Prosument wirtualny i zbiorowy – co warto wiedzieć?

Prosument wirtualny i zbiorowy – co warto wiedzieć?

Kim jest prosument zbiorowy i wirtualny. Powszechna dostępność technologii opartych na odnawialnych źródłach energii to stosunkowo świeże zjawisko, które dynamicznie rozwija się głównie w ciągu ostatniej dekady. W związku z tym, liczne przepisy dotyczące tego obszaru nadal ewoluują. Wraz z upływem czasu pojawiają się nowe definicje i regulacje.

Następnym krokiem w rozwoju branży jest poszerzenie roli prosumenta. Oprócz standardowego modelu pojawiły się dwie innowacyjne opcje.

Kim jest wirtualny prosument?

W celu dokładnego określenia prosumenta wirtualnego warto sięgnąć do treści ustawy, która szczegółowo reguluje kwestie związane z odnawialnymi źródłami energii. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prosumentem wirtualnym to odbiorca końcowy, produkujący energię elektryczną wyłącznie ze źródeł odnawialnych, na własne potrzeby. Posługuje się on instalacją OZE podłączoną do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej w miejscu innym niż to, w którym zużywa wytworzoną energię. Kluczowe jest, aby ta instalacja nie była połączona z siecią dystrybucyjną elektroenergetyczną poprzez wewnętrzną instalację elektryczną wielolokalowego budynku. Warto zaznaczyć, że odbiorca końcowy, nie będący gospodarstwem domowym, może produkować energię jedynie wtedy, gdy nie jest to związane z głównym nurtem prowadzonej działalności gospodarczej.

Prosument i panele fotowoltaiczne na jego domu

Nowe przepisy dla prosumenta wirtualnego

Przed wprowadzeniem nowelizacji ustawy kluczowym czynnikiem decydującym o możliwości wytwarzania odnawialnej energii na własne potrzeby było dogodne miejsce zamieszkania. Brak dostępnego miejsca do instalacji paneli fotowoltaicznych lub innej infrastruktury praktycznie eliminował szanse na korzystanie z zielonych źródeł energii. Wprowadzenie statusu prosumenta wirtualnego skutecznie rozwiązuje ten problem.

Po zmianach przepisów będzie możliwe przesyłanie energii wytworzonej w odległym miejscu do własnego lokalu. Lokalizacja przestanie być ograniczeniem, co oznacza, że firmy zajmujące się produkcją zielonej energii będą mogły oferować swoje usługi mieszkańcom budynków wielorodzinnych lub osiedli o ograniczonej przestrzeni zabudowy.

Prosument zbiorowy bez tajemnic

W przypadku tej definicji warto odwołać się do samej ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE). Zgodnie z treścią tego aktu, prosument zbiorowy energii odnawialnej to odbiorca końcowy, który wytwarza energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł na własne potrzeby. Produkcja ta ma miejsce w mikroinstalacji lub małej instalacji podłączonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielolokalowego, w którym znajduje się punkt poboru energii elektrycznej. Odbiorca końcowy, nie będący gospodarstwem domowym, może produkować energię jedynie wtedy, gdy nie jest to główny obszar prowadzenia jego działalności gospodarczej.

Po wprowadzeniu nowych przepisów pojawi się możliwość współpracy między właścicielami budynku a mieszkańcami poszczególnych lokali. Spółdzielnia będzie mogła dzielić się wytworzonym prądem z mieszkańcami, co zachęci ich do większego zaangażowania się w konserwację instalacji oraz podejmowanie nowych inwestycji. To rozwiązanie przyniesie korzyści obu stronom.

Kiedy zaczyna obowiązywać przepis dotyczący wirtualnych prosumentów?

Dyskusja na ten temat rozpoczęła się już w 2019 roku. Pierwotna wersja ustawy spotkała się z falą krytyki ze strony istniejących prosumentów oraz profesjonalistów z obszaru energii odnawialnej. W rezultacie podjęto prace nad poprawionym projektem, który został zatwierdzony 1 kwietnia 2022 roku. Od tego momentu obowiązują nowe postanowienia dotyczące statusu prosumenta zbiorowego, natomiast przepisy dotyczące prosumenta wirtualnego wejdą w życie 1 lipca 2024 roku.

Powiązane posty
Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie udostępniony.

9 + 5 =