Elektrownie słoneczneFotowoltaika

Tauron fotowoltaika

Firma Tauron wytwarza i dystrybuuje energię elektryczną na terenie Polski. Szczyci się tym, że odpowiada na wszelkie potrzeby swoich klientów i dostosowuje swoją ofertę w zależności od zmian, jakie następują w branży energetycznej. Ostatnie raporty wykazały, że Tauron dotrzymał słowa, w pełni sprostał zapotrzebowaniom rynku, gdyż doprowadził do przyłączenia REKORDOWO dużej ilości mikroinstalacji fotowoltaicznych i innych źródeł OZE (odnawialnych źródeł energii). W artykule dowiesz się, jak wiele instalacji fotowoltaicznych przyłączył Tauron i jaki odnotowano wzrost względem poprzednich lat.

Fotowoltaika Tauron

Trend na montaż przydomowych mikroinstalacji fotowoltaicznych wciąż się utrzymuje

W Polsce od kilku lat utrzymuje się trend na zakładanie własnych, przydomowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Dzięki możliwości otrzymania dotacji i ulg, jakie oferuje państwo oraz opłacalnych rat na montaż instalacji fotowoltaicznych, jakie oferuje firma Tauron, rekordowo duża liczba Polaków zdecydowała się w 2019 roku, na skorzystanie z tej przyjaznej środowisku formy pozyskiwania energii.

Mikroinstalacje z odnawialnych źródeł energii przyłączone przez TAURON – dane liczbowe:

1. Pierwszy kwartał 2019 roku
– przyłączono do sieci energetycznej prawie 2, 5 tysiąca mikroinstalacji OZE (odnawialnych źródeł energii),
– łączna moc podłączonych mikroinstalacji wyniosła prawie 35 MW.

2. Pierwszy kwartał 2018 roku
– przyłączono do sieci energetycznej ponad 1, 1 tysiąca mikroinstalacji OZE (odnawialnych źródeł energii)
– łączna moc podłączonych mikroinstalacji wyniosła 9, 3 MW

3. Cały rok 2019
– przyłączono do sieci energetycznej 30, 4 tysięcy mikroinstalacji OZE
– łączna moc podłączonych mikroinstalacji wyniosła 206 MW

4. Cały rok 2018
– przyłączono do sieci energetycznej ponad 8 tysięcy mikroinstalacji
– łączna moc podłączonych mikroinstalacji wyniosła 75 MW.

5. Cały rok 2017
– przyłączono do sieci energetycznej niewiele ponad 4 tysiące mikroinstalacji OZE (odnawialnych źródeł energii)
– łączna moc podłączonych mikroinstalacji OZE wyniosła 24 MW.

Analizując powyższe dane, można łatwo zaobserwować, że ilość podłączonych mikroinstalacji OZE w pierwszym kwartale 2019 roku jest ponad dwukrotnie większa niż w pierwszym kwartale 2018 roku. Ten rekordowy wynik świadczy o ogromnej zmianie, jaka nastąpiła w Polsce i w świadomości tysięcy Polaków. Na pewno dużą rolę odegrały tu również liczne dotacje, wsparcie z rządu, zmiana ustawy i dogodny system ratalny zaproponowany przez firmę Tauron, który umożliwia swobodną spłatę kosztów, jakie należy ponieść na zainstalowanie przydomowej elektrowni słonecznej.

Można powiedzieć, że padł prawdziwy REKORD, gdy porównamy dane z całego roku 2019 i 2018. Prawie cztery razy więcej instalacji zostało podłączonych w roku 2019 niż w 2018. Ten wzrost jest prawdziwym fenomenem, a to jeszcze nie koniec. Prognozuje się, że w 2020 roku wynik ten zostanie pobity.

Fotowoltaika tauron

Popularność fotowoltaiki stale rośnie

Wzrost popularności fotowoltaiki można również zaobserwować, porównując dane z całego roku 2017 i 2018. Wówczas mimo braku rządowego wsparcia i aż tak wielu dotacji, jakie są dostępne teraz, fotowoltaika również zyskiwała coraz więcej zwolenników. Oczywiście wzrost zainteresowania nie był tak duży, jak w 2019 roku, jednak tendencja „mody na fotowoltaikę” jest utrzymywana.

Warto również dodać, że pod nazwą instalacji OZE (odnawialnych źródeł energii) mieszczą się również takie źródła jak energia wiatru, wody, biogazu rolniczego i inne. Jednak instalacje wykorzystujące technologię fotowoltaiczną, są zdecydowaną większością.

Dla zobrazowania tego, jak fotowoltaika jest ważna w procesie wytwarzania energii, z odnawialnych źródeł, można przeanalizować dane pochodzące od firmy Tauron, która podaje, że w 2019 roku moc pozyskana z odnawialnych źródeł energii wynosiła łącznie 278 MW, a z tego, aż 206 MW pochodzi z mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Popularność fotowoltaiki stale rośnie. Przyczyniają się do tego również chłodne kalkulacje, według których jasno wynika, że jest to aktualnie najbardziej opłacalne źródło energii. Dodatkowo niemal każdy zauważa skutki ocieplania się klimatu, coraz krótsze zimy i więcej dni słonecznych. Najlepszym rozwiązaniem dla osób prywatnych, małych i dużych przedsiębiorstw oraz dla gospodarstw rolnych, jest zakładanie własnych instalacji fotowoltaicznych, które zapewnią im pozyskiwanie taniej i ekologicznej energii na wiele lat.

Napisz komentarz - pojawia się natychmiast.