Dotacje na fotowoltaikę – jak uzyskać dofinansowanie w 2024 roku?

Dotacje na fotowoltaikę – jak uzyskać dofinansowanie w 2024 roku?

Dotacje na fotowoltaikę w 2024 roku pozwolą obniżyć całkowity koszt założenia instalacji w Twoim domu czy firmie, dzięki czemu wytwarzanie własnej energii stanie się jeszcze bardziej opłacalne. Użytkownicy, którzy zainstalowali panele fotowoltaiczne i skorzystali z dofinansowań w ubiegłych latach mogą cieszyć się niższymi rachunkami za energię, co przyczynia się do szybszej amortyzacji inwestycji. Co więcej, posiadanie własnego źródła energii zapewnia niezależność od zewnętrznych dostawców i wahań cen energii, a możliwość sprzedaży nadwyżek energii do sieci dodatkowo zwiększa rentowność takiej inwestycji.

Dotacje na fotowoltaikę – czy warto?

Otrzymanie dopłaty do fotowoltaiki jest procesem stosunkowo prostym, dzięki któremu możemy oszczędzić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych modernizując lub zakładając nową instalację fotowoltaiczną. Wymaga to jednak zebrania odpowiednich dokumentów i przestrzegania wyznaczonych terminów ich składania. Dofinansowanie do fotowoltaiki jest możliwe dzięki rządowym programom wsparcia, które cieszą się ogromną popularnością. Na terenie Polski liczba zainstalowanych systemów fotowoltaicznych przekroczyła już 1,3 miliona, a zapotrzebowanie na dotacje jest tak duże, że dostępne fundusze szybko się wyczerpują, co prowadzi do przedwczesnego zakończenia kolejnych edycji programów. Zatem nic nie stoi na przeszkodzie, aby móc ubiegać się o takie dofinansowanie – szczególnie przy możliwości składania wniosków online. Gra jest warta świeczki, ponieważ fotowoltaika okazuje się być rentowna nawet bez korzystania z dotacji. W obliczu rosnących cen prądu, typowa inwestycja w system fotowoltaiczny może zacząć przynosić zyski już po około 6-7 latach.

Grafika przedstawia kalkulator i skarbonkę na tle paneli fotowoltaicznych, które nawiązują do oszczędności, które zyskamy dzięki programom dotacji opisanym w artykule.

Dofinansowanie na fotowoltaikę – programy, warunki, kwoty

W 2024 roku dofinansowanie na fotowoltaikę możemy otrzymać z wielu dostępnych programów ogólnokrajowych, do tego dochodzą lokalne programy wsparcia finansowego, o których dowiesz się więcej np. w swoim Urzędzie Gminy. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze programy dofinansowań do fotowoltaiki w 2024 roku:

Mój Prąd 6.0

Program „Mój Prąd 6.0” wystartuje prawdopodobnie na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2024 roku. Tymczasem nabór wniosków do piątej edycji tego programu odbywał się od kwietnia do połowy grudnia 2023 roku. „Mój Prąd” cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Głównym celem programu jest wsparcie gospodarstw domowych poprzez dotacje na instalacje fotowoltaiczne oraz dodatkowe urządzenia wspierające. Program ten jest dostępny dla osób, które produkują elektryczność na własne potrzeby i mają podpisaną umowę regulującą warunki wprowadzania do sieci energii wytworzonej w mikroinstalacji lub umowę na sprzedaż tej energii. Jeśli rozliczasz się w systemie net-billing lub systemie opustów, tzw. net-metering łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 20,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Jeśli skorzystałeś już z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej np. z programu ,,Mój Prąd” i przejdziesz na system rozliczania net-billing możesz otrzymać maksymalną kwotę dofinansowania w wysokości nie więcej niż 17,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Czyste Powietrze

Jeśli używasz nieekologicznego pieca starego typu i twoje zarobki nie przekraczają określonych limitów (istnieją różne poziomy dofinansowania zależne od dochodu), to program „Czyste Powietrze” może być idealnym rozwiązaniem dla uzyskania dotacji. W ramach tego programu możesz uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 do 10 kWp, do maksymalnej kwoty 9000 zł. Dodatkowo, połowa tej sumy może być wypłacona z góry, jeszcze przed rozpoczęciem prac instalacyjnych. Wsparcie finansowe możesz otrzymać na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Program „Czyste Powietrze” nie ogranicza się tylko do wsparcia inwestycji w fotowoltaikę, ale skupia się przede wszystkim na termomodernizacji i zastępowaniu starych systemów ogrzewania na ekologiczne. W ramach dotacji można realizować szeroki zakres prac, takich jak zakup i montaż pompy ciepła, wymiana okien czy ocieplenie budynku, co jest szczególnie ważne przy wymianie starych kotłów. Łączna kwota na modernizację może wynieść 69 000 zł.

