Fotowoltaika wygenerowała nowy rekord mocy!

Fotowoltaika wygenerowała nowy rekord mocy!

W Polsce zanotowano nowy rekord produkcji energii z instalacji fotowoltaicznych, osiągając imponującą moc ponad 10 GW. W rezultacie, w godzinach szczytu, energia ze słońca pokryła ponad 50% krajowego zapotrzebowania na prąd. To przełomowe osiągnięcie, które świadczy o wzrastającym znaczeniu energii słonecznej w krajowym miksie energetycznym.

Energia z fotowoltaiki pobija kolejne rekordy

W dniu 9 kwietnia operator systemu przesyłowego energii elektrycznej zarejestrował rekordową produkcję energii ze źródeł fotowoltaicznych w polskim systemie elektroenergetycznym. Według informacji przekazanych przez PSE (Polskie Sieci Elektroenergetyczne) we wtorek, o godzinie 12:15 moc tych źródeł wynosiła 10,65 GW. W godzinach od 12 do 13, energia elektryczna wyprodukowana przez fotowoltaikę wyniosła 10 530 MWh, co przekroczyło połowę zapotrzebowania w tym okresie. To znaczące osiągnięcie podkreśla nie tylko potencjał energii słonecznej w Polsce, ale także stawia przed operatorami systemu elektroenergetycznego nowe wyzwania związane z zarządzaniem i integracją coraz większej liczby odnawialnych źródeł energii. W obliczu tak znaczącego udziału energii z fotowoltaiki, PSE musiało wielokrotnie podejmować decyzje o wyłączeniu części mocy fotowoltaicznych w celu zachowania równowagi systemu, zwłaszcza w dniach, gdy warunki pogodowe sprzyjały wyjątkowo wysokiej produkcji energii słonecznej.

Na grafice znajduje się pracownik montujący panele słoneczne.

Rekord mimo słabszego zaangażowania prosumentów to nie pierwszy rekord, który został osiągnięty w tym roku. Niemal równy miesiąc wcześniej, bo 8 marca w piątkowe południe energia fotowoltaiczna wypracowała aż 10,5 GW mocy. To nie był przypadek. Pomimo pewnego spowolnienia inwestycji w fotowoltaikę w sektorze prosumenckim, ubiegły rok i tak przyniósł imponujący wzrost mocy z paneli fotowoltaicznych. Spowolnienie miało miejsce po znacznym wzroście w pierwszej połowie 2022 roku, który był spowodowany zbliżającym się końcem systemu opustów (net-metering). Zmiany te oznaczają, że prosumenci, którzy złożyli wniosek o przyłączenie mikroinstalacji po 31 marca 2022 roku, muszą teraz rozliczać się zgodnie z zasadami systemu net-billing. W 2023 roku większość nowych mocy energetycznych powstała w farmach fotowoltaicznych o mocy powyżej 30 MW (873 MW). Fotowoltaika nadal utrzymuje swoją pozycję jako zdecydowany lider wśród odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Fotowoltaika i jej przyszłość w Polsce

W nadchodzących latach istotne będą dalsze kroki w rozwoju i integracji odnawialnych źródeł energii w Polsce, z fotowoltaiką jako liderem tego procesu. Postęp technologiczny oraz nowe regulacje prawne będą skupione na wspieraniu stabilności i efektywności energetycznej kraju, równocześnie promując ekologiczne i zrównoważone źródła energii. Efekt osiągnięty na tak dużą skalę, jak rekordowa moc z paneli fotowoltaicznych, umacnia Polskę jako jednego z europejskich liderów innowacji w dziedzinie energii odnawialnej, otwierając drogę do przyszłości, gdzie energia słoneczna może stanowić kluczowy składnik narodowego bezpieczeństwa energetycznego.

Grafika przedstawia budynek z zamontowanymi panelami fotowoltaicznymi na dachu.

Mimo zmiany polityki prosumenckiej w 2022 roku, warto zdecydować się na rozwiązania OZE w firmie lub domu tj. zainstalowanie systemu pozyskiwania energii fotowoltaicznej i usprawnienie jej poprzez montaż magazynu energii energii. Istnieje możliwość dofinansowania takiej inwestycji choćby poprzez program Mój Prąd 6.0 czy Czyste Powietrze.

Podsumowanie

Fotowoltaika w Polsce osiągnęła nowy rekord mocy, co potwierdza jej rosnące znaczenie w krajowym miksie energetycznym. Pomimo pewnego spowolnienia inwestycji w fotowoltaikę w sektorze prosumenckim, rekordowe wyniki świadczą o trwałym wzroście mocy z paneli fotowoltaicznych. Postęp technologiczny oraz nowe regulacje prawne będą wspierać stabilność i efektywność energetyczną kraju, promując jednocześnie ekologiczne i zrównoważone źródła energii.

Bartosz Dworaczyk
Bartosz Dworaczyk
Redaktor

Magister inżynier studiów związanych z inżynierią i ochroną środowiska. Interesuje się głównie tematyką gospodarki w obiegu zamkniętym - w tym OZE, fotowoltaika i ochrona klimatu. W wolnych chwilach pasjonat sportu i polskiej muzyki rockowej.

Powiązane posty
1 Comment

[…] systemu przesyłowego zanotował 9 kwietnia br. rekordową produkcję energii z fotowoltaiki w polskim systemie energetycznym. O godzinie 12:15 instalacje te […]

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie udostępniony.

5 × dwa =