Różnica między panelami monokrystalicznymi a polikrystalicznymi
Panele słoneczne

Różnica między panelami monokrystalicznymi a polikrystalicznymi

Różnica między panelami monokrystalicznymi a polikrystalicznymi

Bardzo ważnym, jak nie najważniejszym elementem systemu fotowoltaicznego są panele fotowoltaiczne. To one bowiem zamieniają promieniowanie słoneczne na energię elektryczną w postaci prądu stałego. Zasadniczo budowa każdego panela opiera się na szeregowo połączonych ze sobą ogniwach fotowoltaicznych. W zależności od rodzaju tych ogniw możemy podzielić panele fotowoltaiczne na dwie grupy: monokrystaliczne i polikrystaliczne. Tylko jaka jest między nimi różnica i które lepiej sprawdzą się w naszej instalacji?  Jako pierwsze zostaną przedstawione moduły monokkrystaliczne.

Monokrystaliczne panele fotowoltaiczne zbudowane są z ogniw powstałych z dużego monokryształu krzemu. Ogniwa te możemy rozpoznać po ich kolorze. Są one zazwyczaj barwy ciemnoniebieskiej lub czarnej. Od paneli polikrystalicznych odróżnia je też kształt ogniw. Mają one często zaokrąglone boki, ponieważ monokryształ krzemu w przekroju jest kołem. Moduły te osiągają największą sprawność z pośród wszystkich rodzai paneli co jest ich nie wątpliwą zaletą. Ich wadą jest charakteryzowanie się największym temperaturowym współczynnikiem mocy. W przeliczeniu wat mocy zainstalowanej okazują się one najdroższym rozwiązaniem.

Polikrystaliczne panele fotowoltaiczne składają się z ogniw wyprodukowanych z polikrystalicznego krzemu. Krzem polikrystaliczny jest to krzem który wykrystalizował z wielu monokryształów krzemu. Ze względu na technologię ich wytwarzania ogniwa te zawsze mają kształt prostokąta lub kwadratu i są barwy jasnoniebieskiej. Moduły te również charakteryzują się wysokim współczynnikiem mocy jednak niższym od paneli monokrystalicznych. Ich temperaturowy współczynnik mocy również jest niższy od tego jakim charakteryzują się moduły monokrystaliczne co jest ich zaletą. Polikrystaliczne panele w przeliczeniu na wat macy zainstalowanej będą panelami tańszymi od omawianych wcześniej.

Parametry paneli monokrystalicznych

Panele monokrystaliczne charakteryzują się sprawnością na poziomie 15-18% i temperaturowym współczynnikiem mocy: 0,43 – 0,50 %/°C. Sprawność paneli polikrystalicznych to 14-16% a ich temperaturowy współczynnik mocy wynosi: 0,40 – 0,47 %/°C.

Najważniejszymi parametrami charakteryzującymi każdy panel fotowoltaiczny są:
ISC – natężenie prądu zwarcia. Parametr ten opisuję maksymalne osiągane przez panel natężenie prądy przy napięciu 0V (zwarcie biegunów, brak obciążenia).
Voc – napięcie jałowe – czyli obwodu otwartego. Jest to maksymalne napięcie jakie panel może osiągnąć przy prądzie równym 0A, czyli w obwodzie bez obciążenie
Impp – natężenie prądu w punkcie mocy maksymalnej (prąd znamionowy).Natężenie modułu, przy generowaniu przez niego maksymalnej mocy jaką w danych warunkach atmosferycznych jest wstanie osiągnąć.
Vmppt – napięcie w punkcie mocy maksymalnej (napięcie znamionowe). Napięcie uzyskiwane przez panel przy generowaniu przez niego maksymalnej mocy jaką w danych warunkach atmosferycznych jest wstanie osiągnąć.

Parametry elektryczne opisane powyżej bardzo silnie zależą od warunków atmosferycznych, natężenia promieniowania słonecznego na nie padającego. Zmiana promieniowania słonecznego ma wpływ na zmianę generowanego przez panel natężenia prądu co wiąże się ze zmianą jego mocy. Wahanie natężenia promieniowania nie ma znaczącego wpływu na zmianę napięcia na panelu fotowoltaicznym.

Na parametry opisujące panel fotowoltaiczny wpływa również, zmiana jego temperatury. Zmiana temperatury ma wpływ na zmianę napięcia na panelu oraz moc. Nie ma znaczącego wpływu na wartość natężenia prądu. W temperaturze otoczenia powyżej 25°C czyli innych niż warunki STC w jakich panele są badane, moc modułów spada. Przy temperaturze poniżej 25° ich moc będzie wyższa.

Bardzo ważnym parametrem który należy wziąć pod uwagę wybierając panel fotowoltaiczny jest liniowy spadek mocy. Panele charakteryzujące się tym czynnikiem będą modułami których moc będzie zmniejszała się liniowo w bardzo małym procencie, co daje nam pewność długiej żywotności panela.

Na to jaki panel będzie najlepszy dla naszej instalacji wpływa bardzo dużo czynników. Jeżeli staniemy przed wyborem czy zakupić monokrystaliczny czy polikrystaliczny panel fotowoltaiczny, wiedząc, że jesteśmy mocno ograniczeni miejscem a chcemy osiągnąć daną moc na pewno w takiej sytuacji lepiej sprawdza się panele monokrystaliczne które będą zajmowały mniejszą powierzchnię niż panele polikrystaliczne osiągając taką samą moc. Panele monokrystaliczne będą osiągały wyższy poziom mocy przy pełnym, nasłonecznieniu w dni gdy na niebie nie będzie żadnej chmurki. Panele polikrystaliczne natomiast lepiej będą sobie radziły w warunkach zachmurzenia.

Zważając na warunki atmosferyczne panujące w naszym kraju, przy występowaniu bardzo dużej ilości promieniowania rozproszonego lepiej będą sobie radziły, osiągały wyższą sprawność a co za tym idzie moc panele polikrystaliczne.

Leave a Response