co zrobić z nadmiarem energii
Odnawialne źródła energii

Małe instalacje OZE produkują coraz więcej energii

Małe instalacje OZE produkują coraz więcej energii. 

I to się opłaca

Dostępne są już najnowsze dane Urzędu Regulacji Energetyki, dotyczące produkcji energii z małych instalacji odnawialnych źródeł energii w 2017 roku. Małe instalacje OZE to takie, których moc wynosi nie mniej niż 40 i nie więcej niż 200 kW. Okazuje się, że produkcja w minionym roku wzrosła względem poprzedniego 2016 r.

Ustawa dotycząca odnawialnych źródeł energii nazywa małymi instalacjami takie, którego  łączna zainstalowana elektryczna moc mieści się w przedziale 40 kW – 200 kW i jest przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 120 kW i nie większej niż 600 kW.

Jednak Ministerstwo Energii planuje dokonać nowelizacji tej definicji, procedowanej już w Sejmie, zgodnie z którą ma zostać zmieniona maksymalna moc małych instalacji na większą.

Nowa propozycja określałaby łączną moc małej instalacji OZE jako na poziomie większym niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW. Zmiana definicji małych instalacji OZE przewiduje także zwiększenie mocy cieplnej. Sugeruje, aby mianem małej instalacji nazywać taką, która pozostaje przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie większej niż 900 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i mniejsza niż 500 kW.

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki, małe instalacje OZE najwięcej energii wyprodukowały w ubiegłym roku małe elektrownie wodne, bo aż 105,464 GWh! W tym  95,7 GWh trafiło do sieci dystrybucyjnej oraz sprzedane sprzedawcy zobowiązanemu.

Na drugim miejscu plasują się małe biogazownie, które do produkcji energii wykorzystują substrat inny niż pochodzenia rolniczego. Osiągnęły wynik na poziomie 24,27 GWh energii elektrycznej. Jednak tylko 4,03 GWh zostało wprowadzone do sieci i zostało sprzedane sprzedawcy zobowiązanemu.

Niewiele mniej, bo 3,46 GWh energii sprzedano sprzedawcy zobowiązanemu z produkcji pochodzącej z małych instalacji systemów fotowoltaicznych, które wytworzyły 7,7 GWh. 

Czwarte miejsce zajmują małe elektrownie wiatrowe. W 2017 roku wytworzyły 2,12 GWh. Sprzedawcy zobowiązani kupili 1,55 GWh.

Urząd Regulacji Energetyki podaje także wynik dla małych instalacji, produkujących energię z biomasy. W ubiegłym roku osiągnęły poziom 174,3 MWh energii elektrycznej, z czego sprzedawcom zobowiązanym sprzedano 59,6 MWh.

Łącznie we wszystkich technologiach małe instalacje OZE wytworzyły 139,74 GWh energii elektrycznej w 2017 r. Do sieci trafiło i zostało sprzedane sprzedawcy zobowiązanemu 104,82 GWh. Stanowi to wysoki odsetek, bo aż 75 % wytworzonej energii. Dla porównania, w roku 2016 małe instalacje OZE wytworzyły w sumie 122,1 GWh energii elektrycznej, z czego sprzedano sprzedawcy zobowiązanemu 81,42 GWh, czyli 66 %. Wskaźniki zatem wyraźnie wzrosły.

Ma to swoje odzwierciedlenie na rynku finansowym. Liderem na polskim rynku finansowania projektów proekologicznych jest Bank Ochrony Środowiska. Na zakończenie pierwszego kwartału, a więc na dzień 31 marca 2018 r. saldo kredytów proekologicznych plasowało się na poziomie 4,53 mld zł. Udział kredytów na działania służące ochronie środowiska i wspierające zrównoważony rozwój podniósł się względem zeszłego roku 1,2 pkt proc., co oznacza, że w chwili obecnej jest to 35,4 proc. całego portfela kredytowego Grupy. W sumie w pierwszym kwartale 2017r. Bank Ochrony Środowiska wypracował 16,3 mln zł zysku netto, podczas, gdy w 2016r. było to 20 mln zł. 

Obecnie BOŚ odczuwa korzystne zmiany dotyczące podatku od nieruchomości i notowań zielonych certyfikatów. Prognozuje poprawę rentowności farm wiatrowych. Ponadto sytuację finansową jego klientów ma poprawić wzrost ceny zielonych certyfikatów, zauważalny w 2018 r.

BOŚ planuje pozyskać 300,74 mln zł na rozwój akcji kredytowej w obszarze projektów proekologicznych (w tym antysmogowych) z emisji ponad 30 milionów nowych akcji po 10zł. 21 mln akcji Banku pozyskał NFOŚiGW. Zaś 2,5 mln akcji ma objąć PKN Orlen. BOŚ planuje podjąć współpracę z Orlenem także w zakresie doradztwa w przygotowaniu inwestycji w aspekcie ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii.

Szczegółowe zasady wykonywania działalności gospodarczej, stanowiącej produkcję energii z małych instalacji OZE zostały określone w rozdziale 2 Ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Napisz komentarz - pojawia się natychmiast.