Well Building – najnowszy standard certyfikowana budynków

Well Building – najnowszy standard certyfikowana budynków

2. Well Building – najnowszy standard certyfikowana budynków

Niepokojący wzrost zanieczyszczenia powietrza w dużych miastach oraz coraz bardziej doskwierający wszystkim smog cały czas zmuszają do poszukiwania nowych rozwiązań tych problemów. Dbając o środowisko wprowadzono szereg standardów oraz certyfikatów tak aby nowo powstałe budynki były jak najbardziej przyjazne dla środowiska ale i dla osób w nich przebywających. Najnowszym wprowadzanym standardem wobec powstałych oraz istniejących budynków jest Well Building.

Co to takiego Well Building?

Well Bilding Standard® jest systemem certyfikacji budynków stworzonym przez IWBITM – International WELL Building InstituteTM , który bardzo mocy nacisk kładzie na to jak czują się przebywający w budynku ludzie. W chwili obecnej jest to najbardziej nowatorski system oceny budynków. Jest on również najbardziej wymagającym pod kątem wpływu na samopoczucie oraz zdrowie człowieka. System certyfikacji Well Building oparto na koncepcji, że budynek w którym spędzamy większość swojego czasu wpływa na nasze zdrowie oraz samopoczucie. Liczne naukowe i medyczne badania które analizowały ten aspekt potwierdziły, że fizyczne otoczenie budynku wspiera zdrowie produktywność oraz samopoczucie użytkowników. Taki certyfikat jest potwierdzeniem, że zaprojektowany budynek  promuję zdrowie i dobre samopoczucie. Podczas przyznawania tego certyfikatu brane są pod uwagę następujące elementy środowiska wewnętrznego: wodę, powietrze, oświetlenie, żywieni, kondycje fizyczną, komfort oraz samopoczucie. Każdy z wymienionych czynników dzieli się jeszcze na 100 cech, których spełnienie wpływa na ostateczny poziom oceny budynku.  

System oceny WELL dzieli się na trzy schematy: 

  • New and Existing Buildings
  • New and Existing Interior
  • Core and Shell Compliance

W dwóch pierwszych kategoriach możliwe jest uzyskanie poziomów: Silver, Gold oraz Platinum w kategorii Core and Shell przyznaje się oznaczenie Core and Shell Compiance.  Cechy obowiązkowe Well zsostały skategoryzowane jako preconditions. Wypełnienie wszystkich z nich jest konieczne, ab uzyskać najniższy poziom oceny czyli Silver bądź ocenę Core and Shell Compliance.  Cechy skategoryzowane jako optimizations, są podstawowymi branymi pod uwagę pozwalającymi na uzyskanie wyższych ocen takich jak Gold czy Platinium. System certyfikacji WELL został tak stworzony, że pozwala na łączenie go z innymi systemami certyfikacji wielokryterialnej na przykład LEED.

System Certyfikacji LEED

Opracowany przez U.S. Green Building Council (USGBC) system certyfikacji LEED jest uznanym na arenie międzynarodowej systemem certyfikacji budynków ekologicznych. Na system ten składa się siedem kategorii w których oceniany jest dany budynek. Każda z kategorii dzieli się jeszcze na podkategorie, które w szczegółowy sposób opisują jakimi powinien charakteryzować się certyfikowany budynek. Określają one również wymagania krytyczne jakie dany budynek musi spełniać, żeby zostać dopuszczonym do procedury certyfikacyjnej. Wymaganiami krytycznymi są : zrównoważona lokalizacji, efektywne wykorzystanie zasobów wodnych, energia i atmosfera, materiały i zasoby oraz środowisko wewnętrzne. Są one oceniane w systemie TAK lub NIE tak zwanym zerojedynkowym, nie spełnieni  chociaż jednego z wymagania powoduję nieprzyznanie certyfikatu. Natomiast ich spełnienie pozwala na podjęcie dalszej procedury certyfikacyjnej. Po spełnieniu większości kryteriów i zebraniu jak największej sumarycznej liczbie punktów pozwala na uzyskanie wysokich poziomów certyfikatu.  System certyfikacji LEED jest systemem bardzo elastycznym i można dostosować go do wszystkiego rodzaju budynków zarówno komercyjnych jak i mieszkaniowych. Działa on we wszystkich etapach powstawania i eksploatacji budynku począwszy od zaprojektowania po czas budowy przez eksploatację po konserwację.

System certyfikacji  budynków BREEAM

System BREEAM – Building Research Establishment’s Assessment Method jest znanym na świecie systemem oceny budynków pod względem ich wpływu na środowisko. Przeznaczony jest dla budynków już istniejących, remontowanych oraz tych nowo powstałych, biurowców oraz budynków mieszkalnych. System znajduje swój początek w 1990 roku w Wielkiej Brytanii i został oparty na Brytyjskim prawie Budowlanym. Od tego czasu system został wielokrotnie rozszerzany oraz aktualizowany uwzględniając wszelkie zmiany jakie zaszły w Brytyjskim Prawie Budowlanym. W 2008 roku w celu uwzględnienia wszelkich norm oraz praktyk przyjętych w Europie został uruchomiony system “BREEAM Europe Commercial” który stosuje się dla budynków przemysłowych, biurowych oraz handlowych.  Dla budynków w których system “BREEAM Europe Commercial”  nie znajduje zastosowania stosuje sie systemie “BREEAM Europe Bespoke”. System ten jest systemem bardzo elastycznym w którym kryteria dobierane są w sposób indywidualny dla każdego budynku. Obowiązujący obecnie system BREEAM International New Construction 2016 umożliwia również  certyfikację obiektów mieszkaniowych.

BREEAM bazuję na systemie oceniana punkt/kredyt, który wspierany jest dowodami naukowymi, technologiami oraz badaniami. Schemat ten uwzględnia kryteria ogólne oraz dodatkowe. Kryteria dopasowywane są do uwarunkowań poszczególnych krajów w których dany budynek się znajduję. Ma on za zadanie uwzględniać lokalne praktyki i standardy, oraz tworzyć wspólne cechy dla oceny budynków z różnych lokalizacji. Minimalne standardy określające kryteria które pozwalają na uzyskanie certyfikatu na określonym poziomie to na przykład pass, good, very good, exelent lub outstanding. Jednocześnie stanowią one część kryteriów obowiązkowych które dany budynek musi spełnić. 

 

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.

19 − nine =