ogrodzenia fotowoltaiczne
Fotowoltaika

Ogrodzenia fotowoltaiczne naszą przyszłością

Nieustanny postęp w technologii systemów fotowoltaicznych otwiera przed nami wiele możliwości. Jednym z bardzo ciekawych rozwiązań, które dopiero wchodzą na nasz rynek są ogrodzenia fotowoltaiczne.

Nowe rozwiązanie, jakim są ogrodzenia fotowoltaiczne zawdzięczamy niemieckiej firmie Next2Sun. To właśnie tam powstały pierwsze instalacje PV, które bazują na zastosowaniu dwustronnych modułów, posiadające odpowiednio zaprojektowaną ramę. Oznacza to także zupełni inny model produkcji energii niż w przypadku paneli kierowanych na południe. Jednocześnie, oznaczać to może większe przychody, jakie osiągniemy ze sprzedaży energii.

ogrodzenia fotowoltaiczne

Ogrodzenia fotowoltaiczne – rozwiązanie bardziej korzystne?

Niemiecka firma Next2Sun przekonuje, że ogrodzenia fotowoltaiczne mogą okazać się bardziej korzystne, niż dotychczasowe metody instalacji paneli. Ustawiane pionowo, dwustronne panele słoneczne mogą wygenerować więcej energii elektrycznej. Okazuje się bowiem, że jeśli ustawimy panele słoneczne w najlepszym położeniu, tzn. w orientacji wschód-zachód, to zyskamy nawet o 10% więcej energii. Ponadto, na pionowo ustawionych panelach słonecznych zimą nie zalega śnieg. Dzięki temu, również w okresie zimowym instalacja może generować prąd elektryczny bez najmniejszych przeszkód. Co więcej, śnieg znajdujący się wokół paneli może dodatkowo odbijać promienie słoneczne, zwiększając możliwości paneli.

Wartość rynkowa energii elektrycznej

W przypadku paneli słonecznych instalowanych w sposób tradycyjny, najwyższa produkcja energii elektrycznej przypada na godziny południowe. Wówczas wszystkie okoliczne instalacje słoneczne produkują najwięcej energii elektrycznej, zaniżając jej cenę. Jednak w przypadku ogrodzeń z paneli słonecznych problem ten niemalże nie istnieje. Ogrodzenia fotowoltaiczne są w stanie produkować dużą ilość energii elektrycznej również w godzinach przedpołudniowych oraz popołudniowych. Wówczas taka wartość energii elektrycznej może być wyższa.

Pierwsze pionowe elektrownie fotowoltaiczne

Jesienią 2020 roku Next2Sun stworzył pierwszą elektrownię fotowoltaiczną, która powstała właśnie z modułów ustawianych pionowo. Ma ona moc 4,1 MW. W przypadku tego przedsięwzięcia moduły zamontowano w pionie, ale dwurzędowo, stawiając jeden panel nad drugim. Dzięki temu można zwiększyć ilość zastosowanych paneli słonecznych, oszczędzając miejsce. Firma, jak i spółdzielnia elektryczna, dla której powstał projekt wiążą z nim wielkie nadzieje.

panele słoneczne

Projekt pilotażowy

Przed stworzeniem takiej elektrowni firma Next2Sun zrealizowała projekt pilotażowy. Przetestowano wówczas wiele modułów i falowników. Przez trzy lata trwania projektu udało się zwiększyć produkcję energii elektrycznej w stosunku do osiągów, jakie uzyskiwała konwencjonalna elektrownia słoneczna. W projekcie pilotażowym wykorzystywano jednak mniej wydajne moduły, o większym stopniu zacienienia. Oznacza to, że docelowa elektrownia pionowa może uzyskiwać jeszcze lepsze wyniki.

Ogrodzenia fotowoltaiczne w Polsce

W Polsce również są już oferowane ogrodzenia fotowoltaiczne. Pierwsze stworzyła firma Windhunter Service. Jednocześnie, jest to projekt pilotażowy w naszym kraju. Zostało wykonane na terenach firmy Windhunter Service i ma być jednocześnie sprawdzeniem, jak takie ogrodzenia będą sprawdzać się w naszym kraju. Warto dodać, że firma Windhunter Service oraz Green-Tech Sp. z o.o. włączyły już takie rozwiązania do swojej oferty.

Ogrodzenia słoneczne na świecie

Austria to kolejny kraj, który rozpoczął inwestycję w ogrodzenia fotowoltaiczne. Pierwsze instalacje z pionowych modułów oferuje Leitinger Photovoltaik GmbH gospodarstwom rolnym. Ogrodzenia słoneczne mają tam zastąpić te tradycyjne. Pierwsze takie ogrodzenie powstało w miejscowości Sankt Martin w pobliżu Salzburga. Ma ono 320 metrów długości i jest w stanie produkować energię elektryczną z maksymalną mocą 53 kWp. Zgodnie z założeniem, ogrodzenie to ma wytwarzać 63 MWh rocznie.

Napisz komentarz - pojawia się natychmiast.