Panele słoneczne, ujemna i dodatnia tolerancja mocy, warunki STC
Panele słoneczne

Panele słoneczne, ujemna i dodatnia tolerancja mocy, warunki STC

Dodatnia i ujemna tolerancja mocy

Każdy panel fotowoltaiczny obdarzony jest dodatnią lub ujemną tolerancją mocy. Są to wahania mocy z jaką mogą pracować moduły słoneczne. Pomimo wysokich standardów oraz ciągłych badań wykonywanych w czasie produkcji modułów, każdy z paneli będzie obdarzony dodatnią albo ujemną tolerancja mocy. Tolerancja panela zawsze jest zapisana w jego tabliczce znamionowej. Wahania te najczęściej sięgają maksymalnie 5% mocy. Czyli panel o mocy 300W z dodatnią tolerancją mocy może osiągać moc 315W. Panel o mocy 300W z ujemną tolerancją mocy 5% może działać z mocą 285W. W przypadku małych systemów składających się z jednego panela ta różnica w mocy wydaje się nie zauważalna. Natomiast w większych systemach może ona już mieć duże znaczenie. Przy budowie elektrowni należy również pamiętać, że cały system działa tak dobrze jak jego najsłabsze ogniwo, warto więc zwrócić uwagę, żeby moduły w jednym stingu posiadały taką samą dodatnią lub ujemną tolerancję mocy. Warto zaznaczyć, że panele wysokiej klasy są zawsze panelami o dodatniej tolerancji mocy.

Warunki STC

Moc modułu fotowoltaicznego oraz wszystkie jego parametry są silnie uzależnione od warunków atmosferycznych. Aby można było dokonywać porównanie pomiędzy różnymi modelami paneli, wszystkie parametry podawane w ich kartach katalogowych badane są w jednakowych warunkach tak zwanych STC. Warunki STC – Standard Test Conditions, czyli warunki laboratoryjne w których badane są parametry paneli fotowoltaicznych. W takich warunkach czyli przy wartości promieniowania słonecznego rzędu: 1 000W/m2 oraz temperaturze ogniw 25°C jest wyznaczana między innymi sprawność znamionowa paneli fotowoltaicznych. W innych warunkach środowiskowych sprawność modułów będzie się zmieniała. Panele które możemy znaleźć na rynku charakteryzują się największą sprawnością w warunkach natężenia słonecznego rzędu 600 – 800 W/m2. Gdy natężenie spadnie do 300W/m2 sprawność modułów znacząco spada. Często producenci podają w kartach katalogowych paneli fotowoltaicznych podają sprawność pojedynczego ogniwa, a nie całego modułu. Wartości te jednak nie są sobie równe, sprawność całego modułu zawsze będzie niższa od sprawności jednego ogniwa. Jest to wynikiem istniejących większych lub mniejszych przestrzeni pomiędzy połączonymi ogniwami. W rzeczywistości panele słoneczne będą zawsze pracowały zmniejszą mocą niż ta wyznaczona w warunkach STC. W celu przedstawienia parametrów modułu jak najbardziej zbliżonych do tych osiąganych przez niego w rzeczywistości wprowadzono tak zwane warunki nominalnej temperatury pracy NOCT – Nominal Operating Cell Temperature. Są to unormowane, powszechnie przyjęte warunki środowiskowe które są zbliżone do rzeczywistych warunków pracy modułu. Moc panela którą określa się w warunkach NOTC jest zazwyczaj o 25-30% niższa o tej wyznaczanej w warunkach STC. Nie należy zapominać, że parametry wyznaczone w warunkach NOTC dają jedynie rozeznanie rzeczywistej pracy modułu i gwarantując, że na pewno nasz panel będzie pracował z wyznaczonymi parametrami.

Kolejnym współczynnikiem charakteryzującym panele badanym w warunkach STC jest temperaturowy współczynnik mocy. Im mniejsza wartość współczynnika, tym większa moc osiągana przez moduły w wyższej temperaturze. Skutkuje to większą ilością wyprodukowanej energii elektrycznej w ciągu całego roku.

Warunki badania modułów słonecznych STC oraz NOTC powstały po to by można było dokonywać uczciwego porównania sprawności różnych paneli. Dzięki wyznaczaniu pewnych norm, i dotrzymując ich poddawać badaniom paneli oraz publikacji wyników w ich kartach katalogowych. W wyniku badań dokonuję się klasyfikacji ogniw oraz ich podziału. Otrzymujemy więc czytelne i jasne dla każdego konsumenta wyznaczone cechy poszczególnych modeli ogniw. Dzięki temu sami świadomie możemy dokonywać wyboru jakie panle fotowoltaiczny chcemy zakupić.

Leave a Response