Rewolucja na giełdzie energii: zielone indeksy na fali.

Rewolucja na giełdzie energii: zielone indeksy na fali.

Już rok po wprowadzeniu przez giełdę energii koncepcji tzw. „zielonych indeksów”, okazują się one być kluczowym elementem przyszłości rynku energetycznego.

Energia na rozdrożu: wyzwania fotowoltaiki.

Fotowoltaika, wkraczając na rynek energetyczny, zmaga się z dynamicznymi wyzwaniami. Te zmiany są jeszcze bardziej dynamiczne, uwzględniając regulacje, takie jak kontrola cen energii czy opóźnienie w wprowadzeniu taryf czasu rzeczywistego. Warto zwrócić uwagę na trendy, które pojawiają się na styku produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE) i handlu energią na giełdzie. Jednym z przejawów tych trendów było wprowadzenie indeksów OZE przez Towarową Giełdę Energii (TGE) jesienią 2022 roku. Indeksy te spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem, co potwierdza zwiększona ilość odwiedzin strony internetowej tge.pl.

Zielone indeksy i ich przyszłość.

Wprowadzenie indeksów OZE miało na celu zwiększenie świadomości rynku w zakresie OZE, zwiększenie przejrzystości rynku oraz wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych i negocjacjach w zakresie umów cPPA (corporate Power Purchase Agreement). Co przyniesie przyszłość zielonych indeksów? Obecnie analizowane jest ich szersze zastosowanie. Można na ich podstawie tworzyć produkty i instrumenty finansowe na TGE, a także wykorzystywać je w przyszłości do celów rozliczeniowych. Jednak oba te kierunki wymagają dodatkowego uregulowania i konsultacji z sektorem finansowym oraz branżą OZE. Na chwilę obecną indeksy OZE przede wszystkim pełnią rolę informacyjną.

Reakcja na ujemne ceny energii.

Rok 2023 jest wyjątkowy dla sektora fotowoltaicznego. W czerwcu po raz pierwszy w historii polskiego sektora energetycznego pojawiły się ujemne ceny energii. Co to oznacza dla rynku? W Polsce ujemne ceny wystąpiły przede wszystkim dzięki przymusowym wyłączeniom instalacji fotowoltaicznych, które miały na celu zapobieżenie nadprodukcji w systemie, jednocześnie umożliwiając mniej elastycznym źródłom wytwarzania produkcję po korzystnych cenach. Ten precedens wywołał jednak dyskusje w branży OZE.

Nowe wyzwania dla fotowoltaiki.

Branża OZE zaczyna szukać rozwiązań, które pozwolą uniknąć wyłączeń instalacji fotowoltaicznych ze względu na nadmierny napływ energii do sieci oraz umożliwią zatrzymanie produkcji w przypadku ujemnych cen energii. Rozważane są techniczne rozwiązania, takie jak specjalistyczne oprogramowanie czy osprzęt.

Kontrakty cPPA i Benchmarki dla OZE.

Kwestia ujemnych cen energii nie wpływa na kontrakty cPPA w formule Pay-as-produced ze stałą ceną. Jednak w przypadku umów wirtualnych i fizycznych, gdzie profil wytwarzania nie jest zgodny z profilem dostawy, sytuacja staje się bardziej skomplikowana. Warto rozważyć rozliczenia w benchmarkach, które odzwierciedlają profil wytwarzania, a nie tylko benchmarki dzienne.

Nowa era na horyzoncie.

Niezależnie od wyzwań, sektor OZE i handel energią na giełdzie stają przed fascynującymi możliwościami. Zielone indeksy i rosnące zainteresowanie nimi wskazują na ewolucję rynku energetycznego w kierunku zrównoważonej przyszłości.

Powiązane posty
Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie udostępniony.

siedem − 1 =