Fotowoltaika w Polsce – jak zmienia się struktura polskiego rynku PV?

Fotowoltaika w Polsce – jak zmienia się struktura polskiego rynku PV?

Fotowoltaika w Polsce – w jaki sposób zmienia się struktura polskiego rynku PV? W 2023 roku w Polsce uruchomiono elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 4,6 GW. Ubiegłoroczny przyrost zainstalowanej mocy PV ponownie umocnił nasz kraj jako lidera inwestycji w fotowoltaikę w Europie.

Rynek fotowoltaiki w Polsce – raport Instytutu Energetyki Odnawialnej

Raport „Fotowoltaika w Polsce w 2024 roku” opublikowany przez Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) ujawnia, że w minionym roku moc elektrowni fotowoltaicznych wzrosła o 4,6 GW, osiągając na koniec grudnia poziom 17,73 GW. IEO zauważa, że Polska zajęła czwarte miejsce w UE pod względem wzrostu mocy PV w 2023 roku, ustępując jedynie Niemcom (14,2 GW), Hiszpanii (5,4 GW) i Włochom (5,2 GW).

Z kolei jeśli chodzi o skumulowaną moc PV, Polska awansowała na szóste miejsce w Unii Europejskiej. Na koniec ubiegłego roku wyprzedzały nas:

 • Niemcy (81,7 GW),
 • Włochy (31 GW),
 • Hiszpania (29,8 GW),
 • Holandia (24 GW),
 • Francja (20,5 GW).

Za nami znalazły się:

 • Belgia (8,5 GW),
 • Grecja (7 GW),
 • Austria (6,8 GW),
 • Węgry (5,8 GW).
Dom z panelami słonecznymi na dachu nawiązujący do tego, iż Polska jest liderem inwestycji w fotowoltaikę w Europie.
Polska jest liderem inwestycji w fotowoltaikę w Europie.

Udział fotowoltaiki w polskim miksie energetycznym

Udział fotowoltaiki w produkcji energii elektrycznej w Polsce dynamicznie rośnie. Według ekspertów IEO w 2023 roku PV odpowiadała już za 33,6% energii odnawialnej w kraju, a w zużyciu energii elektrycznej jej udział sięgnął około 8%. Wysokie inwestycje w fotowoltaikę przekładają się na imponujące obroty branży PV. W 2023 roku rynek ten wygenerował 21,6 mld zł, z czego 12,4 mld zł przypadło na mikroinstalacje, 6,4 mld zł na małe instalacje, a 2,7 mld zł na farmy PV o mocy powyżej 1 MW. Niestety, w segmencie prosumenckim firmy instalacyjne odnotowały spadek przychodów o 37% w porównaniu do 2022 roku. Z kolei w segmencie małych systemów PV wzrost wyniósł 190%, a w segmencie farm PV – 103%.

Te dane pokazują, że fotowoltaika staje się coraz ważniejszym elementem polskiego miksu energetycznego. Choć w segmencie prosumenckim obserwujemy pewne spowolnienie, to rynek nadal rośnie i stwarza duże możliwości dla firm instalacyjnych.

Duża instalacja fotowoltaiczna
Moc z fotowoltaiki przesuwa się na duże instalacje.

Fotowoltaika w Polsce – moc przesuwa się na duże instalacje

Rynek fotowoltaiki w Polsce zmienia się dynamicznie. Chociaż wzrost mocy elektrowni PV w 2023 roku był podobny do roku 2022, to struktura inwestycji uległa znaczącej zmianie. Segment prosumencki traci na znaczeniu, zyskują natomiast średnie i duże instalacje.

 • W 2023 roku moc elektrowni fotowoltaicznych powyżej 1 MW wzrosła o 1,6 GW, co stanowi 21% całkowitego przyrostu mocy PV.
 • W farmach PV o mocy powyżej 30 MW oddano do użytku aż 873 MW nowych mocy.
 • Mikroinstalacje, które w poprzednich latach dominowały, wyraźnie spowolniły.

Wzrost ten rekompensują jednak małe instalacje i farmy PV. Dla tej grupy inwestorów 2023 rok był rekordowy pod względem liczby oddanych do użytku instalacji i łącznej mocy. Co więcej, mimo rosnącej roli dużych instalacji, mikroinstalacje (do 50 kW) nadal stanowią większość zainstalowanej mocy PV w Polsce (63,9% na koniec I kwartału 2024 r.).

Co to oznacza dla rynku fotowoltaiki?

Zmiana struktury inwestycji pokazuje, że fotowoltaika staje się coraz bardziej atrakcyjna dla dużych inwestorów i zyskuje na znaczeniu w polskim miksie energetycznym. To dobry trend dla rozwoju tej dziedziny w naszym kraju i może przyczynić się do szybszego osiągania celów klimatycznych.

Klaudia Markowska
Klaudia Markowska

Interesuję się ochroną środowiska, oraz zagadnieniami związanymi z OZE. Po pracy chętnie spaceruję i spędzam czas na świeżym powietrzu.

Powiązane posty
1 Comment

[…] nieco wyższą wartość (17,05 GW). Prognozy SPE na lata 2024-2028 są optymistyczne, przewidując wzrost mocy PV do 22,6 GW, co mogłoby podnieść całkowitą moc do niemal 40 GW do 2028 […]

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie udostępniony.

sześć − jeden =