Fotowoltaika

Czy panelami słonecznymi można ogrzać budynek?

Panele słoneczne są urządzeniami które służą do produkcji prądu.  Czy nadają się do ogrzewania budynków? Dlaczego nie, ale jej efektywność zależy od wielu czynników.

Ogrzewanie budynków z instalacji OZE

            Jak najbardziej instalację OZE są stosowane do ogrzewania budynków. Zazwyczaj wiąże się to z przystosowaniem całej instalacji ogrzewania. Do ogrzewania budynku najczęściej wybierane są pompy ciepła, jako niskotemperaturowe źródło ciepła i znajdują swoje zastosowanie w ogrzewaniu podłogowym co bardzo często wiąże się z przebudową instalacji grzewczej. Sprawa wygląda inaczej jeżeli decyzję o zastosowaniu popy ciepła w domu podejmiemy w trakcie jego projektowania. Wtedy już wcześniej możemy zaplanować w jaki sposób chcemy ogrzewać nasz dom i od podstaw przystosowywać do tego całą instalację.

Pompa ciepła

A co to właściwie jest popa ciepła? Pompa ciepła jest niskotemperaturowym urządzeniem grzewczym. Jej zasadę działania opisuje obieg termodynamiczny Lindego, w którym kolejno zachodzą procesy fizyczne: parowanie czynnika roboczego w parowniku, sprężanie pary w kompresorze, skraplanie w skraplaczu oraz rozprężanie w zaworze rozprężnym. Zachodzą w pompie ciepła procesy pobierania ciepła ze źródła o niższej temperaturze i przekazywania go do źródła o temperaturze wyższej. Stosunek ciepła przejętego z otoczenia
do ciepła powstającego na skutek przekształcenia energii napędowej jest tym wyższy
im temperatura otoczenia jest bliższa temperaturze odbiornika, zatem efektywność pompy ciepła jest tym wyższa im niższa jest wymagana temperatura odbiornika. Źródłami niskotemperaturowego ciepła w pompach ciepła są: powietrze, woda, grunt.

Kolektory słoneczne

            Do ogrzewania ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania jako niskotemperaturowe źródło ciepła  stosowane są również kolektory słoneczne. Częściej spotyka się je w zastosowaniu do ogrzewania wody ponieważ nie wiąże się to z większą przebudową instalacji. Przy ogrzewaniu budynków tak samo jak przy pompie ciepła również będą one doskonale sprawdzały się do ogrzewania podłogowego. W tym przypadku również dużo łatwiej jest je zastosować jeżeli w budynku mamy już ogrzewanie podłogowe, jeżeli go nie mamy zastosowanie kolektorów słonecznych do ogrzewania będzie wiązało się z przebudową instalacji grzewczej. Na jakiej zasadzie działają kolektory słoneczne? Kolektory słoneczne są to urządzenia mające za zadanie konwersję promieniowania słonecznego w ciepło, które następnie jest przekazywane do dalszego wykorzystania. Absorber jest najważniejszym elementem kolektora, ponieważ następuje w nim pochłanianie promieniowania. Promieniowanie słoneczne bez przeszkód powinno docierać do absorbera i go ogrzewać, a ogrzany absorber nie powinien oddawać ciepła które pobrał otoczeniu. Dlatego powinien być dobrze izolowany. Nie sprawia to problemu od strony obudowy kolektora, natomiast stworzenie dobrej i jednocześnie przezroczystej dla promieni słonecznych izolacji jest zadaniem bardzo trudnym. Wyróżniamy trzy rodzaje kolektorów  słonecznych: płaskie, rurowe oraz próżniowe.

Panele fotowoltaiczne w zastosowaniu do ogrzewania budynku

            Panele fotowoltaiczne jak najbardziej będą bardo dobrze sprawdzały się do ogrzewania budynku pod jednym warunkiem jeżeli ogrzewamy nasz budynek prądem. Panele fotowoltaiczne bowiem są urządzeniami które służą do wytwarzania prądu elektrycznego. Ogrzewanie domu prądu nie jest najtańszym ze sposobów, jednak bardzo wygodnym i coraz większa liczba właścicieli domów jednorodzinnych decyduje się na takie rozwiązanie. W takiej sytuacji montaż mikroelektrowni na naszym dachu czy w ogrodzie jest bardzo dobrym pomysłem. Oszczędności jakie dzięki takiemu rozwiązaniu możemy uzyskać na pewno będą znaczące. Instalacja fotowoltaiczna będzie bowiem tak na prawdę pracowała i latem i zimą. Oczywistym będzie fakt, że jej efektywność, ilość wytworzonego prądu będzie większa latem niż zimą. Poczynione w taki sposób oszczędności na rachunkach za energię elektryczna w tym okresie będziemy mogli wykorzystać na uregulowanie należności za miesiące zimowe.

            Zastosowanie paneli fotowoltaicznych do ogrzewania budynku może nie jest rozwiązaniem o którym  pomyślimy jako pierwszym, natomiast na pewno jest będzie najlepszym dla osób które ogrzewają swoje budynki prądem. Oszczędności jakie  można osiągnąć dzięki zastosowaniu tego odnawialnego źródła ciepła na pewno będą znaczące i odczuwalne dla kieszeni użytkowników.

Napisz komentarz - pojawia się natychmiast.