Jak odczytywać licznik dwukierunkowy mając instalację PV?

Jak odczytywać licznik dwukierunkowy mając instalację PV?

Jeśli jesteś użytkownikiem energii słonecznej i chcesz być podłączony do sieci, niezbędny jest licznik dwukierunkowy. W tym artykule omówimy, czym jest to urządzenie, jak działa, oraz jak odczytywać naliczone kilowatogodziny.

Kiedy konieczny jest licznik dwukierunkowy?

Licznik dwukierunkowy jest urządzeniem przeznaczonym do pomiaru zużycia prądu w sytuacjach, gdy korzystasz z energii słonecznej (lub innych źródeł odnawialnych) i jednocześnie jesteś podłączony do sieci elektrycznej. To narzędzie pozwala śledzić ilość energii elektrycznej przesyłanej i pobieranej z sieci oraz kontrolować koszty.

Panele fotowoltaiczne na dachu
Licznik dwukierunkowy jest urządzeniem przeznaczonym do pomiaru zużycia prądu w sytuacjach, gdy korzystasz z energii słonecznej

Licznik dwukierunkowy – w jaki sposób dokonać odczytu?

Odczyt licznika dwukierunkowego może być z pozoru skomplikowany, ale jest to proces zrozumiały, gdy poznasz odpowiednie kody i zasady. Każdy licznik dwukierunkowy używa kodów OBIS (Object Identification System), które oznaczają różne parametry związane z przesyłem i pobieraniem energii elektrycznej.

Kody te są stałe i niezależne od rodzaju licznika ani dostawcy energii, ale zależą od wybranej taryfy. Najważniejsze kody to:

1.8.0. – Całkowita ilość energii pobranej z sieci.

2.8.0. – Całkowita ilość energii oddanej do sieci.

Producenci liczników mogą oferować także dodatkowe kody, takie jak podział energii na różne strefy czasowe w przypadku taryf wielostrefowych.

Aby odczytać licznik dwukierunkowy, należy monitorować te kody i odjąć od siebie ilość energii oddanej i pobranej, aby obliczyć rzeczywiste koszty energii elektrycznej. Wartości te są wyświetlane cyklicznie na liczniku, np. co minutę, więc można je spisać lub zrobić zdjęcie urządzenia do spokojnego odczytu.

Opłaty oraz poziom zużycia prądu

Kiedy korzystasz z energii słonecznej i masz licznik dwukierunkowy, możesz kontrolować swoje zużycie prądu oraz opłaty za energię elektryczną. Dzięki licznikowi można śledzić ilość energii wyprodukowanej przez instalację słoneczną oraz ilość energii pobranej z sieci.

Jeśli masz licznik, który przesyła dane zdalnie do operatora sieci, możesz korzystać z tych danych do monitorowania efektywności swojej instalacji i planowania swojego zużycia energii.

Kalkulator na tle panela słonecznego który symbolizuje obliczenia czy warto zainstalować licznik dwukierunkowy

Licznik dwukierunkowy a umowa z dostawcą oraz operatorem

Rodzaj umowy, jaką masz podpisaną z operatorem sieci oraz dostawcą energii elektrycznej, wpływa na konfigurację licznika dwukierunkowego. W zależności od taryfy oraz wybranych opcji w umowie, licznik może być odpowiednio dostosowany do różnych stref czasowych i parametrów.

Warto być świadomym, że pomiar energii związanej z energią słoneczną i opłat za nią może być złożony, zwłaszcza w kontekście zmieniających się stawek opłat i taryf.

Podsumowanie

Licznik dwukierunkowy jest niezbędnym urządzeniem dla użytkowników energii słonecznej podłączonych do sieci elektrycznej. Pomaga kontrolować zużycie prądu, monitorować koszty oraz skutecznie korzystać z energii odnawialnej.

Powiązane posty
Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie udostępniony.

20 + 8 =