Dotacje na fotowoltaikęEkologiaElektrownie słoneczneFotowoltaika

Dofinansowanie na fotowoltaikę rok 2019

Fotowoltaika dotacje – Popularność odnawialnych źródeł energii rośnie z roku na rok. Do jej wzrostu przyczyniły się m. in. coraz bardziej powszechne dofinansowania. Bez takiego wsparcia dla wielu osób fizycznych czy też nawet firm fotowoltaika byłaby nieosiągalna. Co więcej, musimy też pamiętać o tym, że członkostwo w UE wymusza na nas do 2020 roku zapewnienie OZE udziału do 15% w rynku pozyskiwania energii.

Nie powinno zatem dziwić, że również w 2019 r. są przewidziane środki na zrealizowanie tego celu. Tym samym każdy zainteresowany powinien znaleźć dla siebie jakąś formę dofinansowania. Chcąc aplikować o dofinansowanie na fotowoltaikę analogicznie do innych celów dotacji tu również trzeba uzasadnić swoje potrzeby. Jednocześnie nasz wniosek, aby został pozytywnie zweryfikowany, musi zapewnić eliminację zużycia nieodnawialnych źródeł energii bądź też przyczyniać się do zredukowania emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Centralnym koordynowaniem programów, jakie występują w naszym kraju, które dotyczą zielonej energii, jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). W dalszej kolejności występują różnego typu jednostki rozlokowane w poszczególnych województwach. Wszelkie środki zgromadzone przez NFOŚiGW pochodzą wielu źródeł. Można tutaj wyróżnić środki unijne, krajowe, norweskie i EOG, a także te w ramach systemu zielonych inwestycji GIS.

Wiele funduszy dedykowanych jest jedynie dla podmiotów związanych z administracją państwową bądź też posiadających cechy użyteczności publicznej. Na potrzeby niniejszego tekstu przedstawimy te najpopularniejsze programy wspierające powstawanie instalacji wykorzystujących OZE, jakie są dostępne dla szerszego spektrum odbiorców. Zatem wyróżnić można tu trzy najważniejsze grupy: PROSUMENT, BOCIAN oraz RPO. Fotowoltaika dotacje – to najlepszy sposób aby zmniejszyć koszty budowy instalacji i przyspieszyć czas jej zwrotu.

Program PROSUMENT

Jest to program ukierunkowany przede wszystkim na zapewnienie wsparcia osobom fizycznym, spółdzielniom oraz wspólnotom mieszkaniowym. Chociaż program ten jest przewidziany na lata 2014 – 2022, to jednak finalizacja umów powinna zostać zakończona do 2020 roku. Najważniejszym zadaniem stawianym przed tym programem jest redukcja emisji CO₂. Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w tym programie jest skorzystanie z kredytu na wdrożenie OZE. Pragnąc korzystać z uczestnictwa w programie Prosument mamy szansę na uzyskanie dotacji pozwalającej na redukcję kosztów inwestycji do 40%.

Program BOCIAN

Jakie są najczęściej popełniane błędy przez firmy montujące ogniwa fotowoltaiczneKolejnym programem pozwalającym na sfinansowanie, chociażby paneli słonecznych jest program BOCIAN, który to wspiera tworzenie rozproszonych i odnawialnych źródeł energii. Tutaj również stawia się za cel możliwie największą redukcję dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery. Program ten działa od 2015 i jego finał przewidziany jest na rok 2023. Ma on na celu wspieranie inicjatyw związanych z tworzeniem instalacji odnawialnych źródeł energii, a zatem również i instalacji fotowoltaicznych. Powinny one mieć jednak moc nie mniejszą niż 40kW, a górną granicą ich mocy jest 1MW. Warte odnotowania jest też to, że program ten przewiduje wspierane inicjatyw mających chęć gromadzenia energii. Warunkiem jest to, aby inwestycje te nie przekraczały 10-krotności mocy zainstalowanej dla każdego ze źródeł OZE. Program BOCIAN pozwala pozyskać pożyczkę do 85% kosztów. Wśród beneficjentów tego programu mamy głównie przedsiębiorców.

Regionalne Programy Operacyjne (2014-2020)

Finansowanie w ramach RPO pochodzi ze środków unijnych w ramach parcelacji na szczeblu wojewódzkim. Wsparcie finansowe jest uzależnione od woli danej jednostki terytorialnej. Skutkiem tego w zależności od województwa mamy bardzo różne grupy docelowe. Co więcej, występują też rozbieżności pomiędzy kwotą dopłaty OZE, a także i samymi kwestiami formalnymi, które należy spełnić, wnioskując o dotację. Do naszej dyspozycji jest 16 programów regionalnych (po jednym na każde województwo), które wspierają inwestycje w OZE. Dedykowane są one jednakowo do przedsiębiorstw oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego. Każdy program w ramach RPO jest tworzony odrębnie dla danego województwa. Zdecydowana większość wsparcia w ramach tego programu ma swoje źródło w Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Fotowoltaika dotacje – związane z odnawialnymi źródłami energii cieszą się sporym zainteresowaniem. Warto się zatem pośpieszyć, ponieważ fundusze na ten cel zaczynają się kończyć. Dodatkowo kwota dofinansowania z każdym kolejnym rokiem jest coraz niższa.

Napisz komentarz - pojawia się natychmiast.