Rewolucja w rynku bilansującym: magazyny energii wkraczają na arenę

Rewolucja w rynku bilansującym: magazyny energii wkraczają na arenę

Urząd Regulacji Energetyki właśnie zatwierdził nowe Zasady Bilansowania, które wprowadzają rewolucję w branży. Jednym z kluczowych elementów zmian jest aktywne uczestnictwo magazynów energii na rynku bilansującym. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podjął decyzję o częściowym zatwierdzeniu nowych Zasad Bilansowania (ZB), z wyłączeniem punktu 12 dotyczącego „Wyceny Rezerwy Operacyjnej”, które zostały opracowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). Nowe ZB wejdą w życie 14 czerwca 2024 roku, aby umożliwić użytkownikom systemu odpowiedni czas na przygotowanie się do tych zmian.

Warunki dotyczące bilansowania jako część planu wdrażania

Zatwierdzenie Zasad Bilansowania jest kontynuacją reformy rynku bilansującego, która była częścią Planu Wdrażania, wymaganego od Polski jako kraju korzystającego z mechanizmu wsparcia dla elektrowni w formie rynku mocy. Ten plan identyfikuje bariery regulacyjne i niedoskonałości rynku, a także sugeruje możliwe usprawnienia. Ponadto zawiera listę przewidywanych reform rynkowych.

 • Nowe ZB wprowadzają następujące zmiany w stosunku do obecnie obowiązujących:
 • Nową strukturę rynku bilansującego podmiotów i obiektów.
 • Nowy katalog usług bilansujących.
 • Wymóg zgłaszania danych handlowych i technicznych, w tym programów pracy.
 • Proces planowania pracy krajowego systemu elektroenergetycznego.
 • Zasady uczestnictwa w europejskich platformach wymiany energii bilansującej z rezerwami zastępczymi.
 • Rynkowe zasady pozyskiwania mocy bilansujących.
 • Zasady wyceny energii bilansującej i niezbilansowania oraz ich rozliczeń w cyklach 15-minutowych.

Należy zauważyć, że najnowsza decyzja Prezesa URE nie obejmuje jeszcze postanowień dotyczących wyceny rezerwy operacyjnej (pkt 12 ZB). Regulator wyjaśnia, że ze względu na złożony charakter tych zmian i potrzebę uwzględnienia wielu czynników, które wpłyną na ostateczne rozstrzygnięcia, postępowanie administracyjne w tej sprawie nie zostało jeszcze zakończone.

3 urządzenia MultiPlus Victron Energy symbolizujące zmiany dotyczące bilansowania związane z tym magazyny energii

Dwufazowa reforma rynku bilansującego a magazyny energii

Reforma rynku bilansującego została podzielona na dwie fazy. Pierwsza faza obejmuje następujące zmiany:

 • Umożliwienie aktywnego uczestnictwa strony popytowej (DSR) w rynku bilansującym.
 • Umożliwienie aktywnego uczestnictwa jednostkom wytwórczym niepodlegającym centralnemu zarządzaniu na rynku bilansującym (tzw. jednostki nJWCD).
 • Umożliwienie aktywnego uczestnictwa magazynów energii na rynku bilansującym.
 • Umożliwienie aktualizacji ofert Zintegrowanego Procesu Planowania w maksymalnym zakresie do czasu zamknięcia bramki na międzyregionalnym rynku bilansującym, przy jednoczesnym monitorowaniu uczestników rynku pod kątem możliwych nadużyć siły rynkowej.
 • Zmiany w konwencji znaków na rynku bilansującym, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 2017/2195 (EBGL).
 • Poprawki w zasadach wyceny i rozliczeń zarządzania ograniczeniami (redysponowanie).

Z katalogu usług usunięto:

 • IRZ- Interwencyjną Rezerwę Zimną.
 • ORM- Operacyjną Rezerwę Mocy.
 • Gwarantowany IP DSR- Gwarantowany Program Interwencyjny DSR.
 • PI – Pracę Interwencyjną.

Podsumowanie

Druga faza reformy rynku bilansującego, którą realizuje Polskie Sieci Elektroenergetyczne, przewiduje zatwierdzenie projektu Zasad Bilansowania oraz odwołanie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 5 marca 2020 roku, wraz z późniejszymi poprawkami.

Powiązane posty
1 Comment

[…] świadome wykorzystywanie wyprodukowanej energii, wspomagane na przykład przez magazyny energii, może zwiększyć zyski prosumenckie w ramach net-billingu. W ciągu dnia, gdy prąd jest tańszy […]

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie udostępniony.

2 × pięć =