dotacje na czystą energię
Fotowoltaika

Dotacje na czystą energię z budżetu europejskiego

W 2021 roku uruchomiony został rządowy program „LIFE Czysta energia 2021”, z którego można pozyskać dotacje na czystą energię. Zgodnie z założeniami Unii Europejskiej na lata 2021-2027 polityka ochrony środowiska będzie dalej realizowała zadania związane ze zmniejszeniem emisji CO2 oraz „przejściem na czystą energię”.

Komisja Europejska rozpoczęła już nabór wniosków na unijne dotacje. Zaplanowane są dla projektów, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł. Ma się to odbywać między innymi poprzez tworzenie lokalnych wspólnot energetycznych, wprowadzenia nowocześniejszych technologii, czy ograniczanie innych źródeł energii. W programie uwzględniono 18 obszarów tematycznych. Nabór wniosków trwa do 12 stycznia 2022 roku, a autorzy projektów będą mieli do podziału aż 95 mln euro.

Na co można przeznaczyć dotacje na czystą energię?

Cele programu uwzględniają m.in. budowę strategii i przygotowanie usług dotyczących transformacji energetycznej. Projekty mają obejmować zarówno szczeble lokalne, regionalne, jak i krajowe. Pozyskane dofinansowanie ma zapewnić pokrycie kosztów z tych projektów, aby znacząco zmniejszyć produkcję gazów cieplarnianych i stopniowo przechodzić na produkcję czystej energii. Ponadto, w programie uwzględniono obszary związane z rozwojem nowych technologii, cyfryzacji, usługami biznesowymi oraz podnoszeniem kompetencji zawodowych. Wszystko po to, by przyspieszyć przejście na czystą energię i chronić środowisko naturalne.

kopalnie będą zamykane

Inwestowanie w czystą energię

Komisja Europejska dąży również do tego, aby przyciągać prywatne środki finansowe do inwestowania w czystą energię. Zgodnie z założeniami, takie projekty również mają duże szanse na dotacje na czystą energię. Uwzględnianie nie tylko finansowego udziału Unii, ale również samych zainteresowanych, a także władz na szczeblach lokalnych i powiatowych. Ponadto, w ramach programu dostępne jest także wsparcie dla podmiotów, które realizują projekty. Dzięki temu ma ich być więcej. Podobnie, zwiększy się też konkurencyjność. Zadania programu mają umożliwiać większe zaangażowanie obywateli i lokalnych społeczności w przemiany energetyczne w naszym kraju. Między innymi poprzez powstawanie wspólnot energetycznych, z których będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani. Specjaliści uważają, że stworzenie wspólnot energetycznych ma znacząco ułatwić inwestowanie i wykorzystanie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.

Napisz komentarz - pojawia się natychmiast.