gwarancja na panele słoneczne
FotowoltaikaOdnawialne źródła energiiPanele słoneczne

Gwarancja na panele słoneczne – jakie są zasady?

Czy gwarancja na panele słoneczne udzielana jest na takich samych zasadach, jak na inne produkty? Jakie są zasady i o czym musimy pamiętać, aby w razie konieczności móc z niej skorzystać?

W zależności od tego, czego ma dotyczyć gwarancja na panele słoneczne, okres objęcia ochroną może być różny. Jednak nie jest on krótszy niż minimalny okres gwarancyjny w UE wynoszący 2 lata. Na przykład, jeżeli producent zadeklarował, że żywotność instalacji słonecznej może wynieść nawet 25 lat, to możemy tego oczekiwać. Jeśli z naszą instalacją zacznie dziać się coś złego, to w okresie trwania gwarancji możemy oczekiwać naprawy.

Gwarancja na panele słoneczne i jej rodzaje

Zakres gwarancji uzależniony jest od jej rodzaju. W ofercie producentów modułów fotowoltaicznych znajdziemy przede wszystkim dwa rodzaje gwarancji: na produkt i na wydajność. Pierwsza z nich dotyczy przede wszystkim wad fabrycznych, głównie elementów instalacji. Drugi rodzaj gwarancji chroni prosumenta przed zbyt szybkim i znaczącym spadkiem wydajności instalacji fotowoltaicznej. Ponadto, sprzedawcy instalacji solarnych mogą zaoferować również gwarancję na falownik oraz prace instalacyjne. Szczegóły tych zabezpieczeń znajdziemy w karcie gwarancyjnej. Znajdziemy tam także informacje dotyczące tego, do kogo możemy kierować roszczenia. Dodatkowo, w karcie musi znaleźć się informacja o okresie trwania gwarancji, uprawnieniach przysługujących oraz wyłączeniach.

podłączyć instalację fotowoltaiczną do sieci

Reklamacja i rękojmia

Najczęściej zgłaszamy reklamację, kiedy wykryjemy wadliwy element instalacji. Wówczas możemy żądać naprawy zepsutego elementu lub jego wymiany na nowy. Gwarant może z kolei naprawić element, wymienić go, bądź zwrócić pieniądze. Ponadto, niezależnie od uprawnień, które wynikają z gwarancji prosument może zgłosić również rękojmię. Rękojmia obejmuje wady fizyczne oraz prawne produktu i nie wpływa na udzieloną gwarancję. W takim wypadku zgłaszającemu przysługuje wymiana wadliwej rzeczy lub usunięcie wady. W każdym przypadku sprzedawca ma 14 dni na to, aby ustosunkować się do żądania. Jeśli sprzedawca nie wyda decyzji w terminie, to żądanie będzie uznawane za uzasadnione.

Sposoby naprawienia szkody

W przypadku niewłaściwie zamontowanej instalacji fotowoltaicznej, kupujący może żądać demontażu i ponownego zamontowania elementów instalacji. W przypadku, kiedy jakiś element jest wadliwy, sprzedawca ma ten sam obowiązek, jednak uprzednio wymieniając lub naprawiając wadliwy element. Jeśli jednak sprzedawca tego nie zrobi, mamy prawo samodzielnie wykonać te prace na koszt sprzedawcy. Jeśli koszt wymiany lub naprawy będzie wyższy niż koszt zakupu, sprzedawca może oczekiwać, iż kupujący zapłaci część kosztów.

W przypadku rękojmi zawsze określamy, kiedy zaistniały wady i z jakiej przyczyny. Sprzedawca  odpowiada za wady fizyczne i prawne. Jednak odpowiedzialność ta leży po stronie sprzedającego tylko wtedy, gdy wady te istniały w chwili sprzedaży lub ich przyczyna tkwi w sprzedanej rzeczy. Na zgłoszenie rękojmi mamy 2 lata od dokonania zakupu.

Kiedy gwarancja na panele słoneczne nie zostanie uznana?

Chcąc dochodzić swoich praw z tytułu gwarancji, najpierw musimy spełnić szereg warunków. Jeśli zaniedbamy je, możemy spodziewać się utraty gwarancji. Wszystkie obowiązki powinny być ujęte w karcie gwarancyjnej. Najczęściej znajdziemy tam obowiązek dokonywania przeglądów instalacji. Gwarancję na panele słoneczne utracimy również wtedy, gdy nie będziemy przestrzegać zasad ich użytkowania. Podobnie, jeśli samodzielnie podejmiemy się naprawy instalacji lub w jakikolwiek sposób będziemy w nią ingerować to gwarancja przepadnie. Pamiętajmy, że gwarancja zazwyczaj dotyczy wad, które powstały z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie. Jeśli sami uszkodzimy zakupione elementy instalacji fotowoltaicznej, nie możemy zgłosić reklamacji. Zwykle także zdarzenia losowe sprawiają, że gwarancja przepadnie. Jeśli więc gradobicie czy uderzenie pioruna uszkodzą moduły, prawdopodobnie nie będziemy mogli liczyć na gwarancję (od takich wypadków możemy się jednak ubezpieczyć).

Do czego wykorzystać panele fotowoltaiczne

Co zrobić, by nie stracić gwarancji?

Jeśli użytkujemy instalacje zgodnie z zaleceniami producenta i zlecamy przeglądy, prawdopodobnie mamy prawo domagać się gwarancji lub rękojmi. Jeżeli dostrzeżemy jakieś nieprawidłowości w działaniu instalacji, należy niezwłocznie zgłosić to sprzedawcy. Zwlekanie z tym może pozbawić nas prawa do gwarancji. Ponadto, wszelkie samodzielne próby naprawienia wad będą owocować utratą praw gwarancyjnych. Jeżeli więc coś nie działa, zostawmy to w spokoju i jak najszybciej skontaktujmy się ze sprzedawcą. Chcąc skorzystać z gwarancji powinniśmy zgłosić się do odpowiedniego gwaranta. Najczęściej, za wady związane z nieprawidłowo przeprowadzoną instalacją odpowiadać będzie instalator. Zaś wady, które posiadają komponenty musimysię zgłaszać producentowi lub sprzedawcy. Pamiętajmy także, żeby zachować kartę gwarancyjną, dowód zakupu oraz dowód wykonania instalacji przez profesjonalną firmę. Bez tego możemy stracić gwarancję.

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej

W przypadku zdarzeń losowych lub uszkodzeń, które nie zależą od użytkownika i nie są objęte gwarancją czy rękojmią możemy znaleźć się w trudnej sytuacji. Jeśli będziemy musieli dokonać naprawy na koszt własny, możemy ponieść wysokie koszty. Możemy tego uniknąć, jeśli się ubezpieczymy. Właściwą polisę ubezpieczeniową może polecić nam sam sprzedawca instalacji. Jest ona często elementem oferty. Decydując się na zakup polisy będziemy mieć pewność, że w razie zdarzeń losowych (pożar, gradobicie, burza, akty wandalizmu czy nawet kradzież), nie pozostaniemy bez pomocy. Sposób naprawy i ewentualna wypłata rekompensaty są ustalane indywidualnie. Zależą zwykle od rodzaju zniszczenia, kosztów przywrócenia instalacji do stanu pierwotnego, czy też zakupu nowych komponentów. W każdym jednak wypadku, osoba ubezpieczona może liczyć na pomoc, nie zostając z problemem samotnie.

Napisz komentarz - pojawia się natychmiast.