dotacje i dofinansowania
FotowoltaikaPanele słoneczne

Dotacje i dofinansowania na rok 2021

Dotacje i dofinansowania, które obejmują programy priorytetowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej cieszyły się w ostatnich latach ogromnym zainteresowaniem. Wsparcie udzielone w ramach tych programów sięga wielu miliardów złotych.
Najbardziej popularne programy, w których możemy liczyć na dotacje i dofinansowania to przede wszystkim: „Czyste Powietrze”, „Stop Smog” oraz „Mój Prąd”. Dodatkowym wsparciem jest zaś „Ulga termomodernizacyjna”.

Program „Czyste Powietrze”

Zgodnie z założeniem, program rozpoczął się w roku 2018 i ma potrwać aż do roku 2030. Według założeń, do dyspozycji jest aż 103 miliardy złotych, z czego na ten moment złożono ponad 225 tys. wniosków o dotacje na 4 mld zł. Jak więc widać, dotacje i dofinansowanie w ramach tego programu jeszcze się nie zakończyły. Celem programu jest przede wszystkim poprawa jakości powietrza w naszym kraju, a także zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. W tym celu uczestnicy programu mają wymieniać źródła ciepła w swoich domach na niskoemisyjne. Ponadto, beneficjenci mają poprawiać efektywność energetyczną budynków, które zamieszkują. W tym zakresie jest więc ocieplanie budynków, wymiana okien i drzwi wejściowych, a także wymiana źródła ciepła.

Program „Stop Smog”

To program dedykowany gminom, w których obrębie przyjęto ustawę antysmogową. Celem programu jest, podobnie jak w przypadku poprzedniego programu, wymiana starych pieców na niskoemisyjne źródła ciepła, termomodernizacja budynków mieszkalnych, jak również podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej. W przypadku tego programu, wnioski składamy w urzędzie gminy, a za realizację zadań odpowiedzialna jest właściwa komórka w gminie.

Program „Mój Prąd” – dotacje i dofinansowania do fotowoltaiki

W tym programie chodzi przede wszystkim o to, by uniezależnić osoby prywatne od dostawy prądu elektrycznego z ogólnodostępnej sieci. Oznacza to, że osoby fizyczne mogą zainwestować w przydomową instalację fotowoltaiczną, która będzie wytwarzać prąd elektryczny na potrzeby danego gospodarstwa domowego. W ramach tego programu można zyskać do wsparcie 50% inwestycji (maksymalnie 5000 zł). Dotacje i dofinansowania w ramach tego programu przyznano już dla 187 599 instalacji fotowoltaicznych. W ten sposób udało się już zredukować emisję dwutlenku węgla do atmosfery o 860 389 600 kg/rok. Jest to niewątpliwie ogromnym sukcesem.
dotacje i dofinansowania

Ulga termomodernizacyjna

Stanowi dodatkowe wsparcie finansowe. Zgodnie z tą ulgą można odliczyć od podatku materiały budowalne związane z termomodernizacją budynku, węzeł cieplny, urządzenia ciepłownicze w domach i mieszkaniach, instalacje fotowoltaiczne, przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej, a także wszelkie niezbędne do tego projekty i audyty. Limit odliczeń wynosi aż 53 000 zł. Jednakże, odliczane koszty muszą być udokumentowane i nie mogą stanowić wsparcia w postaci dofinansowania i dotacji z powyższych programów.

dotacje i dofinansowania, a terminy składania wniosków

Zarówno sposób składania, jak i rozpatrywania wniosków określany jest w informacji o naborze do poszczególnych programów. Tak też, nabór wniosków do programu „Czyste Powietrze” ma trwać nieprzerwanie od 2018 roku aż do 30 czerwca 2027 roku. Program „Stop Smog” przewiduje nabór wniosków na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych od 31 marca 2021 r. Zaś program „Mój Prąd” niedawno zakończył przyjmowanie wniosków, jednak kolejny nabór wniosków przewiduje się na 1 lipca 2021 roku. O ewentualnych zmianach w tych terminach NFOŚiGW informuje na bieżąco na swojej stronie internetowej.

Napisz komentarz - pojawia się natychmiast.