Czyste powietrze Plus

Program „Czyste Powietrze Plus” jest przeznaczony dla osób, które wcześniej nie korzystały z dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze” i składają wniosek po raz pierwszy. Maksymalna kwota dofinansowania może wynieść 47 000 zł lub 79 000 zł. Program ten jest szczególnie skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy ubiegają się o dopłaty do wymiany pieca i termomodernizacji. Beneficjenci ze spełniającymi wymagania dochodami mogą otrzymać pierwszą transzę dofinansowania jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. Program Czyste Powietrze Plus obejmuje również dofinansowanie do fotowoltaiki, z możliwym wsparciem do 9000 zł na instalację PV, pokrywając maksymalnie 50% kosztów. Nowa edycja programu ma startować prawdopodobnie 15 lipca 2024 roku.

Ulga termomodernizacyjna

Dzięki uldze termomodernizacyjnej, lokatorzy mogą odliczyć od podatku dochodowego wszystkie wydatki poniesione na działania zmniejszające zużycie energii cieplnej w ich domach, włączając w to zakup i instalację paneli fotowoltaicznych. Ulga ta jest dostępna dla podatników opłacających PIT według stawki liniowej (19%), według skali podatkowej (17% i 32%) oraz w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku, gdy nieruchomość jest współwłasnością, każdy z współwłaścicieli ma możliwość oddzielnie odliczyć swoje wydatki. Ulga termomodernizacyjna umożliwia odliczenie kosztów instalacji na wymianę źródła energii, z maksymalną wartością dotacji do 53 000 zł. Skorzystać z niej mogą właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, którzy przeprowadzają termomodernizację, przy czym ulga obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku.

Energia Plus

Program ,,Energia Plus” jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw  na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć  inwestycyjnych. Dofinansowanie Energia Plus jest skierowane do podmiotów biznesowych, a dokładnie do przedsiębiorców. Środki z programu mogą pokryć do 85% kosztów kwalifikowanych, maksymalna kwota pożyczki wynosi od 0,5 mln do 500 mln złotych. Nabór wniosków do Energia Plus odbywa się w trybie ciągłym, w okresie konkretnego naboru ogłoszonego przez NFOŚiGW.

Stop Smog

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przejęło zadania związane z programem „Stop Smog”. Program ten, kontynuowany na mocy istniejących umów z gminami, finansowany jest ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów i skierowany do gmin objętych uchwałą antysmogową. „Stop Smog” obejmuje działania takie jak wymiana starych źródeł ciepła na nowoczesne niskoemisyjne, termomodernizacja domów jednorodzinnych, oraz możliwość podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej, finansując do 70% kosztów.

Agroenergia

Program „AgroEnergia” jest inicjatywą, która pozwala rolnikom aplikować o wsparcie finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozbudowę infrastruktury swoich gospodarstw, w tym na instalacje źródeł odnawialnych energii, fotowoltaiki, pompy ciepła i systemy magazynowania energii. Cel programu to podniesienie poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w rolnictwie. Program ma trwać do 2027 roku, lecz umowy finansowe będą przyjmowane tylko do końca 2025 roku. Wsparcie jest oferowane w formie bezzwrotnej dotacji, która może pokryć do 20% kosztów kwalifikowanych projektu, jednak nie więcej niż 25 000 zł. Istotne jest, aby projekt nie był rozpoczynany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Grafika przedstawia kobietę z laptopem na tle paneli fotowoltaicznych, analizującą opłacalność fotowoltaiki, którą może poprawić dzięki treści zamieszczonej w artykule o dotacjach do fotowoltaiki.

Podsumowanie

Szeroki zakres dostępnych opcji dofinansowania sprawia, że inwestycja w odnawialne źródła energii staje się bardziej dostępna i atrakcyjna dla szerokiej gamy beneficjentów w całym kraju – nawet dla osób posiadających już instalację. Szczegółowe informacje i formularze online znajdziesz na oficjalnych stronach wyżej wymienionych programów.

Bartosz Dworaczyk
Bartosz Dworaczyk
Redaktor

Magister inżynier studiów związanych z inżynierią i ochroną środowiska. Interesuje się głównie tematyką gospodarki w obiegu zamkniętym - w tym OZE, fotowoltaika i ochrona klimatu. W wolnych chwilach pasjonat sportu i polskiej muzyki rockowej.

Powiązane posty
Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie udostępniony.

dwanaście − 7 =