Ekologia

Program Stop Smog kolejna gmina

Program Stop Smog działa w naszym kraju już od października 2018r., jednak z roku na rok przybywa gmin, które mają możliwość skorzystania z tego wsparcia. Niedługo w programie mają zostać wprowadzone kolejne zmiany, a następne gminy mają dołączyć do programu.

Stop Smog

Program rządowy Stop Smog kierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Jego głównym celem jest ograniczenie emisji do powietrza zanieczyszczeń, które nie tylko zatruwają całe nasze środowisko, ale również bardzo niekorzystnie wpływają na nasze zdrowie. Program adresowany jest do gmin, w których stężenie zanieczyszczeń w powietrzu przekracza unijne normy. Również nadzorowany jest przez gminy, do których właściciele domów mogą kierować wnioski o dofinansowanie. Środki z programu rządowego trafiają właśnie do poszczególnych gmin na podstawie zawartych porozumień, a dopiero za pośrednictwem gmin trafiają do wnioskodawców. Zaś osobami, które mogą ubiegać się o takie wsparcie są osoby niezamożne, które mają kłopoty z zaspokojeniem potrzeb energetycznych, a więc z ogrzewaniem mieszkania czy ciepłej wody bieżącej.

Kolejne gminy ze wsparciem rządowym

Obecnie program realizowany jest już m.in. w gminach Skawina, Pszczyna, Sosnowiec Sucha Beskidzka, Niepołomice czy Tuchów. Kolejną gminą, która dołączy do programu Stop Smog będzie Rybnik. Jest to jedna z najbardziej zanieczyszczonych gmin w aglomeracji śląskiej, która w okresie grzewczym generuje bardzo dużo zanieczyszczeń powietrza. Dzięki wsparciu z programu gminie zostaną przekazane środki, które pomogą sfinansować termomodernizację i wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w około 100 domach. Cały program Stop Smog ma dość spory budżet, wynoszący 1,2 mld zł. Zaś sama gmina Rybnik otrzyma do dyspozycji aż 5,3 mln zł. Wkład budżetu państwa to aż 60%, pozostała kwota ma być finansowana z budżetu miasta.

Na czym dokładnie polega program Stop Smog?

Program realizowany jest na podstawie przepisów z dnia 21 listopada 2008r., które wskazują na konieczność wspierania termomodernizacji i remontów celem ochrony środowiska naturalnego, zmniejszania zanieczyszczeń i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Działania mają polegać więc na termomodernizacji prywatnych budynków mieszkalnych, ocieplaniu tych budynków, wymianie lub likwidacji nieekologicznych źródeł ciepła, przyłączeniach do sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej czy też gazowej. Od lutego 2019 roku gminom biorącym udział w programie przekazano już 37,4 mln zł, a łączna kwota inwestycji dofinansowywanych również z budżetów miast wynosi aż 54,4 mln zł. Pozwoliło to na działania termomodernizacyjne w aż 1127 budynkach na terenie wspomnianych już gmin. W programie tym gminy pełnią rolę inwestora, który ponosi odpowiedzialność za realizację poszczególnych zadań, w tym nabór mieszkańców do programu, przygotowanie dokumentacji, wybór wykonawców danych inwestycji, czy ich rozliczania.

Jakie zmiany wprowadzono w programie?

Od początku działania programu Stop Smog zainteresowanie nim nie było tak duże, jak zakładano. Z tego powodu Sejm uchwalił nowelizacje ustawy, która przewiduje znaczne ułatwienia w tym programie. Wprowadzone zmiany zakładają m.in. zmniejszenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych do wnioskowania o wsparcie, zmniejszenie z 50% do 30% wymaganą redukcję zapotrzebowania na ciepło grzewcze liczone łącznie dla wszystkich przedsięwzięć realizowanych w gminie, skrócenie z 10 do 5 lat okresu, w którym efekty przedsięwzięcia mają pozostać utrzymane. Ponadto, po zmianach uwzględniane mają być również budynki, które pozostają w zasobach mieszkaniowych gminy, czy też umożliwienie np. powiatom wnioskowania w imieniu i na rzecz kilku gmin. Eksperci szacują, że zmiany te znacząco zwiększą zainteresowanie gmin i powiatów udziałem w tej inwestycji, zaś korzyści z tego będziemy mogli czerpać wszyscy.

Napisz komentarz - pojawia się natychmiast.