Czy zielona energia jest na potrzebna skoro mamy konwencjonalny prąd
Dom energooszczędnyFotowoltaika

Czy zielona energia jest nam potrzebna skoro mamy konwencjonalny prąd?

Czy ciągłą popularyzacja tak zwanej „zielone energii” jest uzasadniona? Czy ma ona jedynie służyć wzbogaceniu się ogromnych korporacji? Czy to po prostu nowa moda która przychodzi od nas z zachodu a której nie do końca chcemy się poddać?

Konwencjonalne źródła energii

            Polska to zagłębie górnicze. Większość energii produkowanej w naszym kraju pochodzi z węgla. A dlatego, że kopalnie nadal działają, a zaników prądu w gniazdku brak przeciętny Kowalski niestety nie zastanawia się co będzie dalej. To, że większość energii w naszym kraju produkowane jest z węgla wcale nie jest dla nas dobre. Po pierwsze wszyscy powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że konwencjonalne źródła energii są źródłami wyczerpalnymi. Według różnych źródeł obecne zasoby węgla w Polsce występują następująco: złóż węgla kamiennego wystarczy na około 40 lat, a złóż węgla brunatnego na około lat 30.  Patrząc na to perspektywistycznie okres kiedy węgiel może się skończy nie wydaję się wcale taki długi. Dlatego powinniśmy otwierać się na nowe niekonwencjonalne oraz niewyczerpalne źródła energii. Po za tym, że węgiel nie długo może się skończyć to dodatkowo nie wpływa on za dobrze na jakość powietrza którym oddychamy.

Elektrowni węglowe i ich wpływ na środowisko naturalne

            Elektrownie węglowe podczas pracy niestety oddziałują negatywnie na środowisko naturalne. Nie pozostaje to również obojętne dla zdrowia człowieka. Produkowane podczas pracy elektrowni spaliny maja negatywny wpływ na powietrze atmosferyczne. To co wchodzi w skład wydobywających się spalin zależy od rodzaju spalanego paliwa oraz  procesu spalania. Najczęściej w spalinach znajdziemy takie związki jak: dwutlenek węgla  który powstaje w wyniku utleniani się węgla oraz związków węgla zawartych w paliwie. Dwutlenek węgla przyczynia się do pogłębienia efektu cieplarnianego. Tlenek węgla który jest toksyczny dla organizmów żywych. Może prowadzić do uduszenia. Powstaje w wyniku spalenia paliwa z nieodpowiednią ilością węgla. Tlenki siarki które powstając głównie podczas spalania paliw stałych, przy spalaniu paliw ciekłych ilości powstawania tych tlenków są znikome. SO2 jest gazem silnie toksycznym o duszącym zapachu, przekroczenie norm ilości jego stężenia wpływa bardzo negatywnie na drogi oddechowe człowieka. SO3 łącząc się w chmurach z parą wodną spada na ziemie w postaci kwaśnego deszczu. Tlenki azotu podczas spalania w zależności od rodzaju spalanego paliwa oraz procesu spalania powstają trzy rodzaje tlenków termiczne, paliwowe oraz szybkie. Tlenki paliwowe powstają w wyniku spalania węgla, tlenki termiczne i szybkie w wyniku spalania paliw ciekłych. Tlenki azotu działają drażniąco na drogi oddechowe człowieka. Przyczyniają się do powstawania smogu, niszczenia warstwy ozonowej, ograniczają nasłonecznienie powierzchni ziemi oraz pogarszają widoczność. Pyły mają złożony skład, poza sadzą mogą zawierać metale ciężkie które są niebezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt, mogą być rakotwórcze. Najwięcej pyłów powstaje podczas spalania paliw stałych. Podczas spalania paliw ciekłych i gazowych i ilości są znikome. Związki organiczne których wyróżniamy dwa rodzaje. Jedne z nich węglowodory (alifatyczne) są obojętne dla środowiska, drugie (policykliczne węglowodory aromatyczne) mogą wywołać nowotwory, alergizują oraz podrażniają błony śluzowe.

Elektrownie węglowe wpływają również negatywnie na wodę oraz glebę powodując jej nadmierne zakwaszenie, alkalizacje oraz akumulację substancji fitotoksycznych.

Odnawialne źródła energii

            Sposobem na ograniczenie negatywnego wpływu elektrowni konwencjonalnych na środowisko, zdrowie i życie człowieka oraz alternatywą dla węgla który w niedalekiej przyszłości może ulec wyczerpaniu jest produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii jakimi są: słońce , wiatr, woda czy energia geotermalna. Człowiek już od wielu lat wie jak wykorzystywać nie wyczerpalne źródła do własnych celów. Wiele krajów korzysta z tej wiedzy budując elektrownie wiatrowe czy słoneczne. Popularyzując te źródła i zachęcając obywateli do korzystania z nich i uniezależniania się od konwencjonalnych elektrowni.

            Oczywiści w chwili obecnej nie jesteśmy w stanie w pełni uniezależnić się od źródeł energii konwencjonalnej, jednak patrząc na to jakiej jakości powietrze mamy w Polsce mając świadomość, że z roku na rok zamiast lepsze staję się ono gorsze. Wiedząc jak bardzo ma to negatywny wpływ na życie nasze, zwierząt oraz roślin, powinniśmy otwierać się na nowe! Energia ze źródeł odnawialnej jest takiej samej jakości jak ta wyprodukowana z węgla jej zaletą jest natomiast to, że jej źródła są nie wyczerpalne oraz to że nie wpływa ona negatywnie na środowisko oraz życie człowieka. Co wydaje się dość mocnymi argumentami przemawiającymi za tym, żeby w takie źródła energii inwestować!

Leave a Response