Z czego zbudowany jest magazyn energii?.

Z czego zbudowany jest magazyn energii?.

ESS – czyli Magazyn Energii (Energy Storage System) – to zaawansowany system magazynowania energii, który integruje różne komponenty, takie jak falownik/ładowarka, urządzenie GX oraz akumulatory. Jego głównym zadaniem jest przechowywanie energii elektrycznej wytworzonej przez instalację fotowoltaiczną w ciągu dnia, aby można ją było wykorzystać w późniejszym czasie, gdy nie ma dostępu do energii słonecznej, na przykład w nocy.

Kiedy warto używać magazynu energii?

System ESS umożliwia przesuwanie energii w czasie, co oznacza, że nadmiar energii z produkcji fotowoltaicznej może być zmagazynowany w akumulatorach i wykorzystany wtedy, gdy zapotrzebowanie na energię przewyższa aktualną produkcję słoneczną. To rozwiązanie pozwala na maksymalne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych oraz redukcję kosztów zakupu energii z sieci.

System ESS może pracować w różnych trybach, zależnie od potrzeb użytkownika:

System konsumpcji własnej: ESS może być wykorzystywany do zasilania własnych obciążeń w czasie, gdy produkcja energii jest niewystarczająca.

System rezerwowy: Możesz wykorzystać ESS jako rezerwę energii w przypadku awarii sieci elektrycznej lub gdy zapotrzebowanie na energię przekracza bieżącą produkcję.

Optymalizacja zużycia: ESS może być używany do magazynowania nadmiaru energii fotowoltaicznej i wykorzystywania jej w okresach, gdy produkcja jest mniejsza lub gdy zapotrzebowanie jest wyższe.

Współpraca z generatorem: ESS można skonfigurować w taki sposób, żeby współpracował z generatorem diesla jako rezerwa energii w przypadku dłuższych awarii sieci.

Zasilanie inwertera OnGrid: ESS może współpracować zarówno z inwerterami typu OnGrid, jak i z ładowarkami słonecznymi MPPT, co pozwala na jeszcze efektywniejsze wykorzystanie energii.

Ważnym elementem systemu ESS są akumulatory, które przechowują zgromadzoną energię. Istotne jest odpowiednie zarządzanie i monitorowanie tego systemu, aby optymalnie wykorzystać zgromadzoną energię i uniknąć problemów związanych z przewyższeniem pojemności akumulatorów lub niedostatkiem energii.

Czy warto wyposażyć system ESS w dodatkowy licznik energii elektrycznej?

To zależy od kilku czynników. System ESS może być stosowany zarówno z zewnętrznym miernikiem sieci, jak i bez niego. Jeśli masz elektrownię słoneczną, która jest częścią sieci innej niż Fronius (cooperującej z ESS przez sieć LAN), zastosowanie zewnętrznego licznika kWh może przynieść wiele korzyści. Dzięki temu licznikowi możesz dokładnie monitorować ilość energii elektrycznej wypływającej z twojej elektrowni słonecznej. To oznacza, że będziesz miał lepszą kontrolę nad tym, ile energii jest wykorzystywane i ile jest magazynowane w systemie ESS. Ta dokładna wizja zużycia energii pozwala na bardziej precyzyjne dostosowanie funkcjonowania systemu ESS, co może przynieść oszczędności i efektywność.

Natomiast, jeśli elektrownia słoneczna jest zainstalowana na wyjściu AC Out, dodatkowy licznik może być zbędny. W takim przypadku, samo urządzenie MultiPlus lub Quattro, które jest częścią systemu ESS, może pełnić rolę licznika. Warto jednak pamiętać, że moc instalacji fotowoltaicznej, wyrażona w watach falownika, nie powinna przekraczać mocy falownika MultiPlus lub Quattro, wyrażonej w va (voltoamperach).

Kiedy nie powinno się stosować licznik kWH?

Gdy energia odnawialna jest dostarczana po stronie wejściowej, wartość sieci podana będzie błędnie (zbyt niska/ujemna); oraz przedstawiona wartość obciążenia AC będzie za niska ( i pokaże 0 w przypadku nadwyżki energii odnawialnej).

Podsumowanie.

ESS Magazyn Energii to zaawansowany system, który umożliwia skuteczne magazynowanie i wykorzystywanie energii elektrycznej wytworzonej z instalacji fotowoltaicznej. Dzięki niemu możesz osiągnąć większą niezależność energetyczną i bardziej efektywnie wykorzystać energię ze źródeł odnawialnych.

 

 

 

Powiązane posty
Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie udostępniony.

trzynaście + dwadzieścia =