Dom energooszczędny

Pompy Ciepła
Dom energooszczędny

Pompy Ciepła

Pompa ciepła jest niskotemperaturowym urządzeniem grzewczym. Jej zasadę działania opisuje obieg termodynamiczny Lindego, w którym kolejno zachodzą procesy fizyczne: parowanie czynnika roboczego w parowniku, sprężanie pary w kompresorze, skraplanie w skraplaczu oraz rozprężanie w zaworze rozprężnym. Zachodzą w pompie ciepła procesy pobierania ciepła ze źródła o niższej temperaturze i przekazywania go...
1 2
Page 2 of 2