co zrobić z nadmiarem energii
Fotowoltaika

Fotowoltaika – co zrobić z nadmiarem energii?

Fotowoltaika - co zrobić z nadmiarem energiiZ roku na rok w naszym kraju rośnie zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii, które to są nie tylko ekologiczne lecz także bardzo opłacalne. Uzyskaną za pomocą paneli fotowoltaicznych energię można zużywać na bieżąco, magazynować albo sprzedawać. Jednak co zrobić z nadmiarem energii.W jaki sposób przebiega rozliczanie energii z fotowoltaiki oraz jaka jest cena odkupu energii elektrycznej?

Fotowoltaika to sprawdzony i energooszczędny sposób pozyskiwania energii. Nowoczesne, dostępne na rynku panele fotowoltaiczne po zainstalowaniu zamieniają energię promieniowania słonecznego w opłacalną energię elektryczną. Zestaw fotowoltaiczny może być przyłączony do każdej instalacji elektrycznej budynku i dzięki temu można korzystać ze znacznie tańszego prądu, od tego który przepływa w gniazdkach. Ze względu na znacznie niższą cenę pozyskanego tym sposobem prądu można go wykorzystać go ogrzewania wody oraz budynku mieszkalnego. Co zrobić z nadmiarem energii słonecznej?

Sprzedaż energii z fotowoltaiki, a ustawa o odnawialnych źródłach energii

Z dniem 1 lipca 2016 roku weszła w życie ustawa OZE, która to jest bardzo korzystna dla Prosumenta, a więc dla gospodarstwa domowego, podmiotu nieleżącego do sektora publicznego i wielu innych instytucji, które to korzystają z własnej instalacji fotowoltaicznej.

Ustawa ta zawiera istotne regulacje prawne mówiące o tym, w jaki sposób będzie wyglądała sprzedaż prądu do sieci przez właściciela instalacji fotowoltaicznej. Dzięki tej ustawie zostały jasno określone zasady na których możliwa jest sprzedaż energii z fotowoltaiki.

Fotowoltaika a zakład energetyczny – sprzedaż energii elektrycznej do sieci cena

Cena odkupu energii elektrycznej pochodzącej z instalacji fotowoltaicznych kilka lat temu była uzależniona od wielkości przeprowadzonej inwestycji. W przypadku zainwestowania przez osoby fizyczne w mikroinstalację do mocy 10 kW sprzedaż dotyczy niewykorzystanych nadwyżek po korzystnej cenie przez pierwsze piętnaście lat. Okres ten liczony od momentu oddania instalacji do użytkowania. W tym przypadku sprzedaż energii elektrycznej do sieci cena wynosiła:

– 0, 75 zł/kWh dla instalacji do mocy 3 kW
– 0, 65 zł/kWh dla instalacji o mocy pomiędzy 3 a 10 kW.

Niestety w roku 2016 rząd PiS dokonał nowelizacji ustawy za, którą sam uprzednio głosował i wprowadził bilansowanie energi elektrycznej. Oznacza to że dla instalacji do 10kW otrzymamy zwrot energii w stosunku 1 kWh -> 0.8kWh oraz 0.7kWh przy instalacjach powyżej 10kW. Oznacza to, że praktycznie nie ma możliwości sprzedaży energii elektrycznej przez Prosumenta do zakładu energetycznego tak jak kiedyś miało to mieć miejsce.

Rozliczanie energii z fotowoltaiki – system upustów

Fotowoltaika - co zrobić z nadmiarem energiiKażdy system Instalacji fotowoltaicznej działa w taki sposób, że produkując własny prąd za pomocą promieni słonecznych przeznacza go głównie na własne potrzeby. Natomiast po zaspokojeniu potrzeb gospodarstwa, energia jest przekazywana do sieci publicznej. Następnie ilość energii oddawanej do sieci jest zliczana przez specjalny licznik montowany przez Zakład Energetyczny.

System opustów polega na, że energia wytwarzana przez elektrownie fotowoltaiczną jest podłączona do sieci energetycznej operatora i nie zużyta od razu na własne potrzeby energia jest wysyłana do sieci energetycznej i traktowana jako swoisty magazyn. Natomiast w momencie, gdy produkcja energii słonecznej nie wystarcza na zaspokojenie bieżących potrzeb danego gospodarstwa, wówczas zgromadzoną wcześniej energię właściciel elektrowni fotowoltaicznej może bezpłatnie odebrać z tego magazynu. Tak więc zgodnie z obowiązującym systemem upustów rozliczanym w ciągu jednego roku:

– właściciele instalacje do 10 kWp mogą odebrać z sieci publicznej 80 procent oddanej energii
– właściciele instalacji o mocy powyżej 10 kWp do 40 kWp – mogą odebrać z sieci publicznej 70 procent oddanej energii

Fotowoltaika a zakład energetyczny – obowiązek zakupu energii

Zgodnie z obowiązującą ustawą OZE obowiązek zakupu energii znajduje się po stronie sprzedawcy zobowiązanego, który to zostaje powołany do tego celu przez Urząd Regulacji Energetyki.

Rozliczenie odbywa się na podstawie bilansu energii wysłanej oraz pobranej z sieci między wytwórcą i sprzedawcą. Transakcja ta odbywa się na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej, zgodnie z rzeczywistymi wskazaniami urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych. Ilość energii elektrycznej mierzona jest na specjalnych zaciskach urządzenia fotowoltaicznego lub w miejscu przyłącza instalacji.

Koszty zakupu energii pochodzącej z odnawialnych źródeł odnawialnych rozliczane są poprzez podmiot OREO, który to pobiera również opłatę OZE, która jest przeznaczana na pokrywanie ujemnego salda, a więc różnicy pomiędzy wartością sprzedaży energii z OZE i wartością zakupu tej energii.

Zgodnie z ustawą z 2016 roku sprzedawca, który to nie przestrzega obowiązku zakupu energii podlega karze pieniężnej, która jest wymierzana przez Urząd Regulacji Energetyki.

Uchwalenie tej istotnej ustawy pozwoliło na konkretne ustalenie warunków rozpoczęcia inwestycji w odnawialne źródła energii. Gwarancja sprzedaży energii elektrycznej pozwala dokładnie oszacować ryzyko inwestycyjne oraz zyski pochodzące z wytwarzania energii przez nowoczesny system fotowoltaiczny.

Fotowoltaika – co zrobić z nadmiarem energii?

Najlepszym sposobem dla prosumentów jest budowanie elektrowni słonecznej nie przewymiarowanej a dokładniej takiej jaka jest potrzebna danemu gospodarstwu. Jeżeli energii będzie zbyt dużo i nie zdołamy jej zbilansować po prostu ja utracimy.

2 komentarze

  1. Ja uważam, że nowa ustawa jest lepsza i już tłumacze dlaczego. Podejrzewam, że ceny by spadły tak jak w Niemczech, tam aktualnie płacą 9,8 centa za kWh a kasują aktualnie 28 – 30 centów. W Polsce sieć ma funkcje wielkiego akumulatora który działa kosztem 20% wyprodukowanego prądu. Porównując rozwiązania w Niemczech i Polsce, Polskie rozwiązanie jest zdecydowanie lepsze.

  2. Witam. Dlaczego po roku czasu przepada na rzecz zakładu nasza nadwyżka? Nie wystarczy,iż zabieraja 20% za przetrzymywanie?!

Leave a Response