Panele słoneczne i redukcja zanieczyszczenia powietrza.
Panele słoneczne

Panele słoneczne i redukcja zanieczyszczenia powietrza

Wskaźniki oraz rodzaje zanieczyszczeń

       Emisję zanieczyszczeń atmosferycznych dzieli się na dwie grupy: emisję zanieczyszczeń lotnych (cząstki stałe, pyłowe) oraz emisję zanieczyszczeń gazowych (gazy organiczne i nieorganiczne).

Zasadniczą przyczyną powstawanie zanieczyszczeń powietrza jest spalanie paliw kopalnych w kotłach energetycznych oraz w silnikach spalinowych stacjonarskich oraz napędzających różnego rodzaju pojazdy lądowe, a także statki powietrzne i morskie.

Ze względu na rodzaj źródła, emisję dzielimy na:

  • emisję rozproszoną (emisja niska),
  • emisję komunikacyjną (emisja liniowa),
  • emisję punktową (emisja wysoka).

Dla poszczególnych źródeł ciepła oraz zastosowanych w nich paliw istnieją wskaźnikowe wartości emisji zanieczyszczeń stałych lotnych oraz gazowych. W indywidualnych budynkach mieszkalnych przy całkowitej masie emisji zanieczyszczeń największy udział stanowi dwutlenek węgla (CO2 – 97 %). Emisja zanieczyszczeń świadczy o źródłach zanieczyszczeń, ale istotna jest także emisja zanieczyszczeń, czy koncentracja tych zanieczyszczeń w określonej przestrzeni na przykład w pojedynczym pomieszczeniu lub w całym budynku. Dlatego trudno szukać oszczędności energii w systemie wentylacyjnym, chociaż stosowane są wymienniki ciepła w instalacjach nawiewno – wyciągowych.

Emisja CO2 analizowanego budynku mieszkalnego

Podczas spalania paliwa zawierającego węgiel lub węglowodory w spalinach znajduję się w dużej ilości dwutlenek węgla. Jest on wynikiem utleniania węgla. Bardzo duża ilość dwutlenku węgla spowodowana działalnością człowieka powoduje powstawanie efektu cieplarnianego w wyniku pochłaniania promieniowania słonecznego przez ten gaz i wzrostu jego temperatury w atmosferze. W styczniu Rząd RP przyjął projekt Prawa ochrony środowiska  oraz niektórych innych ustaw, implementacją do polskiego prawa unijną dyrektywę 2010/75/UE ws. emisji gazów cieplarnianych z zakładów przemysłowych (dyrektywa IED).

Ponieważ istnieje ścisła zależność między ilością spalonego paliwa i wydzielonego w ten sposób ciepła a emisją CO2 do atmosfery przyjęto określić straty ciepła z budynków mieszkalnych w przeliczeniu na równoważną temu emisję CO2.

Sposoby zmniejszenia emisji CO2  w budynku mieszkalnym

Istnieje wiele sposobów ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Redukcja CO2 w budynku mieszkalnym wymaga zmiany nawyków oraz stylu życia każdego z lokatorów domu. Główną zasadą zmniejszenia emisji dwutlenku węgla jest oszczędne gospodarowanie energią cieplną wydzieloną podczas użytkowania budynku. Na przykład zaleca się obniżenie temperatury w pomieszczeniach o 1°C co może ograniczyć emisję szkodliwego gazu o nawet 350 kg CO2 rocznie. Będąc właścicielem mikroelektrowni zmniejszamy emisję dwutlenku węgla na każą kWh o około 800 – 930g. Jak to możliwe? Produkcja CO2  z węgla uwzględniając wszystkie procesy logistyczne w przeliczeniu na jedną kilowatogodzinę to około od 800 – 1000g. A produkcja szkodliwego gazu z paneli fotowoltaicznych uwzględniając ich utylizację w przeliczeniu na 1 kWh to tylko około 70g. Rachunek wydaję się bardzo prosty.  Niezbędna jest także wymiana starych nieszczelnych okien i drzwi na nowe oraz zastosowanie możliwie jak najlepszej izolacji budynku, zapalanie światła tylko wtedy gdy naprawdę jest ono potrzebne oraz oszczędzanie zużycia wody. Oszczędzanie energii elektrycznej poprzez zastosowanie nowoczesnych urządzeń energooszczędny w domu oraz korzystanie z odnawialnych źródeł energii takich jak panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, mini elektrownie wiatrowe czy pompy ciepła również w znaczący sposób przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla przez nasz dom.

            W nowoczesnym budownictwie stosuję się takie materiały budowlane które umożliwiają aby budynek był jak najbardziej energooszczędny, a co za tym idzie charakteryzował się jak najmniejsza emisją dwutlenku węgla. Decydując się na zastosowanie w naszym domu odnawialnego źródła energii jakim są panele fotowoltaiczne znacznie zmniejszamy emisję szkodliwego gazu. Nie musimy też robić termomodernizacji budynku. Natomiast oszczędności jakie możemy poczynić dzięki instalacji paneli fotowoltaicznych na naszym dachu czy w ogrodzi bardzo często są bodźcem który powoduje, że decydujemy na ich montaż. Możemy więc zauważyć podwójną korzyć z posiadania takiej elektrowni oprócz bycia ekologicznym, świadomym, dbającym o środowisko konsumentem oszczędzamy nasze pieniądze i stajemy się w dużym stopniu samowystarczalni. W obecnej sytuacji i ogromem smogu z jakim nam przychodzi się zmierzyć zastosowanie takiego rozwiązania wydaję się bardzo rozsądne i przynosi same korzyści.

 

Leave a Response