Nowy regulamin aukcji dla Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) po zatwierdzeniu

Nowy regulamin aukcji dla Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) po zatwierdzeniu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wprowadza istotne zmiany w procedurach przetargowych OZE. Aktualizacja regulaminu uwzględnia nowe zasady składania ofert oraz kryteria rozstrzygania aukcji, zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Ponadto, dostęp do platformy aukcyjnej (IPA) został uregulowany w nowych wytycznych. Dodatkowo, regulamin określa nowe wymagania dotyczące okresu obowiązywania gwarancji bankowej, zwłaszcza dla farm fotowoltaicznych, przedłużając czas realizacji obowiązków aukcyjnych z 24 do 33 miesięcy od zamknięcia sesji aukcyjnej.Z regulaminu usunięto klauzule wynikające z przepisów wprowadzonych w 2020 roku z tarczy antykryzysowej, związanej z pandemią COVID-19.


Zmiany w procedurach uczestnictwa w licytacjach OZE

Ostatnio Prezes URE ogłosił nowe wytyczne dotyczące udziału w aukcjach, obejmujące możliwość modyfikacji wybranych elementów oferty aukcyjnej. Nowe przepisy nakładają także wymóg dostarczenia dokumentów potwierdzających uzyskanie warunków przyłączenia do sieci oraz zezwolenia na budowę, wydanych nie wcześniej niż pół roku przed złożeniem oferty. Szczegóły dostępne w artykule: Kluczowe zmiany w regulaminie aukcji dla odnawialnych źródeł energii.

regulamin aukcji dla OZE

Ogromne szanse inwestycyjne: siedem aukcji na energetykę odnawialną o wartości przekraczającej 40 miliardów złotych

W siedmiu planowanych na następny miesiąc aukcjach dotyczących odnawialnych źródeł energii, inwestorzy będą mieli okazję podpisać kontrakty na sprzedaż energii o wartości przekraczającej 40 miliardów złotych. Więcej informacji na temat harmonogramu nadchodzących aukcji można znaleźć w artykule: URE ogłasza siedem przetargów na źródła odnawialne.

Nowa wersja regulaminu aukcji dla odnawialnych źródeł energii została udostępniona na stronie internetowej URE Regulamin aukcji – Aukcje OZE – BIP – Urząd Regulacji Energetyki (ure.gov.pl)

Powiązane posty
Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie udostępniony.

5 × pięć =