montaż mikroelektrowni wymaga już większych środków finansowych.

I tutaj jeszcze dwa lata temu naprzeciw osobom które nie miały możliwości sfinansowania pełnej wartości instalacji oraz spopularyzowaniu takich systemów wyszło nasze Państwo. Został bowiem wtedy uruchomiony i wprowadzony w życie ogólnokrajowy system dofinansowań „Prosument”. Program ten gwarantował bezgotówkową transakcję zakupu systemu fotowoltaicznego. I tak na 40% wartości mikroelektrowni klient otrzymywał dofinansowanie na pozostałą część czyli 60% otrzymywał kredyt w BOŚ Bank, który spłacał według indywidualnych ustaleń z doradcą kredytowych. Wdrożenie oraz wprowadzenie tego programu spowodowało bardzo dużą popularyzację systemów fotowoltaicznych oraz możliwość montażu mikroinstalacji dla każdego. Z nieznanych bliżej przyczyn po zakończeniu pierwszej edycji programu, nie ponowiono naboru wniosków do drugiej edycji.

Po zakończeniu ogólnokrajowego programu dofinansować OZE każda z gmin uruchamia takie programy które finansowane są ze środków Unii europejskiej. Na tle wszystkich dużych miast czy gmin na szczególną uwagę zasługuję Warszawa, która ze swoich środków co raku dofinansowuje instalacje OZE dla sowich mieszkańców. Wychodząc w ten sposób naprzeciw potrzebom współczesnego świata oraz dbając o środowisko co obecnie wydaję się niezwykle ważne.

Stołeczne miasto Warszawa uruchamia programy dofinansowań dwa razy w ciągu roku.

Wnioski przyjmowane są w terminach od 1 września do 31 grudnia roku, poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji oraz od 2 stycznia do 31 marca roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji. Dotację ze środków budżetu miasta stołecznego Warszawy na realizację inwestycji związanych z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnych można uzyskać na między innymi zakup i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. W przypadku instalacji fotowoltaicznych dotacja wynosi 40% całej wartości inwestycji natomiast nie może przekroczyć 15 000,00 zł. Uzyskanie dofinansowania wcale nie jest tak trudne jak mogłoby się wydawać. Należy odpowiednie dokumenty złożyć w Biurze Ochrony Środowiska i czekać na  rozpatrzenie wniosku. Wszystkie potrzebne do wypełnienia załączniki znajdziemy na stornie internetowej Miasta stołecznego Warszawa: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/8A327D39-686F-487E-A14B-7474D0EE5287,frameless.htm

Pierwszym krokiem który należy zrobić to podjęcie decyzji o instalacji elektrowni fotowoltaicznej. Następnie trzeba znaleźć firmę która zajmuję się projektowaniem oraz montażem mikroelektrownii. Na podstawie wizji lokalnej wykonanej przez przedstawicieli wybranej przez nas firmy otrzymamy od niej ofertę oraz projekt instalacji. Na podstawie oferty czyli kosztu systemu który chcemy zamontować możemy wnioskować o wielkość dotacji pamiętając, że nie może ona przekroczyć 15 000,00 zł. Po zgromadzeniu wszystkich potrzebnych dokumentów musimy złożyć je w Biurze Ochrony Środowiska. Miejsca składania wniosków to : Biuro Ochrony Środowiska, pl. S. Starynkiewicz 7/9, piętro IV pokoje 404 oraz 405, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 22 443 25 75.

Po wypełnieniu formalności pozostaję oczekiwanie na rozpatrzenie naszego wniosku. Po pozytywnym jego rozpatrzeniu podpisywana jest umowa na udzielenie dotacji. Kolejnym krokiem jest oczywiście realizacja naszej inwestycji. Po otrzymaniu dotacji firma z którą podpisaliśmy umowę na wykonanie mikroelektrowni może  przystępować do pracy. Montaż elektrowni, jej czas jest bardzo mocno uzależniony od pogody – firma nie podejmie się montażu kiedy będzie padał deszcz lub przy siarczystym mrozie oraz od wielkości instalacji. Oczywistym jest, że prace wykonawcze dla instalacji 1,5 kW będą dużo krótsze niż dla instalacji o mocy 10kW, chociażby ze względu na ilość paneli fotowoltaicznych do zamontowania. Po skończonych pracach, odebrania przez nas instalacji i podpisaniu protokołu odbioru, przekazujemy komplet dokumentów z realizacji inwestycji do Biura Ochrony Środowiska rozliczając się z nim w ten sposób z otrzymanego dofinansowania.

Sam proces otrzymania i rozliczenia się z dofinansowania oferowanego przez miasto stołeczne Warszawa dla swoich mieszkańców jest dosyć prosty. Myślę, że watro poświęcić swój czas na skompletowanie potrzebnej   dokumentacji i złożyć wniosek o dofinansowanie. Jest do duża pomoc przy finansowaniu inwestycji. Dzięki tej pomocy każdy z mieszkańców posiadających ku temu warunki – jest mieszkańcem budynku jednorodzinnego, może pozwolić sobie na montaż elektrowni słonecznej i cieszyć się darmowym prądem przez wiele lat.

Leave a Response