Zmiany cen energii elektrycznej na przestrzeni 20 lat
Dom energooszczędny

Zmiany cen energii elektrycznej na przestrzeni 20 lat

W Polsce tendencja opłat za energię elektryczną jest niestety wzrastająca. Przez ostatnie 20 lat ceny energii stale wzrastają. Można to wyczytać choćby z ogólnodostępnych danych publicznych, które są wynikiem badań GUS. Ta tendencja zachęca w coraz większym stopniu do inwestowania w panele słoneczne czy fotowoltaiczne.

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione badania opracowane przez Główny Urząd Statystyczny, na przestrzeni lat 1999-2014, średnia jednostkowa cena prądu dla gospodarstw elektrycznych, liczona w kilowatogodzinach wzrosła aż o 137%.  Mówiąc jednak o cenach energii warto pamiętać, że ocenia się ją w stosunku do wzrostu wynagrodzeń Polaków. Biorąc zatem pod uwagę powyższe dane łatwo dostrzec ogromną różnicę, ponieważ wynagrodzenia nie osiągają aż tak wysokiego wzrostu.

Co stanowi te zwyżki? Dlaczego z roku na rok wzrastają ceny i jakie są tego główne przyczyny?Ceny energii wzrastają

Szukając przyczyn warto pamiętać że stają za tym dwa czynniki a ściślej koszty przesyłu oraz jego dystrybucja. Do pierwszej grupy zalicza się opłaty za emisję CO2,  wynikają one z obostrzeń nałożonych przez Unię Europejską. Według dyrektyw unijnych państwa członkowskie są zobowiązane ponosić koszty za emisję gazów cieplarnianych. Poza tym wzrasta cena węgla, który jest jednym z głównych paliw. W elektrowniach na bieżąco instalowane są katalizatory czy instalacje odsiarczania spalin. Nieustannie wzrastają koszty modernizacji elektrowni pod względem redukcji emisyjnych w postaci tlenków azotów i siarki. Te wymienione elementy wpływają na rosnące z roku na rok koszty emisyjne.

Druga grupa odpowiedzialna za podnoszenie cen energii to koszty przesyłu. W tym sektorze mowa między innymi o nieustannej modernizacji linii przesyłowych. Istotnym działaniem jest również zapewnienie utrzymania transgranicznego bezpieczeństwa energetycznego dla Polski.

Ceny energii wzrastają

Wymieniając te wszystkie czynniki powyżej łatwo dostrzec jak wiele stoi za tym, że cena za energie elektryczną stale wzrasta. W związku z nieustannie wzrastającymi kosztami przesyłu i dystrybucji Unia Europejska rozpowszechnia wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii i ich zastosowaniu. Należą do nich min. elektrownie wiatrowe, wodne czy zastosowanie paneli słonecznych
i fotowoltaiki. Choć rozwiązania te początkowo stają się dla niektórych kosztowną inwestycją to jednak poprzez swoje szerokie zastosowanie i możliwość wieloletniego użytkowania dają możliwość pozyskania dużych oszczędności. Co więcej nic nie wskazuje na to, aby ceny energii elektrycznej miały się obniżać zatem inwestycja w odnawialne źródła energii może stać się najlepszym długoterminowym wyborem.

Unia Europejska zachęca również do korzystania z tego typu rozwiązań nie tylko ze względów ekonomicznych i wciąż rosnących kosztów, ale także przez wzgląd na ekologię.  Będąc w posiadaniu paneli słonecznych gospodarstwo domowe w znaczny sposób ograniczy spalanie węgla w celu zapewnienia ciepłej wody oraz ogrzania domu. Panele fotowoltaiczne natomiast dostarczą prąd do domowych urządzeń. Zatem warto spróbować.

Leave a Response