Elektrownie słoneczne

Moc przyłączeniowa i Moc umowna

Czy pomiędzy mocą przyłączeniową, a mocą umowną instalacji fotowoltaicznej jest jakaś różnica? Jeśli tak, to na czym ona polega? To jedno z najczęściej zadawanych pytań, na które odpowiedź nie jest tak trudna, jakby mogło się to wydawać. Na początek warto rozróżnić, czym jest moc przyłączeniowa, a czym moc umowna. Różnica pomiędzy nimi jest dość znacząca i oczywista.

Moc przyłączeniowa

Jest parametrem, który podajemy w kilowatach (kW). Informuje nas o największym zużyciu energii elektrycznej, jakie może wystąpić podczas użytkowania sprzętu, np. lodówki, pralki czy telewizora. Mocą przyłączeniową określa się również moc czynną planowaną do pobierania, bądź wprowadzania do sieci energetycznej, którą zwykle określa umowa o przyłączenie. Wyznaczana jest na podstawie maksymalnej wartości ze średnich wartości w okresie 15 minut. Służy do projektowania przyłącza. Jest to niezbędne i uzależnione od przewidywanej liczby oraz mocy urządzeń elektrycznych, z których będziemy korzystać w danym miejscu. W przypadku domu jednorodzinnego należy brać pod uwagę zwykle wykorzystywane urządzenia, a więc lodówkę, pralkę, kuchenkę elektryczną, bojler, czy inne urządzenia działające na prąd. Im więcej urządzeń elektrycznych będziemy posiadali w swoim domu, tym większe będzie zapotrzebowanie na energię elektryczną. Planując moc przyłączeniową należy uwzględnić również pewien zapas, który wiąże się z urządzeniami, jakie mieszkańcy domu będą chcieli zainstalować w przyszłości. W zależności od tego, jaką moc przyłączeniową posiadamy w swoim domu, należy właściwie dobrać moc instalacji fotowoltaicznej, która nie może być wyższa od mocy przyłączeniowej.

Moc umowna

Za moc umowną uważa się tą energię, którą możemy pobierać w danej chwili. Jest to wartość maksymalna ze średnich wartości mocy w okresie 15 minut. W przypadku zbyt wysokiej wartości umownej mocy elektrycznej będziemy musieli płacić znacznie więcej za jej wartość, nawet jeśli nie będziemy tak wiele mocy zużywać. Jeśli zaś zbyt nisko oszacujemy wartość mocy umownej, za przekroczenie jej będziemy zmuszeni płacić kary. Jak więc widać, właściwe określenie mocy umownej jest niezwykle istotne.

Jak określić optymalną moc?

W pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę rachunki za prąd z ostatniego roku. Jeśli limity są przekroczone, należy złożyć wniosek o zwiększenie mocy umownej. Jeśli zaś moc umowna jest zbyt wysoka, warto postarać się o jej zmniejszenie. Jeśli dostawca energii elektrycznej będzie oponował, warto poprosić o pomoc doradcę energetycznego, który z pewnością będzie wiedział, co zrobić. Podczas analizowania rachunków za prąd pamiętajmy, że pewien poziom przekroczenia mocy pobieranej jest dozwolony. Nie zapominajmy też, że jeśli nie zużywamy pełnej mocy umownej, być może niedługo się to zmieni, jeśli zamontujemy jakieś urządzenie, które wymaga większego zużycia energii.

Idealnie dobrana moc instalacji fotowoltaicznej

Po przeanalizowaniu rachunków za prąd z ostatniego roku i dostosowaniu umowy przyłącza do sieci energetycznej można podjąć decyzję o niezbędnej mocy instalacji fotowoltaicznej. Zawsze należy dążyć do tego, by instalacja fotowoltaiczna w naszym gospodarstwie produkowała tyle energii, ile jesteśmy w stanie zużyć. Raczej nie należy przekraczać tych wartości, gdyż większą ilość energii utracimy. Firma oferująca panele słoneczne z pewnością przeprowadzi dla nas audyt, dzięki któremu uda się dobrać instalację najbardziej optymalną dla naszej mocy umownej i faktycznego zużycia. Brane będą pod uwagę wszystkie urządzenia, jakie używane są w danym gospodarstwie i ich moc. Dodać należy ewentualne inne urządzenia, jakie planujemy zakupić oraz samą instalację solarną. Pamiętajmy przy tym, że wszystkie brane pod uwagę urządzenia raczej nie będą działały jednocześnie.

Napisz komentarz - pojawia się natychmiast.