Mikrosieć energetyczna – mała sieć, wielkie perspektywy. Co to jest i jakie korzyści ze sobą niesie?

Mikrosieć energetyczna – mała sieć, wielkie perspektywy. Co to jest i jakie korzyści ze sobą niesie?

Mikrosieci to innowacyjne rozwiązanie energetyczne stosowane w Polsce od 2022 roku, mające potencjał rozwiązania problemów z dostępnością energii na globalną skalę. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej, ponad 1,1 miliarda ludzi, głównie z wybranych obszarów Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu, zmaga się z problemami z dostępem do energii.

Przewaga mikrosieci: mniejsze straty, większa niezależność w Odnawialnych Źródłach Energii.

Mikrosieć to zaawansowany system energetyczny oparty na rozproszonych źródłach, który może działać w harmonii z główną siecią lub autonomicznie. Energia jest wytwarzana z odnawialnych źródeł, takich jak energia słoneczna, wiatr i wodorowe ogniwa paliwowe. Jednym z kluczowych atutów mikrosieci jest możliwość priorytetowego korzystania z źródeł OZE w gospodarstwach domowych lub przedsiębiorstwach. W przypadku awarii mikrosieć jest w stanie zapewnić energię przez 24 lub 48 godzin, wykorzystując zgromadzoną wcześniej energię odnawialną i technologię ogniw paliwowych. W przyszłości ogniwa paliwowe mogą całkowicie zastąpić tradycyjne generatory zasilania.

Wdrożenie mikrosieci niesie za sobą wiele korzyści, w tym eliminację strat przesyłowych, które są typowe dla tradycyjnych systemów dystrybucji energii. Adaptacja mikrosieci do pracy w trybie wyspowym umożliwia ich funkcjonowanie niezależnie od głównego dystrybutora energii. Dzięki wcześniej zgromadzonym zapasom, mikrosieci mogą dostarczać nieprzerwane, rezerwowe źródło zasilania, co pozwala użytkownikom na ochronę przed awariami w sieci energetycznej.

panele fotowoltaiczne i wiatraki, odnawialne źrodła energii, wykorzystanie magazynowanie energii odnawialnej

Koszty energii a mikrosieć.

Mikrosieć jest wyposażona w dedykowany system zarządzania, który umożliwia podejmowanie optymalizacyjnych działań, w tym monitorowanie zmian cen energii oferowanej przez głównych dostawców w czasie rzeczywistym.

W przypadku obniżenia kosztów, mikrosieć automatycznie przestawia się z trybu wyspowego na synchroniczny, magazynując nadmiar energii w akumulatorach. W momencie wzrostu cen, system może powrócić do niezależnych ustawień, zużywając wcześniej zgromadzoną energię. Ten mechanizm jest nazywany peakshaving i stanowi istotny element kontroli kosztów energii w mikrosieciach.

Sposób wdrożenia mikrosieci.

Wdrażanie mikrosieci wymaga wnikliwej analizy i odpowiedniego przygotowania. Przed rozpoczęciem jej budowy istotne jest oszacowanie zapotrzebowania energetycznego obiektu, który ma być zasilany przez tę sieć. Następnie należy sprawdzić infrastrukturę łączącą z istniejącym dostawcą energii oraz dostępność źródeł odnawialnych. Ocenie powinny podlegać m.in. ilość przesyłanej mocy, obecność sygnałów harmonicznych i ogólna jakość dostarczanej energii. Analiza reakcji systemu na stany przejściowe oraz wizualny audyt obejmujący typy wartości znamionowych i poziom eksploatacji urządzeń elektrycznych podłączonych do zasilania również są niezbędne przed wdrożeniem mikrosieci.

panele fotowoltaiczne, wiatraki, sposób wdrożenia sieci,inftastruktura

Po zakończeniu przygotowań należy opracować koncepcję mikrosieci uwzględniającą punkty połączenia z dystrybutorem energii i możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Projekt powinien obejmować zagadnienia dotyczące magazynowania energii, konstrukcji linii elektrycznych oraz ogólnej architektury systemu sterowania, ze szczególnym uwzględnieniem pożądanych trybów pracy.

Podsumowanie.

Prognozuje się, że koncepcja mikrosieci będzie coraz bardziej popularna. W 2021 roku wartość globalnego rynku przekroczyła 11 miliardów dolarów, a prognozy zakładają, że do 2030 roku będzie ona rosła średnio o 22% rocznie.

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.

2 × 5 =