Odnawialne źródła energii

Czy mogę jednocześnie korzystać z fotowoltaiki i kolektorów słonecznych ?

Stosowanie różnych źródeł energii odnawialnej w jednym budynku oczywiście jak najbardziej jest możliwa. Uzasadnionym będzie korzystanie ze źródeł które nie będą się wzajemnie pokrywały czyli nie będą przeznaczone do produkowania takiej samej energii. Zastosowanie w jednym budynku paneli fotowoltaicznych oraz solarów będzie bardzo korzystne patrząc ze strony finansowej ale także ekologicznej. Oba te odnawialne źródła energii są przeznaczone do produkcji innego rodzaju energii, panele fotowoltaiczne są przeznaczone do produkcji prądu elektrycznego natomiast kolektory słoneczne są wykorzystywane jako niskotemperaturowe źródła ciepła najczęściej stosowane do ogrzewania wody użytkowej w domach.

Panele fotowoltaiczne

Dzięki temu,  że panele fotowoltaiczne są przeznaczone do wytwarzania prądu elektrycznego można je wykorzystać do większej ilości zastosowań niż solary. Energia wytwarzana przez elektronie fotowoltaiczną będzie bowiem wykorzystywana na potrzeby zasilania dla całego budynku. Może więc bardzo dobrze sprawdzić się do zasilania grzałki wykorzystanej do ogrzewania wody w bojlerze czy do centralnego ogrzewania. Jeżeli dany budynek jest ogrzewany prądem. Na jakiej zasadzie działają panele fotowoltaiczne?  Panele fotowoltaiczne są zbudowane z ogniw fotowoltaicznych. Każde z ogniw to krzemowa płytka półprzewodnikowa typu p-n. Promieniowanie słoneczne wybija elektrony o ładunku ujemnym, tworzą się pary o przeciwnych ładunkach nośników elektron-dziura (elektron ujemny, dziura dodatni). Przez pole elektryczne istniejące na złączu p-n, powstałe pary zostają rozdzielone i w ten sposób w ogniwie pojawia się napięcie. Po podłączeniu do ogniwa obciążenia czyli urządzenia pobierającego energię powstaję przepływ prądu elektrycznego.  Najczęściej do przydomowych mikroelektrowni słonecznych wykorzystujemy panele polikrystaliczne lub monokrystaliczne.  Same panele to jednak za mało do budowy działającego systemu solarnego. Żeby układ był kompletny potrzebny jest jeszcze odpowiednio dobrany inwerter. To on będzie odpowiedzialny na konwersie prądu stałego wytworzonego przez panele na prąd przemienny, czyli taki który swobodnie będziemy mogli wykorzystać. Ponieważ to inwerter jest jakby sercem oraz mózgiem całej instalacji bardzo ważne jest, żeby był on urządzeniem o wysokiej sprawności oraz długiej gwarancji energetycznej. Dlatego też zanim zdecydujemy się na jego zakup, powinniśmy pamiętać, że nie zawsze cena jest najważniejsza. A ta niska może oznaczać, że sprawność urządzenia  nie należy do najwyższych.

Kolektory słoneczne

Najpowszechniejszym zastosowaniem kolektorów słonecznych jest ich wykorzystanie do ogrzewania wody w zbiornikach wody tzw. bojlerach. Można je też wykorzystać do nisko temperaturowego ogrzewania – ogrzewanie podłogowe. Kolektory słoneczne są urządzeniami do konwersji promieniowania słonecznego w ciepło, które następnie jest przekazywane do dalszego wykorzystania. Absorber jest najważniejszym elementem kolektora, ponieważ następuje w nim pochłanianie promieniowania powodujące wzrost jego temperatury. Promieniowanie słoneczne bez przeszkód powinno docierać do absorbera, a ogrzany absorber nie powinien oddawać pobranego ciepła do otoczenia. Dlatego powinien on być dobrze izolowany. Nie ma problemu z izolacją zewnętrzną kolektora, natomiast wykonanie niezawodnej i trwałej, a jednocześnie przezroczystej dla promieni słonecznych izolacji od strony słońca jest zadaniem bardzo trudnym.  Wyróżniamy trzy rodzaje kolektorów słonecznych: płaski, próżniowe oraz skupiające.

  Zawsze połączenie ze sobą dwóch różnych źródeł energii odnawialnej będzie sprawiało, że oszczędności jakie możemy dzięki temu uzyskać będą większe. Inwestycja sama w sobie też oczywiście będzie większa. Połączenie ze sobą kolektorów solarnych oraz paneli fotowoltaicznych jest bardzo korzystnym połączeniem, ponieważ możemy uzyskać oszczędności zarówno za energię cieplną jak i energię elektryczną. Jeżeli natomiast mielibyśmy zdecydować się na jedno z tych źródeł to na pewno więcej oszczędności odnotujemy po zamontowaniu paneli fotowoltaicznych. Większość urządzeń które posiadamy w naszych domach jest zasilanych na prąd elektryczny, możemy w ten sposób też zasilać grzałkę wykorzystywaną do ogrzewania wody użytkowej, a nawet podgrzewać cały budynek. Z roku na rok ceny instalacji fotowoltaicznych sukcesywnie spadają, dzięki czemu coraz więcej osób może sobie pozwolić na ich montaż. Urządzenia wchodzące w skład takiej instalacji charakteryzują się wysoką sprawnością i działają bez względu na porę roku. Oczywiście w okresie większego nasłonecznienia czyli wiosenno-letnim, będą one pracowały bardziej efektywnie. To na jakie źródło energii odnawialnej się zdecydujemy zależy od nas samych, naszego zapotrzebowania na energię oraz budżetu jaki chcemy na taka instalację przeznaczyć. Na nasze szczęście tematy związane z takimi instalacjami są coraz bardziej powszechne a dostęp do urządzeń coraz łatwiejszy. Dlatego w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie by stać się EKO.

1 Comment

Napisz komentarz - pojawia się natychmiast.