Dofinansowanie Mój prąd
Dotacje na fotowoltaikęFotowoltaika

Dofinansowanie „Mój prąd”

W związku z rosnącym zainteresowaniem kwestiami zmian klimatycznych na świecie oraz wymaganiami Unii Europejskiej, dotyczącymi zwiększenia produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, wprowadza się w Polsce dotacje – dofinansowanie mój prąd, mające na celu wsparcie osób, które zdecydują się na instalację ekologicznej infrastruktury – fotowoltaiki. Program o nazwie „Mój Prąd” prowadzony przez NFOŚiGW oferuje zwrot części poniesionych kosztów konsumentom, którzy zainstalują u siebie panele słoneczne wytwarzające energię elektryczną. Warto przyjrzeć się bliżej szczegółom tego dofinansowania państwowego do fotowoltaiki.

Jaki typ instalacji paneli słonecznych – dofinansowanie mój prąd.

Program oferowany przez państwo dotyczy wyłącznie instalacji elektrowni słonecznych o mocy 2-10 kW, zakładanych przez osoby fizyczne. Niestety, pomoc państwowa nie obejmuje fotowoltaiki zainstalowanej przed 23. 07. 2019 r., ponieważ dopiero od tego dnia wprowadzono program dotacji.

Dofinansowywane są wyłącznie panele słoneczne wytwarzające energię elektryczną, więc osoby wykorzystujące panele słoneczne do ogrzewania wody nie zakwalifikują się do oferowanego programu. Dofinansowanie dotyczy wyłącznie nowych instalacji fotowoltaiki, więc z zapomogi nie skorzystają również ci, którzy rozbudowują swoją, już istniejącą, elektrownię słoneczną.
Dofinansowanie mój prąd

W jakiej wysokości oferowane są dotacje na panele słoneczne w ramach dotacji „Mój Prąd”?

Dofinansowanie elektrowni słonecznych zwróci do 50% wydatków poniesionych na założenie instalacji fotowoltaicznych, ale górna granica otrzymanych środków to 5 tys. zł. Niestety, oznacza to, że większą część inwestycji trzeba będzie sfinansować samemu, ponieważ typowa fotowoltaika kosztuje ponad 10 tys. zł. Dla osób, które zakładają u siebie większe elektrownie słoneczne, sporą pomocą mogą służyć dotacje termomodernizacyjne, które pozwalają odliczyć sobie od podatku koszt instalacji paneli słonecznych aż do kwoty 53 tys. zł.

Całość kosztów instalacji należy najpierw wyłożyć z własnej kieszeni, ponieważ program zwraca wyłącznie część już poniesionych i udokumentowanych kosztów założenia fotowoltaiki Co ważne, otrzymana w ramach dotacji „Mój Prąd” kwota nie podlega opodatkowaniu jako przychód. Dofinansowanie od państwa uwzględnia również koszt robocizny związany z montażem paneli słonecznych.

Warto pamiętać, że z czasem taka ekologiczna inwestycja w elektrownię słoneczną się zwróci, z uwagi na mniejszy koszt energii elektrycznej zakupywanej przez gospodarstwo domowe, które częściowo korzysta z prądu pochodzącego z własnych paneli słonecznych. W obliczu rosnących wciąż cen prądu oszczędności, które przyniesie właścicielowi własna elektrownia słoneczna, okażą się niebagatelne.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie do fotowoltaiki?

Inwestor, który spełni powyższe wymagania, musi złożyć wniosek o dotację do 20. 12. 2019, gdyż tego dnia zostanie zamknięta obecna transza programu. Być może nabór na dotacje zostanie otwarty ponownie w 2020 r., ale pewności nie ma. Aby wniosek został uznany za ważny, należy go wypełnić drukowanymi literami we wszystkich polach dokumentu nie wypełnionych szarym tłem, przy użyciu czarnego lub niebieskiego długopisu i własnoręcznie podpisać.

Do wniosku o dofinansowanie elektrowni słonecznej należy dołączyć kopię faktury za zakup fotowoltaiki i usługi montażu. Uwaga! Na fakturze obowiązkowo musi się znaleźć dopisek „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”. Załącza się również dowód opłaty za fakturę, czyli potwierdzenie przelewu lub oświadczenie, jeśli rozliczono się w gotówce.
Fotowoltaika

Trzeba także dołączyć opieczętowane oświadczenie od operatora sieci dystrybucyjnej, który podłączył nasz licznik do produkowanego prądu do sieci ogólnej. Warto zwrócić uwagę, że nie zawsze jest to operator, u którego płaci się rachunki, ale ten, który obsługuje infrastrukturę. Ostatni niezbędny dokument to oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych, związane z ustawą RODO.

Wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami należy włożyć do koperty z adnotacją: Program priorytetowy „Mój Prąd”, którą adresujemy do NFOŚiGW. Co ważne, liczy się data dojścia dokumentów do instytucji rządowej, więc jeśli wysyła się wniosek pod koniec okresu obowiązywania programu, warto postarać się o priorytetowe doręczenie przesyłki, żeby przez głupi przypadek nie stracić dofinansowania do paneli słonecznych.

Wnioski o dofinansowanie mój prąd wpływające do NFOŚiGW są rozpatrywane po kolei, a po ich akceptacji przez komisję inwestor otrzymuje przelew z dotacją na elektrownię słoneczną na swoje konto bankowe. Zamontowana fotowoltaika musi być utrzymywana przez co najmniej 3 lata od daty otrzymania dotacji, w przeciwnym wypadku trzeba będzie zwrócić dofinansowanie.

Ceny energii elektrycznej wciąż rosną i nic nie wskazuje na odwrócenie tego trendu w najbliższych latach. Warto więc zostać tzw. prosumentem, czyli kimś, kto jest jednocześnie producentem i konsumentem prądu. Osoba fizyczna może wiele zaoszczędzić dzięki budowie małej elektrowni elektrycznej. Program rządowy „Mój Prąd” ofiaruje dofinansowanie wszystkim, którzy zainstalują u siebie panele słoneczne i spełnia określone warunki. Warto więc już dziś skorzystać z tej ekologicznej dotacji!

Napisz komentarz - pojawia się natychmiast.