program mój prąd
Dotacje na fotowoltaikęFotowoltaika

Program Mój Prąd – nowa edycja

Większość z nas zna program Mój Prąd już od kilku lat. Jego sukces spowodował, że Rząd zdecydował o kontynuowaniu tego wsparcia. W ten sposób zwiększy samodzielność energetyczną gospodarstw. Jednak największym sukcesem jest to, że dzięki temu programowi udaje się skutecznie zredukować emisję CO2 i zwiększyć wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii.

Zainteresowanie programem Mój Prąd wciąż jest ogromne. Dlatego też, Rząd zadecydował o kontynuacji jego działania. Jednak tym razem zmieniono obowiązujące dotychczas reguły. Istotne są przede wszystkim to, czy: wytwarzamy i zużywamy energię elektryczną, przedział mocy mieści się w zakresie 2-10 kW, a także podłączenie do sieci OSD. Zmienią się koszty kwalifikowane oraz wysokość dofinansowania. Specjaliści uważają, że dzięki temu programowi nasz kraj przeżywa swoisty boom fotowoltaiczny. Warto więc, byśmy z tego skorzystali.

Nowa edycja – program Mój Prąd

W nowej edycji programu chodzi przede wszystkim o to, aby zwiększyć samowystarczalność i konsumpcję przez prosumentów. Koszty kwalifikowane to wydatki, poniesiemy w okresie od 1.02.2020 r. do 31.12.2023 r. Oznacza to, że nawet osoby, które zainwestowały w instalacje jeszcze przed ogłoszeniem naboru, ale w podanym terminie, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie. Najnowsza edycji uwzględni również punkty ładowania do samochodów elektrycznych, magazyny ciepła/chłodu, akumulatory kumulujące wytworzoną energię, a także inteligentne systemy zarządzania energią elektryczną w domu. Zaś głównym celem nowej edycji programu jest nie tylko zwiększenie produkcji energii elektryczne z odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo ważne jest  zwiększenie autokonsumpcji.

Jak działa instalacja fotowoltaiczna

Dofinansowania w ramach programu rządowego

Dofinansowania w ramach programu Mój Prąd skierowane są do osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Jednocześnie, musimy mieć zawartą umowę kompleksową związaną z wprowadzaniem do sieci energii elektrycznej, którą wytwarza mikroinstalacja fotowoltaiczna. Jako prosumenci będziemy mogli skorzystać wówczas z dofinansowania na zakup i montaż instalacji, ale nie tylko. Ponadto, sfinansujemy tak dodatkowe elementy, które przyczynią się do zwiększenia autokonsumpcji. Sam nabór do najnowszej edycji programu Mój Prąd rozpoczął się 1 lipca bieżącego roku. Jego koniec przewidujemy na 20 grudnia 2021r. lub w chwili, gdy wszystkie przeznaczone środki zostaną wyczerpane.

Dofinansowanie, a ulga termomodernizacyjna?

Istotne jest, że jeśli skorzystamy w 2021 roku z dotacji w ramach w/w programu, a wcześniej korzystaliśmy z innych programów czy ulg, będziemy musieli doliczyć do podstawy opodatkowania w zeznaniu podatkowym za 2021r. Kwota, która nie znajdzie pokrycia w dochodzie może być rozliczona w ciągu kolejnych 6 lat. Szczegółowe zasady korzystania z ulgi termomodernizacyjnej określa art. 26h ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Napisz komentarz - pojawia się natychmiast.