Rozwój OZE na lubelszczyźnie: priorytet dla inwestycji OX2

Rozwój OZE na lubelszczyźnie: priorytet dla inwestycji OX2

Potencjał Lubelszczyzny do rozwoju OZE staje się kluczowym czynnikiem napędzającym inwestycje. Region ten wyróżnia się jako jeden z najbardziej nasłonecznionych obszarów w Polsce, charakteryzując się także sprzyjającymi warunkami wietrznymi. W ramach tej perspektywy, firma OX2, mająca bogate doświadczenie w dziedzinie energetyki wiatrowej w Europie, podejmuje przywództwo w realizacji projektów OZE w województwie lubelskim. Od pięciu lat OX2 działa na terenie Polski, zrealizowała łącznie siedem inwestycji (w tym sześć projektów wiatrowych oraz jeden fotowoltaiczny) o łącznej mocy 248 MW – wystarczających do pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną dla ponad dwustu tysięcy gospodarstw domowych. Farma wiatrowa Kraśnik, jedna z inwestycji szwedzkiego potentata, stanowi ważny projekt na Lubelszczyźnie.

Inwestycje w Odnawialne Źródła Energii: siła rozwoju lokalnych samorządów

Projekty OZE o dużym zasięgu stwarzają znaczącą szansę dla samorządów. Te inwestycje nie tylko zapewniają tanie, ekologiczne źródło energii i przyczyniają się do redukcji emisji CO2, lecz także mają realny wpływ na wzrost gospodarczy gminy i regionu. Każdy taki projekt przekłada się na zwiększone wpływy do budżetów gmin z tytułu podatków, kreację nowych miejsc pracy oraz poprawę infrastruktury sieciowej i drogowej.

Katarzyna Suchcicka zwraca uwagę na kluczową rolę otoczenia biznesowego oraz korzystnego klimatu wokół OZE, które to czynniki mają istotne znaczenie dla rozwoju nowych inwestycji. W ramach strategii opartej na strategicznych i biznesowych założeniach, Zielony Zwrot Województwa stanowi konkretne założenie do realizacji.

„Lubelskie oraz cała wschodnia granica Polski są dla nas obszarem priorytetowym pod względem inwestycji. Chcemy wykorzystać nasze globalne doświadczenia w integracji OZE dla rozwoju województwa, zdając sobie sprawę, że rozwój OZE przekłada się na wzmacnianie budżetów lokalnych samorządów, inwestycje w infrastrukturę oraz zapewnienie taniej energii dla mieszkańców i lokalnych przedsiębiorstw” – mówi Suchcicka.

Rozwój OZE w Polsce – postęp w obliczu wyzwań

Pomimo ewidentnego postępu, ekspertka z firmy OX2 zwraca uwagę na istniejące bariery w rozwoju OZE w Polsce. Kluczowa z nich, wynikająca z obecnej legislacji, nadal jest aktualna. Katarzyna Suchcicka stwierdza, że chociaż liberalizacja ustawy 10H w pewnym stopniu otworzyła nowe możliwości inwestycyjne, zarówno inwestorzy, jak i urzędnicy zdają sobie sprawę, że zmiany w prawie są niezbędne dla osiągnięcia celów klimatycznych i rozwoju OZE, które są niezwykle istotne dla polskiej gospodarki. Uproszczenie procedur decyzyjnych oraz ułatwienie dostępu do terenów pod instalacje wiatrowe i słoneczne wydaje się być zatem kluczowe.

Podstawową zasadą jest szanowanie woli mieszkańców we wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Badania akceptacji społecznej prowadzone przez Instytut Staszica w powiecie kraśnickim potwierdzają, że dobre relacje z lokalnymi społecznościami i odpowiednia komunikacja z sąsiadami przekładają się na większe zrozumienie i aprobatę dla OZE.

Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na lubelszczyźnie – priorytet dla inwestycji OX2

Potencjał Lubelszczyzny do rozwoju OZE staje się kluczowym czynnikiem napędzającym inwestycje. Region ten wyróżnia się jako jeden z najbardziej nasłonecznionych obszarów w Polsce, charakteryzując się także sprzyjającymi warunkami wietrznymi. W ramach tej perspektywy, firma OX2, mająca bogate doświadczenie w dziedzinie energetyki wiatrowej w Europie, podejmuje przywództwo w realizacji projektów OZE w województwie lubelskim. Od pięciu lat OX2 działa na terenie Polski, zrealizowała łącznie siedem inwestycji (w tym sześć projektów wiatrowych oraz jeden fotowoltaiczny) o łącznej mocy 248 MW – wystarczających do pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną dla ponad dwustu tysięcy gospodarstw domowych. Farma wiatrowa Kraśnik, jedna z inwestycji szwedzkiego potentata, stanowi ważny projekt na Lubelszczyźnie.

Katarzyna Suchcicka, prezes zarządu OX2 w Polsce, podkreśla, że w roku następnym firma planuje kolejną inwestycję w regionie. Kluczowym czynnikiem sprzyjającym inwestowaniu jest nie tylko sprzyjający klimat biznesowy, ale także otwartość społeczności lokalnej oraz władz samorządowych na różnych szczeblach. Otwarty dialog odgrywa istotną rolę w budowaniu partnerskich relacji, co stanowi kluczowy element strategii firmy.

energia odnawialna energia wiatrowa, oze

Inwestycje w OZE – siła rozwoju lokalnych samorządów

Projekty OZE o dużym zasięgu stwarzają znaczącą szansę dla samorządów. Te inwestycje nie tylko zapewniają tanie, ekologiczne źródło energii i przyczyniają się do redukcji emisji CO2, lecz także mają realny wpływ na wzrost gospodarczy gminy i regionu. Każdy taki projekt przekłada się na zwiększone wpływy do budżetów gmin z tytułu podatków, kreację nowych miejsc pracy oraz poprawę infrastruktury sieciowej i drogowej.

Katarzyna Suchcicka zwraca uwagę na kluczową rolę otoczenia biznesowego oraz korzystnego klimatu wokół OZE, które to czynniki mają istotne znaczenie dla rozwoju nowych inwestycji. W ramach strategii opartej na strategicznych i biznesowych założeniach, Zielony Zwrot Województwa stanowi konkretne założenie do realizacji.

„Lubelskie oraz cała wschodnia granica Polski są dla nas obszarem priorytetowym pod względem inwestycji. Chcemy wykorzystać nasze globalne doświadczenia w integracji OZE dla rozwoju województwa, zdając sobie sprawę, że rozwój OZE przekłada się na wzmacnianie budżetów lokalnych samorządów, inwestycje w infrastrukturę oraz zapewnienie taniej energii dla mieszkańców i lokalnych przedsiębiorstw” – mówi Suchcicka.

Rozwój OZE w Polsce – postęp w obliczu wyzwań

Pomimo ewidentnego postępu, ekspertka z firmy OX2 zwraca uwagę na istniejące bariery w rozwoju OZE w Polsce. Kluczowa z nich, wynikająca z obecnej legislacji, nadal jest aktualna. Katarzyna Suchcicka stwierdza, że chociaż liberalizacja ustawy 10H w pewnym stopniu otworzyła nowe możliwości inwestycyjne, zarówno inwestorzy, jak i urzędnicy zdają sobie sprawę, że zmiany w prawie są niezbędne dla osiągnięcia celów klimatycznych i rozwoju OZE, które są niezwykle istotne dla polskiej gospodarki. Uproszczenie procedur decyzyjnych oraz ułatwienie dostępu do terenów pod instalacje wiatrowe i słoneczne wydaje się być zatem kluczowe.

Podstawową zasadą jest szanowanie woli mieszkańców we wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Badania akceptacji społecznej prowadzone przez Instytut Staszica w powiecie kraśnickim potwierdzają, że dobre relacje z lokalnymi społecznościami i odpowiednia komunikacja z sąsiadami przekładają się na większe zrozumienie i aprobatę dla OZE.

Powiązane posty
Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie udostępniony.

1 × 2 =