Czy instalacje fotowoltaiczne są bezpieczne
Fotowoltaika

Czy instalacje fotowoltaiczne są bezpieczne?

Systemy fotowoltaiczne są systemami które służą do produkcji prądu elektrycznego. Wiele osób przed decyzją o montażu takiej instalacji zastanawia się czy jest to bezpieczne? Czy nie doprowadzi to do uszkodzenia całej instalacji elektrycznej  w budynku do którego została przyłączona lub nie grozi wybuchem? Jeżeli instalacja została wykonana prawidłowo, przez osoby do tego uprawnione nie różni się niczym od pozostałych instalacji elektrycznych w domu. Czyli jest bezpieczna.

Urząd Dozoru Technicznego

            Pewność prawidłowego zaprojektowania, montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej będziemy mieli wtedy gdy zostanie ona wykonana przez firmę której pracownicy będą posiadali certyfikaty instalatorów odnawialnych źródeł energii z zakresu fotowoltaiki. Aby uzyskać taki certyfikat należy bowiem odbyć specjalne szkolenie i zdać egzamin. Osoby uprawnione na pewno będą wiedziały w jaki sposób zaprojektować instalację by była on a w pełni bezpieczna, jakie zabezpieczenia powinny być zastosowane oraz czy instalacja odgromowa jest potrzebna. W mikroelektrowniach fotowoltaicznych stosuje się przeciążeniowo-zwarciowe zabezpieczenia po stronie prądu stałego (DC) oraz przemiennego (AC). Instalacja odgromowa nie zawsze jest stosowana, ponieważ nie  zawsze występuje ku temu potrzeba. Osoba zajmująca się instalacją powinna wiedzieć czy zabezpieczenie odgromowe w danym przypadku jest potrzebne czy nie. System solarny podłączany jest do istniejącej instalacji elektrycznej w budynku więc jeżeli instalacja jest wykonana prawidłowo to nic nie powinno się dziać. Urządzenia po stronie mikroelektrowni słonecznej również posiadają szereg zabezpieczeń by zapobiegać jakiemukolwiek niebezpieczeństwu.

Inwertery

            Poza prawidłowym zaprojektowaniem instalacji fotowoltaicznej oraz dobraniem dla niej odpowiednich zabezpieczeń najważniejsze urządzenie w całej elektrowni również chroni ją przed uszkodzeniem. A urządzeniem tym jest oczywiście falownik inaczej zwany inwerterem. Urządzenie to można porównać do mózgu, ponieważ to ono kieruje pracą całego systemu. Inwertery to urządzenia których głównym zadaniem jest przekształcanie energii elektrycznej wytwarzanej przez moduły fotowoltaiczne o stałym napięciu DC w energię elektryczną o napięciu przemiennym AC i stałych parametrach zgodnych z parametrami sieci elektroenergetycznej o napięciu 230/400V i częstotliwości 50Hz. Na wyjściu falownika zawsze otrzymujemy energię elektryczną o stałych parametrach więc ryzyko uszkodzenia urządzeń elektronicznych podłączonych do sieci która wyposażona jest w instalację fotowoltaiczną jest minimalne. Falowniki są wyposażone w szereg zabezpieczeń chroniących panele oraz istniejącą instalację elektryczną przed uszkodzeniem między innymi w  bezpiecznik obwodu DC, ochronę przed zmianą polaryzacji DC, zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC, posiadają ochronnik przepięć DC oraz jednostkę monitorowanie prądu różnicowego na wszystkich biegunach.

            Prawidłowo zaprojektowana oraz zamontowana elektrownia fotowoltaiczna jest bezpieczna i nie musimy się jej obawiać. Nie występuję tutaj jak w przypadku kolektorów słonecznych ryzyko przewymiarowania systemu. W przypadku kolektorów jest to niebezpieczne, ponieważ może prowadzić do gotowania się wody i uszkodzeń w całej instalacji. W przypadku fotowoltaiki narażamy się po prostu na większe koszty inwestycyjne a cały prąd którego nie będziemy wykorzystywać będzie wysyłany do sieci elektroenergetycznej. Co  na koniec okresu rozliczeniowego będzie nam się wliczało do bilansu i obniży nasze rachunki za prąd.

            Obawy przez instalacjami fotowoltaicznymi są w zasadzie nieuzasadnione. Posiadają one szereg zalet które w znacznym stopniu będą przeważać nad wadami. Instalacje te są bezobsługowe, działają przez około 20 lat generując nam oszczędności na rachunkach za prąd elektryczny.  Jedyna wadą tych elektrowni są stosunkowo duże koszty inwestycyjne. Na szczęście istnieją możliwości uzyskania dofinansowania na ich realizację.

Napisz komentarz - pojawia się natychmiast.