Mikroinstalacja fotowoltaiczna coraz bardziej popularna – prosumenci przekroczyli granicę 10 GW

Mikroinstalacja fotowoltaiczna coraz bardziej popularna – prosumenci przekroczyli granicę 10 GW

Mikroinstalacja fotowoltaiczna to bardzo popularny temat w naszym kraju. Według najnowszych danych Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), moc instalacji odnawialnych należących do prosumentów w Polsce przekroczyła imponujący próg 10 GW w połowie 2023 roku. Wzrost liczby mikroinstalacji utrzymuje się, chociaż tempo inwestycji jest niższe niż w okresie, gdy obowiązywał system opustów. Widoczny jest także spadek średniej mocy nowych mikroinstalacji, co sugeruje zwiększony udział takich instalacji w domach.

Zmiany przed wprowadzeniem net-billingu

Na koniec lipca bieżącego roku liczba uruchomionych mikroinstalacji prosumenckich w Polsce wynosiła 1 307 138, co oznacza wzrost o 160 760 mikroinstalacji w porównaniu z końcem lipca poprzedniego roku. Łączna moc tych instalacji wyniosła 10 156,5 MW na koniec lipca, zwiększając się o 1588,9 MW w porównaniu z rokiem poprzednim.

W 2023 roku liczba nowych prosumentów wzrasta w skali miesiąca, choć tempo przyłączania mikroinstalacji jest nieco niższe niż w poprzednich miesiącach. W lipcu dodano 14 904 mikroinstalacje o łącznej mocy 128,4 MW. To mniej niż w czerwcu (16 498 mikroinstalacji o mocy 156 MW) i maju (15 375 mikroinstalacji o mocy 142,7 MW).

Dane te pozostają jednak znacznie poniżej rekordowego poziomu inwestycji, który miał miejsce na rynku mikroinstalacji w Polsce na początku 2022 roku, gdy trwał proces wygaszania systemu opustów. Warto zaznaczyć, że inwestycje w obecnym roku są wspierane dotacjami z programu „Mój Prąd,” gdzie na instalacje fotowoltaiczne w domach można otrzymać dotacje do 7 tysięcy złotych.

Człowiek obok paneli fotowoltaicznych, który wiem, ze mikroinstalacja fotowoltaiczna jest coraz bardziej popularna
W lipcu 2023 r. dodano 14 904 mikroinstalacje o łącznej mocy 128,4 MW. To mniej niż w czerwcu (16 498 mikroinstalacji o mocy 156 MW) i maju (15 375 mikroinstalacji o mocy 142,7 MW).

Mikroinstalacja fotowoltaiczna i jej popularność w Polsce. Średnia moc nowych mikroinstalacji w dół

Warto również zauważyć, że średnia moc nowych mikroinstalacji spada, a w lipcu wyniosła ona 8,61 kW, co jest najniższym wynikiem od maja 2022 roku. To wskazuje na rosnący udział mikroinstalacji w domach po spadku na rynku domowych instalacji fotowoltaicznych, spowodowanym zamknięciem systemu opustów dla nowych instalacji. Średnia moc mikroinstalacji w Polsce osiągnęła rekordowy poziom w grudniu ubiegłego roku, wynosząc 13,83 kW. Warto dodać, że w 2022 roku średnia moc wyniosła 9,68 kW, wyższą niż w 2021 roku (7,62 kW), a w pierwszym kwartale 2023 roku wyniosła 9,64 kW.

Powiązane posty
Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie udostępniony.

19 − 13 =