Odbiór instalacji fotowoltaicznej
Elektrownie słoneczne

Odbiór instalacji elektrowni słonecznej

Odbiór instalacji fotowoltaicznej przez zakład energetyczny.

Sama budowa elektrowni fotowoltaicznej nie powinna stanowić dla nas żadnego problemu. Całość instalacji powinien wykonać instalator bądź firma która realizuje dla nas zlecenie budowy elektrowni słonecznej. Po zakończeniu instalacji każdy wykonawca zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentacji do wybudowanego generatora energii OZE a także powinien za nas przygotować, bądź udzielić pomocy w przygotowaniu wniosku do rejestracji elektrowni słonecznej w zakładzie energetycznym.

Należy pamiętać że samodzielny montaż instalacji elektrowni fotowoltaicznej bez zgłoszenia do zakładu energetycznego i bez wymiany licznika na dwudrogowy nie jest możliwy. Wynika to z faktu, że energia która będzie produkowana na bieżąco z naszej instalacji fotowoltaicznej będzie przepływała przez zwykły licznik energii elektrycznej w sytuacji kiedy nie będzie ona w całości konsumowana. W takiej sytuacji licznik będzie nam naliczał energię wypływającą tak jakbyśmy sami kupowali ją od zakładu energetycznego. Rozwiązaniem tutaj jest licznik dwudrogowy rejestrujący zarówno energię elektryczną która przychodzi do obiektu oraz energię która została wysłana przez elektrownie fotowoltaiczną. W późniejszym okresie na jego podstawie dokonywane jest rozliczenie z zakładem energetycznym.

Wymagane dokumenty do zgłoszenia elektrowni słonecznej.

W zależności od zakładu energetycznego będą potrzebne następujące dokumenty. Karty katalogowe paneli słonecznych, falownika oraz innych akcesoriów fotowoltaicznych użytych do budowy elektrowni słonecznej. Potrzebne będą również wszystkie certyfikaty CE oraz deklaracje norm przewidziane polskim prawem. Niektóre zakłady energetyczne żądają również dostarczenia schematu instalacji elektrowni słonecznych. Oczywiście wraz z dokumentami powinniśmy przygotować zgłoszenie elektrowni słonecznej wniosek można pobrać ze strony internetowej każdego zakładu energetycznego. Całość powinien przygotować wykonawca a także pomóc nam przy wypełnianiu wniosku do zakładu energetycznego. Również jako certyfikowany instalator OZE UDE powinien na wniosku podpisać się wraz z pieczęcią we wskazanym miejscu przez operatora.

Odbiór instalacji fotowoltaicznej

Czy wymagany jest instalator z uprawnieniami OZE UDT

Teoretycznie w polskim prawie nie jest wymagana obecność instalatora z uprawnieniami OZE UDT, niemniej jednak większość zakładów energetycznych posiada w swoim wniosku o przyłącze elektrowni słonecznej miejsce do wpisania numeru instalatora UDT. Jeżeli będziemy chcieli wykonać instalację bez certyfikowanego instalatora zakład energetyczny najprawdopodobniej będzie stwarzał problemy przy przełączeniu elektrowni słonecznych do sieci. Może to przedłużyć całą procedurę zgłoszenia o kilka tygodni a w najgorszym wypadku może nie być możliwości przyłączenia elektrowni do sieci. Mimo wszystko warto skorzystać z pomocy fachowca z certyfikatem UDT aby mieć pewność że nasza elektrownia została wykonana prawidłowo i będzie pracowała bez awarii przez kolejne 25 lat.

Ile trzeba czekać po zgłoszeniu budowy elektrowni do zakładu.

Po złożeniu wszystkich kompletnych dokumentów o ile nie zostaniemy wezwani do uzupełnienia dokumentacji lub jej poprawienia czas oczekiwania na instalatora który wymieni nam licznik tradycyjny na dwudrogowy jest zależny od zakładu energetycznego i trwa od dwóch do czterech tygodni. Po tym czasie skontaktuje się z nami pracownik zakładu energetycznego i dokona wymiany starego licznika na nowy. Należy tutaj zaznaczyć, że koszt wymiany licznika energii elektrycznej jest całkowicie po stronie zakładu energetycznego i my jako właściciel instalacji fotowoltaicznej nie ponosimy z tego tytułu żadnych kosztów. Również usługa wymiany nie powinna być obciążona żadnymi opłatami.

Odbiór instalacji fotowoltaicznej

Instalacja licznika dwu drogowego.

Montaż licznika dwudrogowego umożliwia rejestrowanie przebiegu prądu elektrycznego zarówno wchodzącego do budynku jaki wychodzącego z budynku generowanego przez elektrownię słoneczną. Tradycyjne liczniki energii elektrycznej analogowe bądź nowoczesne cyfrowe rejestrują po prostu przepływ prądu bez znaczenia w którym kierunku się on odbywa. Gdybyśmy nie dokonali wymiany licznika energii elektrycznej płaciliśmy za naszą własną energię wyprodukowana przez elektrownię słoneczną która przepłynęła przez licznik energii elektrycznej w sytuacji gdy sami z niej nie korzystamy.

Problemy przy odbiorze instalacji.

Podczas odbioru instalacji fotowoltaicznej przez zakład energetyczny oraz wymiany licznika dwudrogowego w zależności od instalatora możemy napotkać różne problemy. Instalator z zakładu energetycznego może odmówić nam przyłączenia elektrowni słonecznej jeżeli została ona zbudowana z rażącym i naruszenia norm bądź stanowi ona niebezpieczeństwo dla użytkownika. Wszystko zależy od instalatora który odbiera elektrownię słoneczną. Niemniej jednak należy pamiętać że nie ma on uprawnień do kontrolowania jakości wykonania instalacji fotowoltaicznej lub sprawdzania montażu paneli słonecznych lub falownika. Tego typu problemu były bardzo powszechne na początku kiedy elektrownie słoneczne wchodziły na polski rynek. Jeżeli jednak zdecydujemy się na profesjonalistę z odpowiednimi kwalifikacjami nie powinniśmy mieć tego typu problemów.

Napisz komentarz - pojawia się natychmiast.