panele słoneczne chiny
Fotowoltaika

Odkryto bezprawny import modułów chińskich przez Niemieckich celników

Niemieccy celnicy odkryli bezprawny import modułów fotowoltaicznych

Niemieckie służby celne powiadomiły o nielegalnych działaniach, których celem był import chińskich modułów fotowoltaicznych na obszar Unii Europejskiej. Nie zważając na obowiązujące od 2013r. restrykcje celne, nielegalnych czynności dokonywano w portach w Hamburgu i Rotterdamie.

Niemieccy celnicy oszacowali straty za niezapłacone cła antydumpingowe i antysubsydyjne w wysokości około 30 mln euro. Dalej toczy się proces w owej sprawie, chociaż służby Niemiec poinformowały, że zostało zatrzymanych kilka osób narodowości chińskiej i niemieckiej w wieku od około 41 do 56 lat. Podejrzewa się, że odpowiedzialny za tę sprawę jest chiński producent, którego siedziba firmy znajduje się w Norymbergii. Produkty chińskie dostarczane do Europy, które nie spełniają porozumienia cenowego, czyli odpowiednich kryteriów, obarczone są karnymi cłami importowym. Celem owego chińskiego producenta były działania zmierzające do podrobienia dokumentów i nieuiszczenia  opłaty za cło.

Zdarzenia te wywołały fale kontroli importu, a w szczególności importu modułów fotowoltaicznych sprowadzanych z Chin. Podaje się, że w latach 2013-2016 przeprowadzono ich ponad 150 razy.

Wysokość karnych ceł antydumpingowych w zależności od producenta mieści się w przedziale od 27,3 proc. do 64,9 proc. Dodatkowo wyróżnia się cła antysubsydyjne, których wysokość wynosi do 11,5 proc.  Komisja Europejska wywnioskowała, że stosowanie przez Chiny dumpingu, doprowadziło do sprzedaży chińskich produktów po cenach, z którymi producenci Europejscy nie mogli konkurować. W celu przeciwdziałania dumpingowi, ustanowiono w 2013 roku przez Brukselę i Pekin, porozumienie cenowe.

Import modułów i ogniw dokonywanych przez przedsiębiorstwa chińskie, które wyprodukowane zostały w Państwie Środka i których nie obejmuje porozumienie cenowe, narażone są nałożenie kar, z kolei producenci, którzy spełnili kryteria minimalnej ceny importowej, mogą swobodnie, bez narażenia karnych ceł , importować swoje produkty.

Komisja Europejska zaprezentowała projekt dotyczący etapowego zmniejszenia minimalnej ceny importowej, którego celem jest jej zrównanie z rynkowymi cenami modułów fotowoltaicznych na przestrzeni kilku kwartałów.

Leave a Response