Efektywność energetyczna – Bank pomaga w termomodernizacji

Efektywność energetyczna – Bank pomaga w termomodernizacji

Efektywność energetyczna w Polsce –  w dążeniu do jej promowania  Alior Bank wprowadził kredyt inwestycyjny, który uzupełnia grant OZE udzielany przez Bank Gospodarstwa Krajowego na termomodernizację budynków wielorodzinnych. Ten kredyt może być wykorzystany na zakup, montaż, budowę lub modernizację instalacji odnawialnych źródeł energii.

Efektywność energetyczna – Alior Bank prezentuje kredyt inwestycyjny do grantów OZE

W tym roku Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) rozpoczął przyjmowanie wniosków o dofinansowanie dla instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach programu grantowego OZE. Ten grant może być wykorzystany na zakup, montaż, budowę lub modernizację nowych instalacji OZE, co skutkuje wzrostem zainstalowanej mocy o co najmniej 25 procent. Koszty projektu obejmują również niezbędną infrastrukturę do funkcjonowania instalacji OZE. Grant może pokryć nawet do 50 procent kosztów inwestycji.

Trwający program grantowy, który jest otwarty od siedmiu miesięcy, zdobył znaczne zainteresowanie. Ponad 2400 wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni złożyło wnioski o dofinansowanie w ramach programu grantowego OZE. Alior Bank wprowadza teraz program kredytów inwestycyjnych, który uzupełnia istniejący program grantowy OZE. Rozszerzenie to poszerza dostępność opcji finansowania termomodernizacji budynków wielorodzinnych.

Kto kwalifikuje się do kredytu powiązanego z grantem OZE?

Właściciele i zarządcy budynków wielorodzinnych, takie jak wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, mogą ubiegać się o kredyt do kwoty maksymalnie 5 milionów złotych. Kluczowym warunkiem uzyskania tego kredytu jest uprzednia zgoda BGK na przyznanie grantu OZE.

Klienci składają wnioski o finansowanie bezpośrednio do BGK. Kredyt inwestycyjny powiązany z grantem OZE może być przedłużony na okres do 20 lat. Decyzja banku o udzieleniu finansowania jest uzależniona od oceny zdolności kredytowej klienta, a nie jest wymagane żadne materialne zabezpieczenie.

Alior Bank nie pobiera żadnych opłat za wcześniejszą spłatę kapitału kredytu udzielonego w ramach grantu OZE. Ponadto bank oferuje pełne wsparcie ze strony ekspertów finansowych specjalizujących się w termomodernizacji, w tym pomoc w dokumentacji i obliczeniach.

Grant na termomodernizację

Oprócz grantu OZE, zarządcy budynków mogą również uzyskać finansowanie na inwestycje poprawiające efektywność energetyczną i generujące oszczędności energetyczne w ramach grantu na termomodernizację. Ten grant obejmuje 10 procent kosztów inwestycji i jest przyznawany dodatkowo do tzw. premii termomodernizacyjnej oferowanej wspólnotom mieszkaniowym i spółdzielniom. Aby zakwalifikować się do grantu na termomodernizację, projekt modernizacji musi prowadzić do wzrostu mocy zainstalowanej w budynku o 25 procent.

Panele PV na dachu domu i efektywność energetyczna
Zarządcy budynków mogą uzyskać finansowanie na inwestycje poprawiające efektywność energetyczną.

Grant MZG

Kolejny instrument finansowy określony w prawie to grant MZG (mieszkaniowy zasób gminy), który zapewnia finansowanie w wysokości 30 procent kosztów inwestycji mających na celu poprawę efektywności energetycznej w budynkach mieszkaniowych należących do gminy.

Środki z grantu MZG można przeznaczyć na pokrycie części kosztów remontu lub przebudowy budynków mieszkalnych będących własnością gminy lub jednoosobowej spółki gminnej, lub części takich budynków zajmowanych przez lokatorów na podstawie umów najmu.

Warunkiem otrzymania grantu MZG jest to, że przed rozpoczęciem projektu termomodernizacji w budynku musi zostać wykonane przyłącze do scentralizowanego źródła ciepła, źródła energii odnawialnej muszą zastąpić istniejące źródła energii, musi zostać wdrożona wysokosprawna kogeneracja lub źródła ciepła muszą zostać zmienione na niskoemisyjne (z wyłączeniem kotłów na paliwo stałe).

Formuła prosumenta lokatorskiego

Niedawno wprowadzono zmiany w ustawie dotyczącej Odnawialnych Źródeł Energii, które ułatwią mieszkańcom budynków wielorodzinnych produkcję energii w ramach formuły prosumenta lokatorskiego. Wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, zarządcy nieruchomości i inne podmioty z instalacjami OZE podłączonymi za wspólnym licznikiem w budynkach wielorodzinnych mogą teraz otrzymać 100 procent wartości energii wprowadzonej do sieci na swoje konta.

Powiązane posty
Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie udostępniony.

szesnaście − osiem =