Fotowoltaika

EkologiaFotowoltaika

Dofinansowanie na śląsku.

Na Śląsku uruchomiono nowy program wsparcia dla firm w sferze instalacji fotowoltaicznych. Obecnie już nie tylko osoby prywatne mogą korzystać z dotacji na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, ale również przedsiębiorcy. Taki program dofinansowania został uruchomiony przez WFOŚiGW w Katowicach. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczął...
Page 2 of 5