Panele-sloneczne-VAT-1
Elektrownie słoneczneFotowoltaika

Niższy VAT na instalacje fotowoltaiki.

Kolejne dotacje na fotowoltaikę – tym razem niższy VAT

Można powiedzieć, że fotowoltaika podbija serca Polaków. Założono już mnóstwo instalacji, a zainteresowanie panelami słonecznym nie maleje. Dzieje się tak, gdyż rośnie świadomość proekologiczna, darmowy prąd, to świetna inwestycja, a rząd przygotował szereg dofinansowań, dzięki którym założenie własnej instalacji fotowoltaicznej jest jeszcze tańsze. Kolejną ulgą, na którą mogą liczyć Polacy zakładający własne panele słoneczne jest niższy VAT.

Fotowoltaika – niższy VAT

Udało się wprowadzić w życie przepisy, które gwarantują niższy — ośmioprocentowy VAT na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej związanej z budynkiem mieszkalnym. Dotychczas stawki VAT były różne w zależności od tego, czy panele słoneczne były zainstalowane na dachu budynku, czy w jego pobliżu.
Za mikroinstalację uważa się odnawialne źródło energii o mocy maksymalnej do 50 kW, którą wykorzystuje się w gospodarstwie domowym, rolniczym i małym przedsiębiorstwie.

Co zmieniło się w praktyce?

Dotychczas tylko instalacje fotowoltaiczne, które były umieszczone bezpośrednio na dachu budynku, który zasilają w prąd, podlegały stawce niższego — ośmioprocentowego VAT-u. Jeśli budynek miał niewystarczającą ilość miejsca na dachu lub ten dach nie nadawał się do zainstalowania paneli słonecznych, właściciel mógł zbudować instalację obok budynku lub na przykład na garażu, jednak w tym przypadku musiał już płacić 23-procentowy VAT. Dzięki zmianie przepisów w ustawie Prawo Ochrony Środowiska udało się ujednolicić stawkę VAT i teraz w obydwu przypadkach wynosi ona osiem procent.

Ujednolicenie przepisów dotyczących stawki VAT na panele słoneczne w domach mieszkalnych sprawiają, że łączny koszt całkowitej instalacji jest tańszy nawet o kilka tysięcy złotych. Aktualnie jednakowo za dostawę instalacji, jej montaż, modernizację, remont, konserwację, czy przebudowę zapłacimy znacznie mniej.

Panele-sloneczne-VAT-3

Fotowoltaika – kto może skorzystać z obniżki VAT-u

Każdy, kto stawia instalację fotowoltaiczną przy swoim budynku mieszkalnym, otrzyma niższy VAT, czyli osiem procent, na panele słoneczne. Warunki, które należy spełnić, by skorzystać z tej ulgi, są określone w zmianach do ustawy Prawo Ochrony Środowiska, które zostały wprowadzone 23 listopada 2019 roku.
Z niższej stawki VAT można skorzystać, gdy budujemy mikroinstalację fotowoltaiczną dostarczającą prąd do konkretnego budynku mieszkalnego, czyli takiego, który jest objęty programem mieszkaniowym.

W skład takich budynków wchodzą:

– domy jedno lub wielorodzinne,
– bloki mieszkalne dowolnej wielkości,
– domy starców, domy opieki, hospicja, domy dla osób niepełnosprawnych, czyli domy objęte opieką pielęgniarską i lekarską,
– różnego rodzaju budynki, gdzie chroni się zdrowie, w których jest dostępna opcja zakwaterowania,
– mieszkanie umieszczone w budynkach niemieszkalnych, czyli takie, które znajdują się na przykład w różnego rodzaju instytucjach, biurach lub firmach.

Panele-sloneczne-VAT-2

Z niższego VAT-u natomiast nie mogą skorzystać osoby mieszkające w domach jednorodzinnych o powierzchni większej niż 300 metrów kwadratowych oraz w mieszkaniach, których powierzchnia przekracza 150 metrów kwadratowych. Także pamiętajmy, że w tych przypadkach nadal zapłacimy wyższy VAT wynoszący 23 procent.

Pamiętajmy, że fotowoltaika, to najlepszy sposób na pozyskiwanie tajniej energii, która nie zanieczyszcza środowiska naturalnego. Dzięki licznym dotacjom z rządu coraz więcej osób może pozwolić sobie na zainwestowanie w tanie źródła energii, dzięki czemu jest duża szansa na poprawę jakości powietrza w Polsce i przywrócenie równowagi w środowisku naturalnym. Nie każdy dach nadaje się do tego, by zainstalować na nim w pełni funkcjonalną instalację fotowoltaiczną. Na szczęście teraz po wprowadzeniu poprawki do ustawy można skorzystać z niższego VAT-u bez względu na to, czy zamieścimy panele na dachu garażu, na specjalnym rusztowaniu umieszczonym na ziemi, czy na słupach. Coraz więcej Polaków ma szansę skorzystać z darmowej energii.

Napisz komentarz - pojawia się natychmiast.