Elektrownie słoneczneFotowoltaika

Elektrownia słoneczna w walce ze smogiem.

Elektrownie słoneczne są w naszym kraju coraz bardziej popularne. Technologie pobierania energii ze światła słonecznego są coraz bardziej udoskonalane, a ludzie mają coraz większą świadomość potrzeby korzystania z energii odnawialnej. Pobierana jest ona bezpośrednio ze słońca, wówczas nie tylko obniża koszty, lecz także zmniejsza niebezpieczny dla zdrowia smog, elektrownia słoneczna w przyszłości powinna pojawić się na każdym dachu w Polsce.

Co to jest Smog.

Smog to unosząca się w powietrzu chmura zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Obserwowany jest głównie na obszarach miast, w których znajdują się ośrodki przemysłowe. Smog powstaje przez zanieczyszczenia, wśród których można wymienić pyły, gazy i parę pochodzące z zakładów przemysłowych, spalin samochodowych, elektrowni i elektrociepłowni. Te niebezpieczne substancje powstają również podczas palenia w piecach złej jakości węglem, drewnem i śmieciami.

Również produkcja energii elektrycznej przez spalanie toksycznego węgla znacząco przyczynia się do powstawania smogu. Mgła ta zawiera także produkty reakcji fotochemicznych oraz chemicznych. Smog powstaje głównie w bezwietrzną pogodą, wtedy gdy wilgotność powietrza jest wysoka. Wchodzące w skład smogu związki chemiczne, pyły i gazy stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka, dlatego też niezwykle istotna jest energia odnawialna, wpływająca korzystnie na zmniejszenie się smogu.

Elektrownia słoneczna – czysta energia ze słońca

Elektrownia słoneczna
Elektrownia słoneczna

Jedną z najbardziej ekologicznych form wytwarzania prądu elektrycznego jest elektrownia słoneczna. Jeszcze kilkanaście lat temu posiadanie tego typu rozwiązań w prywatnej przestrzeni wydawało się odległą przeszłością. Dziś dzięki innowacyjnym urządzeniom wizja ta jest możliwa do zrealizowania. Panele słoneczne to dobre rozwiązanie, gdyż promieniowanie słoneczne jest niezwykle korzystną i czystą energią odnawialną.

Fotowoltaika posiada wiele korzyści wśród których można wymienić oszczędność finansową, niezależność energetyczną oraz ochronę środowiska przed smogiem zagrażającym naszemu zdrowiu. Elektrownia słoneczna jest innowacyjną konstrukcją, która pobiera energię z promieni słonecznych, które następnie przekształca się w energię elektryczną pod postacią prądu stałego. Ilość wyprodukowanego prądu zależy najczęściej od powierzchni baterii fotowoltaicznych, pobierających energię z padających na nie promieni. Istotny jest również rodzaj zainstalowanego falownika – przetwornicy napięcia zmieniające napięcie stałe z paneli słonecznych na przemienne dostarczane bezpośrednio do sieci energetycznej.

Z czego składa się elektrownia słoneczna.

Elektrownia słoneczna składa się z paneli słonecznych generujących energię w postaci prądu stałego. Falownika – przetwornicy napięcia zmieniającego napięcie stałe i przesyłające do sieci energetycznej. Zabezpieczeń przepięciowych i przeciążeniowych chroniących instalację oraz systemu montażowego wraz z okablowanie.

Podstawową zasadą, gdy inwestor montuje panele słoneczne jest konieczność ich skierowania na południe najlepiej pod kątem 35st.. Jest to konieczny wymóg zapewniający ich jak największą skuteczność. W domach jednorodzinnych panele słoneczne zazwyczaj umieszczane są na dachach, ale mogą być zamontowane na ścianach budynków, dachach przybudówek oraz w innych miejscach z gruntem włącznie. Elektrownie słoneczne zapewniają ekologiczne zasilanie i należą do tzw. grupy OZE. Podczas produkcji energii elektrycznej nie wydzielają do atmosfery żadnych szkodliwych związków lub zanieczyszczeń

Elektrownie węglowe

Obecnie najwięcej elektrowni w Polsce bo ponad dziewięćdziesiąt procent to elektrownie węglowe, które zanieczyszczają powietrze w znaczącym stopniu, tworząc nad miastami niebezpieczny smog. Wykorzystują do tego znaczne zasoby węgla kamiennego i brunatnego naszego kraju. Niemniej te szkodliwe dla zdrowia elektrownie węglowe, coraz częściej wypierają z rynku elektrownie słoneczne. Niestety na tą chwilę jest to zjawisko minimalne wręcz marginalne w stosunku do potrzeb naszego kraju.

Przyszłość energii odnawialnej w polsce.

W ostatnim czasie energia odnawialna jest coraz bardziej popularna, gdyż inwestorzy mogą liczyć na wsparcie finansowe, zarówno krajowe, jak i europejskie. Baterie fotowoltaiczne zakłada się coraz częściej w domach jednorodzinnych, gospodarstwach wiejskich czy budynkach firmowych. Przyczyniają się one bowiem nie tylko do znacznych oszczędności lecz także jest to cenny sposób pozyskiwania energii redukujące emisję szkodliwego dla zdrowia dwutlenku węgla. Elektrownia słoneczna jest zatem całkowicie bezpieczna dla otoczenia oraz środowiska.

Napisz komentarz - pojawia się natychmiast.