Fotowoltaika – wyłączenia instalacji coraz częstsze

Fotowoltaika – wyłączenia instalacji coraz częstsze

Fotowoltaika jest bardzo popularna w Polsce. Niestety coraz częściej słyszy się o wyłączeniach fotowoltaiki i elektrowni wiatrowych. Mamy wtedy do czynienia z tzw. godzinami ujemnymi. Głównie poszkodowani są przedsiębiorcy i mali wytwórcy energii odnawialnej, którzy musieli brać kredyty na inwestycję. Jak reaguje na to Ministerstwo Klimatu i Środowiska? Czy mamy na to rozwiązanie?

Zjawisko wyłączeń instalacji OZE

Ograniczenia pracy elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych stają się coraz bardziej powszechne. Powodem jest zbyt małe chwilowe zapotrzebowanie na energię i miejscami za duża ilość źródeł generujących energię jak na możliwości obecnej infrastruktury.
Dotychczas Polskie Sieci Elektroenergetyczne wprowadzały te redukcje głównie w weekendy, kiedy krajowe zapotrzebowanie na prąd jest niższe. Pierwsza w historii nierynkowa redukcja produkcji energii ze źródeł fotowoltaicznych w dzień roboczy miała miejsce 26 marca tego roku.

Kiedy podaż energii przewyższa popyt na nią, zmusza to producentów do „płacenia” odbiorcom za zużycie energii. Sytuację taką nazywamy ujemnymi cenami energii.

Konsekwencje z tym związane

Nad zjawiskiem wyłączania fotowoltaiki pochyla się coraz więcej specjalistów związanych z tematem. Problem jest póki co na niewielką skalę, ale z czasem może urosnąć do dużo większych rozmiarów.

„Nie możemy cały czas pozwalać na to, aby zielona energia nam przepadała. Tylko w samą majówkę nie udało się wykorzystać 111698 MWh energii ze słońca i 14161 MWh z wiatru i kilka dni później mamy kolejne wyłączenia – tłumaczy dr Kamil Kwiatkowski, dyrektor ds. projektów badawczych w Euros Energy. Systemowym rozwiązaniem tegco problemu jest elektryfikacja sektora ciepłownictwa, umożliwiająca wykorzystanie nadwyżek energii elektrycznej na dużą skalę i zmagazynowanie jej w formie ciepła. To właśnie dzięki nim moglibyśmy przechowywać nadprodukowaną energię elektryczną i wykorzystywać ją bezpłatnie podczas wieczornej kąpieli… Oczywiście niezależnie warto również wspierać rozwój magazynów energii elektrycznej czy magazynów ciepła i chłodu dla domów jednorodzinnych czy przemysłu – dodaje”  – można przeczytać na portalu internetowym Euros Energy.

Innym rozwiązaniem przeciwdziałającym wyłączaniu fotowoltaiki może być wykorzystywanie nadwyżek energii do produkcji wodoru.

Reakcja rządzących na wyłączenia fotowoltaiki

Na całą sytuację zareagował poseł Krzysztof Szczucki. Wystosował interpelację:

„Trudno zrozumieć sytuację, w której w przypadku tzw. nadprodukcji energii elektrycznej w pierwszej kolejności wyłączani są wytwórcy OZE będący w większości polskimi prywatnymi przedsiębiorcami, którzy zainwestowali własne środki w budowę farm wiatrowych czy fotowoltaicznych lub instalacji biogazowych i jednocześnie skazuje ich się na niebezpieczeństwo utraty płynności finansowej lub wręcz bankructwo, podczas gdy państwowe spółki energetyczne – molochy produkujące energię poprzez spalanie paliw kopalnych i degradujące przy tym środowisko naturalne – są traktowane priorytetowo, gdyż nie dotyczy ich ograniczenie wytwarzania energii.” – napisał poseł Szczucki w interpelacji nr 2888.

Co z właścicielami OZE?

W całym tekście wyraża on zmartwienie o sytuację poszkodowanych właścicieli odnawialnych źródeł energii i na coraz częstsze pojawianie się wskazanego zjawiska, a na koniec zadaje serię kilku pytań o działania rządu w tej sprawie. Z odpowiedzią przyszedł polityk Miłosz Motyka;

Jedną z głównych przyczyn narastającego problemu występowania cen ujemnych jest stale rosnąca liczba nowych instalacji OZE przyłączanych do KSE przy równoczesnym okresowym braku popytu na tę energię. Cena energii elektrycznej na rynku hurtowym jest ustalana na podstawie tzw. ceny krańcowej, tj. ceny oferowanej przez najdroższą jednostkę wytwórczą pokrywającą zapotrzebowanie w danym momencie. Rynek energii elektrycznej w UE zorganizowano w taki sposób, aby w pierwszej kolejności do systemu elektroenergetycznego trafiała energia produkowana przez jednostki o najniższym koszcie zmiennym wytwarzania (tzw. reguła merit order). – odpisał podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Jest to w zasadzie nowe wydarzenie związane z niesamowitym rozwojem OZE w naszym kraju. KSE i PSE stanęły przed wyzwaniem wcześniej nie znanym na taką skalę.

Obrazek przedstawia kota który ogrzewa się przy grzejniku elektrycznym
Jednym z głównych powodów narastającego problemu cen ujemnych jest ciągły wzrost liczby nowych instalacji OZE podłączanych do KSE, podczas gdy okresowo brakuje popytu na tę energię.

Fotowoltaika – co można zaradzić na wyłączenia?

Pewnym rozwiązaniem na problem wyłączania fotowoltaiki i instalacji OZE może być wprowadzenie potencjalnych miejsc, gdzie można będzie przekierować nadwyżki energii. Na myśl przychodzą np. baterie, lub wykorzystywanie jej do produkcji wodoru, który następnie będzie można zmagazynować.

Klaudia Markowska
Klaudia Markowska

Interesuję się ochroną środowiska, oraz zagadnieniami związanymi z OZE. Po pracy chętnie spaceruję i spędzam czas na świeżym powietrzu.

Powiązane posty
3 Comments

[…] im zarabiać, o ile są rozliczani po ujemnych stawkach), a jednocześnie zmuszają elektrownie do ograniczania produkcji prądu, aby zminimalizować straty.Elektrownie niekoniecznie tracą na ujemnych cenach prądu. Bloki […]

[…] im zarabiać, o ile są rozliczani po ujemnych stawkach), a jednocześnie zmuszają elektrownie do ograniczania produkcji prądu, aby zminimalizować straty.Elektrownie niekoniecznie tracą na ujemnych cenach prądu. Bloki […]

[…] dużo mniej wody na potrzeby chłodzenia. W sieci elektroenergetycznej mamy do czynienia z wyłączeniami, a stan wód ma możliwość zaczerpnąć oddechu. Według raportu IEO. Obecnie w Polsce […]

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie udostępniony.

piętnaście − 6 =