Net-billing 2024 – zmiany dla prosumentów i nowelizacja ustawy o OZE

Net-billing 2024 – zmiany dla prosumentów i nowelizacja ustawy o OZE

4 kwietnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, który wprowadza istotne zmiany w systemie net-billingu dla prosumentów. Głównym założeniem reformy jest zwiększenie atrakcyjności fotowoltaiki dla właścicieli małych instalacji PV. Nowe przepisy dadzą im większą swobodę w rozliczaniu się ze sprzedaży nadwyżek wytworzonej energii.

Nowe udogodnienia dla prosumentów energii

Ostateczny projekt nowelizacji ustawy nie różni się znacząco od propozycji przedstawionych przez MKiŚ w kwietniu. Oprócz umożliwienia zmiany sposobu rozliczania, nowelizacja ma na celu przyspieszenie formalności związanych z tworzeniem nowych instalacji OZE. Planowane jest zmniejszenie liczby formalności nawet o 70%. Projekt wprowadza także koncepcję wirtualnego prosumenta OZE – końcowego odbiorcy produkującego energię z instalacji OZE na własne potrzeby w innej lokalizacji niż ta, do której dostarczany jest wytworzony prąd. Nowe przepisy miałyby obowiązywać od 2 lipca 2025 roku.

Mężczyzna, prosument energii, na tle paneli fotowoltaicznych
Nowe udogodnienia dla prosumentów energii

Uproszczenie procesu wydawania zgód w sektorze OZE

O planowanych zmianach dotyczących prosumentów, czyli osób jednocześnie zużywających i wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii,  wywiadzie dla Programu 1 Polskiego Radia, informował wiceminister klimatu i środowiska, Miłosz Motyka. W rozmowie kilkakrotnie podkreślał konieczność uproszczenia procedur w trakcie inwestycji w zieloną energię, które są obecnie oceniane jako wyjątkowo skomplikowane w porównaniu do innych krajów europejskich. Ministerstwo dostrzega, że inwestowanie w OZE powinno być prostsze i bardziej opłacalne.

Planowane zmiany mają obejmować uproszczenie procedur w kilku najważniejszych obszarach:

  • Wydawanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła.
  • Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz ciepłowniczej.
  • Decyzje o pozwoleniu na budowę w zakresie robót budowlanych.
  • Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.
  • Wpis do rejestru wytwórców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji.
Panele słoneczne wskazujące na samodzielny wybór sposobu rozliczania energii z fotowoltaiki
Prosumenci będą mieli wybór sposobu rozliczania energii z fotowoltaiki

Samodzielny wybór sposobu rozliczania energii z fotowoltaiki

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w projekcie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii daje prosumentom większą swobodę w rozliczaniu się z nadwyżek energii z fotowoltaiki. Prosumenci z mikroinstalacjami fotowoltaicznymi (o mocy do 3 kW) będą mogli od 1 lipca 2024 roku dobrowolnie wybrać sposób rozliczania nadwyżek energii z sieci. Do tej pory obowiązywał wyłącznie net-billing oparty na średniej miesięcznej cenie energii.

Możliwość wyboru sposobu rozliczenia przedstawia się następująco:

  • Net-billing oparty na cenie miesięcznej – prosumenci otrzymują zwrot za nadwyżki energii po cenie giełdowej z danego miesiąca.
  • Net-billing oparty na cenie godzinowej – prosumenci otrzymują zwrot za nadwyżki energii po cenie giełdowej z danej godziny, w której energia została wytworzona.

Warto wspomnieć, że przez pierwsze 12 miesięcy od zmiany na rozliczenie godzinowe prosumenci otrzymują 30% wartości nadwyżek energii (zamiast standardowych 20% w rozliczeniu miesięcznym). Wydłużony zostanie także okresu rozliczeniowego z roku kalendarzowego do 15 miesięcy ułatwia magazynowanie nadwyżek energii wytworzonej latem i wykorzystywanie ich zimą.

Net-billing – podsumowanie

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o OZE, zmieniający system net-billingu dla prosumentów. Celem  zmian jest znaczące przyspieszenie i uproszczenie procesu inwestycyjnego w obszarze odnawialnych źródeł energii, co ma uczynić inwestycje w OZE bardziej dostępne i opłacalne dla przedsiębiorców oraz prosumentów.

Klaudia Markowska
Klaudia Markowska

Interesuję się ochroną środowiska, oraz zagadnieniami związanymi z OZE. Po pracy chętnie spaceruję i spędzam czas na świeżym powietrzu.

Powiązane posty
1 Comment

[…] Zamiast przekazywać nieużywaną energię do sieci i rozliczać ją w ramach net-meteringu lub net-billingu, korzystniej jest zużyć ją na miejscu, bezpośrednio oszczędzając na energii niewykorzystanej […]

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie udostępniony.

19 − 11 =