Nowa era prosumencka – prosument lokatorski

Nowa era prosumencka – prosument lokatorski

Od początku tego miesiąca obowiązują zmiany w ustawie dotyczącej odnawialnych źródeł energii (OZE), wprowadzając innowacyjny koncept prosumenta lokatorskiego. Czym dokładnie jest ten nowy model? Jakie korzyści niesie dla mieszkańców budynków wielorodzinnych?

Prosument lokatorski: nowy kierunek w energetyce

Prosument lokatorski to koncepcja opracowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT), której celem jest ułatwienie produkcji energii przez mieszkańców budynków wielorodzinnych. Nowe przepisy mają na celu wprowadzenie bardziej atrakcyjnych warunków inwestycji w fotowoltaikę prosumencką w budynkach mieszkalnych niż to dotychczas miało miejsce. Teraz wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa budowlane mogą czerpać zyski z nadmiaru wyprodukowanej energii elektrycznej.

Zyskaj pełną wartość Twojej energii

Wspólnoty mieszkalne, spółdzielnie mieszkaniowe oraz zarządcy nieruchomości, których instalacje OZE są połączone za licznikiem części wspólnej budynku, teraz mogą otrzymywać 100% wartości wprowadzonej do sieci energii na swoje rachunki.

Minister Rozwoju i Technologii, Waldemar Buda, podkreśla, że prosument lokatorski daje mieszkańcom możliwość zmiany formy wynagrodzenia za energię. Wynagrodzenie w postaci obniżenia rachunków za energię, jak to miało miejsce do tej pory, może teraz zostać zamienione na przekazanie wartości tej energii w formie pieniężnej na wybrane konto. Resort rozwoju liczy, że to rozwiązanie zachęci do inwestycji w instalacje OZE na dachach budynków wielorodzinnych na terenie całego kraju.

Panele fotowoltaiczne na dachu
Minister Rozwoju i Technologii, Waldemar Buda, podkreśla, że prosument lokatorski daje mieszkańcom możliwość zmiany formy wynagrodzenia za energię.

Nowe perspektywy: mikroinstalacje OZE

Resort rozwoju zakłada, że prosument lokatorski zachęci do montażu mikroinstalacji OZE o większej mocy niż potrzebna do zaspokojenia potrzeb części wspólnej, eliminując ryzyko utraty części wynagrodzenia za energię, jak to ma miejsce w przypadku obecnego systemu opustów.

Jak działa prosument lokatorski?

Rozliczenie energii wytwarzanej przez prosumenta lokatorskiego składa się z dwóch etapów:

  • Energię wytworzoną i zużytą w tej samej godzinie prosument lokatorski otrzymuje bez opłat ani zmiennych opłat dystrybucyjnych, ponieważ jest to autokonsumpcja.
  • Nadwyżki godzinowe, które powstają, gdy w ciągu godziny wytworzono więcej energii niż zużyto, zostaną przeliczone przez sprzedawcę na depozyt prosumencki po cenie rynkowej za miesiąc (od 1 lipca 2024 r. – na podstawie ceny godzinowej). Po zakończeniu okresu rozliczeniowego środki zostaną wypłacone w całości na określone konto.

Energetyczna wolność dla wszystkich

Środki te można wykorzystać na rozliczenie zobowiązań związanych z zakupem energii elektrycznej lub obniżenie opłat związanych z mieszkaniami w budynku, na którym znajduje się instalacja OZE. Mogą także być użyte do obniżenia opłat związanych z mieszkaniami w innych budynkach o przeważającej funkcji mieszkalnej, którymi zarządza ten sam prosument lokatorski.

Pozostałe zasady rozliczeń pozostają takie same jak dla innych prosumentów energii odnawialnej, zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii.

Kalkulator na tle paneli i prosument lokatorski - aby korzystać z formuły, konieczne jest przyłączenie instalacji za licznikiem części wspólnej.
Aby korzystać z formuły prosumenta lokatorskiego, konieczne jest przyłączenie instalacji za licznikiem części wspólnej budynku wielolokalowego oraz spełnienie innych warunków.

Warunki uczestnictwa w programie prosumenta lokatorskiego

Aby korzystać z formuły prosumenta lokatorskiego, konieczne jest przyłączenie instalacji za licznikiem części wspólnej budynku wielolokalowego oraz spełnienie innych warunków. Budynek musi mieć przeważającą funkcję mieszkalną, a mikroinstalacja (o maksymalnej mocy 50 kW) musi być zainstalowana na budynku (np. na dachu, balkonie, elewacji), a nie na gruncie. Moc mikroinstalacji nie może przekraczać mocy przyłączeniowej całego budynku wielolokalowego (części wspólnej i lokali indywidualnych razem).

Resort rozwoju podkreśla, że można zostać prosumentem lokatorskim niezależnie od czasu przyłączenia mikroinstalacji. Dzięki temu mikroinstalacje, które zostały podłączone zarówno przed jak i po wejściu w życie przepisów, kwalifikują się do nowego modelu rozliczeń.

Aby uzyskać status prosumenta lokatorskiego, konieczne jest złożenie wniosku do dostawcy energii. Do czasu złożenia i realizacji wniosku, zgromadzone środki w ramach depozytu prosumenckiego będą rozliczane na standardowych zasadach dla prosumentów indywidualnych. Przepisy pozwalają również na powrót do standardowych rozliczeń prosumenta indywidualnego.

Podsumowanie

Prosument lokatorski jest jednym z wielu nowych rozwiązań dla rynku odnawialnych źródeł energii, które znalazły się w najnowszej, kompleksowej nowelizacji ustawy o OZE. Dla mieszkańców budynków wielorodzinnych otwiera się nowa perspektywa pozyskiwania i wykorzystywania energii elektrycznej, przynosząc korzyści zarówno finansowe, jak i ekologiczne.

Powiązane posty
Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie udostępniony.

siedem + czternaście =