Fotowoltaika

Turbiny wiatrowe w Polsce rok 2019

Jak pokazują badania opinii publicznej, znacząca większość (według niektórych z nich aż 89 proc.) Polaków popiera wzrost produkcji energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii z czego turbiny wiatrowe stanowią ważny element. Nic dziwnego biorąc pod uwagę ogólnoświatowe trendy i fakt, że energetyka wiatrowa nie jest w Polsce żadną nowinką. Pierwszy wiatrak postawiono bowiem w Polsce w 1991 roku, a pierwszą przemysłową farmę wiatrową usytuowano w naszym kraju w roku 2001.

Turbiny wiatrowe sytuacja prawna

Kwestie związane energetyką wiatrową w Polsce regulowane są na podstawie ustawy z 2016 roku. Prawo reguluje kryteria odległości turbin wiatrowych od zabudowań i innych obszarów chronionych. Zgodnie z obowiązującymi normami prawa odległość ta wynosić powinna minimum 10 długości wiatraka. W związku z wprowadzanymi obostrzeniami nowe farmy wiatrowe mogą powstawać na znacznie mniejszym obszarze kraju, ale jak tłumaczył polski rząd przepisy mają chronić mieszkańców przed zbyt bliskim sąsiedztwem wiatraków. Od trzech lat obowiązują także podwyższone obciążenia dla turbin wiatrakowych usytuowanych na lądzie.

Czy montaż turbin wiatrowych jest opłacalny?

No właśnie. Unormowania prawne to tylko jeden z czynników wpływających na proces powstawania nowych elektrowni wiatrowych. Jednak kolejne turbiny wiatrowe w Polsce będą pojawiać się głównie, jeśli cały proces okaże się opłacalnym pod względem ekonomicznym i finansowym. Jak sytuacja wygląda obecnie? Zgodnie z danymi za rok 2017 (w tym momencie brak jeszcze pełnych podsumowań Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących roku 2018) instalacje wiatrowe miały niemal 9 proc. Udziału w całkowitej produkcji energii elektrycznej w kraju. I były w stanie produkować energię w takiej samej cenie co nowe elektrownie węglowe. Dane za rok 2018 prezentują się nieco mniej optymistycznie, gdyż właśnie w tym roku doszło do pierwszego w Polsce przypadku bankructwa farby wiatrowej. Dodatkowo pojawiły się niepokojące przekazy medialne informujące o tym, że aż 70 proc. Polskich wiatraków generuje straty.

Wiatrakowa mapa Polski czyli gdzie i ile?

Obecnie w Polsce znajduje się niemal czterdzieści przemysłowych farm wiatrowych oraz około tysiąca wiatraków. Najlepsze warunki dla rozwoju farm i stawiania wiatraków występują w Północnej części Polski, a także w centralnej części kraju oraz na zachodzie. Jednak na terenie niemal całego kraju, za wyjątkiem wymienionych obszarów, warunki są przeciętne, w związku z tym umiejscawianie tam wiatraków może okazać się ryzykowne ze względów ekonomicznych.

Co dalej z energetyką wiatrową.

Specjaliści przekonują, że przyszłości polskiej energetyki wiatrowej można doszukiwać się w morskich farmach wiatrowych. Nie tylko ze względu na ich wysoką wydajność i opłacalność z tego względu, ale także dlatego, że nie obowiązują ich, w przeciwieństwie do wiatraków usytuowanych na lądzie restrykcyjne przepisy podatkowe. Oprócz tego pod koniec 2018 roku Ministerstwo Energii poinformowało, że w ciągu 17 lat (do 2035 roku) wszystkie obecnie funkcjonujące polskie farmy wiatrowe zostaną zezłomowane i zastąpione, na ich miejscach powstaną nowe zakłady.

Napisz komentarz - pojawia się natychmiast.